MIA: Art: Music: Lyrics: Arbetets söner / Sons of the workers

 

Arbetets söner / Sons of the workers
midi


 

Arbetets söner sluten er alla
till våra bröder i syd och i nord!
Hören I ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?
Ur den förnedrande träldomens grift,
upp till en hedrande ädel bedrift!
Oket med påskriften: "Bed och försaka!"
länge oss nertryckt i mörker och nöd;
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!
Människovärdet vi fodra tillbaka.
Kämpa för rättvisa frihet och bröd!

Icke naturen hårdhänt har dragit
gränser som skilja fattig och rik.
Hjärtlöst har makten under sig slagit
alla dess håvor rovdjuret lik.
Mot den förödande guldkalven stod
kampen med glödande känslor och mod.
Käckt mot förtrycket ett värn vi oss dana
fältropet genom nationerna går:
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!
Sluten er under vår enighetsfana,
fällen ej modet och segern är vår!

  


 

Sons of the workers unite all together
with our brothers in the south and the north
Can you not hear how mighty it roars
through out the world the words of liberty
out of the humiliating tomb of serfdom
up to an honorable and noble exploit
the yoke with the inscription "pray and forsake"
for a long time oppressed us in starvation and want
we demand back our dignity as humans
and fight for justice, liberty and bread
we demand back our dignity as humans
and fight for justice, liberty and bread

Never has nature brutally drawn up
boarders that separate the poor from the rich
the mighty have heartlessly violently taken
all of the bounties just like a beast.
Against the disastrous statue of the gold calf
lets fight with ardent feelings and courage!
Jauntily against oppression a defense we are building
The watchword goes through out the nations like this:
"Join in together under our flag of unity
don't get discouraged and the victory is ours!"
"Join in together under our flag of unity
don't get discouraged and the victory is ours!"

 

 


Written: by Henrik Menander, a corc cutter, 1885
Music: Nils P. Möller
Translated: by Hakan Blomqvist
Transcribed: by Hal Smith
External link