Ay-tietouden peruskurssi

1973


Julkaistu: 1973
Lähde: »Ay-tietouden peruskurssi». Uudenmaan sosialistinen nuorisoliitto, Helsinki 1973
Skannaus, PCR, PDF: Joonas Laine
Tekijänoikeus: Epäselvä. Teoksen kirjoittaja on tuntematon (teos on julkaistu ilman kirjoittajatietoja), jolloin tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta julkaisuhetkestä (Tekijänoikeuslaki, 44 §). Julkaisijajärjestö ei ole enää toiminnassa. Teos julkaistaan tässä sillä olettamuksella, että teos on hylätty ja että sillä ei ole taloudellista arvoa mahdolliselle oikeudenhaltijalle.


 

 


 

 1. Suomen ammattiyhdistysliikkeen historia
  1. Suomen siirtyminen kapitalismiin
   1. Kapitalismin synty Suomessa
   2. Kapitalismi murtautuu esiin
   3. Työväenliikkeen alkutaival
  2. Forssan kokouksesta luokkasotaan
   1. Kapitalismin taloudellinen kehitys
   2. Pääomat keskittyvät
   3. Työväenluokan kasvu
   4. Luokkataistelu voimistuu
   5. Teollisuustyöläisten järjestäytyminen
   6. Taantumuksen ote lujittuu
   7. Työväen vallankaappaus
  3. Työväenliike nousee
   1. Valkoinen Suomi
   2. Toipuminen sota-ajasta
   3. Ay-toiminta elpyy
  4. Porvariston valtakomento 1920-luvulla
   1. Monopolien Suomi
   2. Oikeisto hyökkää
   3. Ay-liike etenee
   4. Sosdem. vähemmistöhallitus työläisiä vastaan
  5. Talouspulasta toiseen maailmansotaan
   1. Maailmanpula leviää Suomeen
   2. Pääomien keskittyminen voimistuu
   3. Avoin fasismi nousee
   4. Sosdem. oikeisto hajoittaa ay-liikkeen
   5. Pulan seuraukset työväenluokan kannettaviksi
   6. Fasistinen vallankaappausyritys epäonnistuu
   7. Ay-liike kokoaa voimiaan
   8. Uusi nousukausi
  6. Toinen maailmansota
   1. Suojeluskuntasopimus ja »tammikuun kihlaus»
   2. SAK:n johto rauhanvoimia vastaan
  7. Sodanjälkeiset vuodet ja SAK
   1. Myönteinen kehitysvaihe 1945–48
   2. Yhteistyösopimus SAK:ssa
   3. Ay-liike voimistuu
  8. Hajotustyö SAK:ssa
   1. Taloudellinen lama
   2. SDP »apuun»
   3. SAK:n toiminta ja toimimattomuus
  9. Vakauttamisesta yleislakkoon
   1. Linnarauha
   2. Reformismi valtaa alaa
   3. Hyöty kapitalisteille
  10. Yleislakko
  11. Ammattiyhdistysliikkeen hajaannus
   1. Yleislakon jälkimaininkeja
   2. Tuloksia mitätöidään
   3. Ay-liikkeen hajoitus
   4. Hajaannuksen aika
  12. Ammattiyhdistysliikkeen yhdistäminen
   1. Eheytyksen valmistelua
   2. Neuvottelut käyntiin
   3. SAK:n 9. edustajakokous
   4. Neuvottelupohjaa laajennetaan
   5. Toimenpideohjelma
   6. Tulopolitiikan myötätuuli
   7. SAK:n ylimääräinen edustajakokous
   8. SAJ SAK:hon
   9. Taktikointia yhdistämissopimuksella
   10. SAK:n sääntömääräinen edustajakokous
   11. Liitteet
   12.  
 2. Valtiomonopolistisesta kapitalismista
  1. Valtiomonopolistisen kapitalismin olemus
  2. Tuotannon ja pääomien keskittyminen
   1. Suomen talouden monopolisoituminen
   2. Valtiovallan tuella
   3. Työtätekevien riistoa tenostetaan
  3. Finanssipääoman vaikutus valtiokoneistossa
   1. Valtiovalta
   2. Demokratian kaventamistendenssi
  4. Valtion taloudellinen toiminta
   1. Valtiomonopolistinen sääntely
   2. Vation yritystoiminta
   3. Valtiollistaminen ja kansallistaminen
  5. Valtiontalous monopolin voittojen lisääjänä
   1. Infrastruktuuri
   2. Suora rahallinen tuki
   3. Tutkimusapu
   4. Kauppa-apu
   5. Muu tukitoiminta
   6. Verotus
  6. Suhdannekriisit ja valtiomonopolistinen kapitalismi
   1. Talouskriisit
   2. Inflaatio ja devalvaatio
  7. Valtiomonopolistinen kapitalismi ja kansainväliset taloudelliset suhteet
   1. Kapitalistinen integraatio
   2. Suomen ulkomaankauppapolitiikka
  8. Kunnat ja valtiomonopolistinen sääntely
  9. Valtiomonopolistinen kapitalismi ja ei-proletaariset väestökerrokset
   1. Maatalousväestö
   2. Toimihenkilöt
   3. Pienyrittäjät
   4.  
 3. Tulopolitiikasta
  1. Porvariston kaksi taktiikkaa ja tulopolitiikka
  2. Tulopolitiikka = osa valtiomonopolista sääntelyä
   1. Tulopolitiikan esiinnostamisen syitä
   2. Porvarilliset talousteoriat
   3. Ay-liikkeen voima
   4. Tuottavuuden käsitteestä
  3. Tulopolitiikka Suomessa
   1. Tulopoliittisten suunnitelmien toteuttaminen
   2. Vakauttamista jatketaan
   3. Tulopoliittisten neuvottelumekanismien kehittäminen jatkuu
   4. Kolmikantaisuus on perusasettamus
   5. Käytännön esimerkki miten indeksillä voidaan vääristellä: UKK-kauden selvitystä
  4. Tulopolitiikka muissa maissa
   1. Ensimmäiset kokemukset
   2. Tulopolitiikka horjuu — ja murtuu
   3. Kokemukset karvaita työtätekeville
   4. Ay-liikkeen rooli eri maissa
  5. Taistelu tulopolitiikkaa vastaan
   1. Taloudellinen taistelu
   2. Poliittinen taistelu
   3. Ay-liikkeen integroimisen vaara
   4. Ideologinen taistelu
   5. Liite
   6.  
 4. Kansainvälisestä ammattiyhdistysliikkeestä
  1. Kansainvälisen kanssakäymisen ensiaskeleet
   1. Ensimmäinen Internationaali
   2. Toinen Internationaali
   3. KAL perustetaan
  2. Maailmansotien väliset vuodet
   1. PAI perustetaan
   2. PAI:n toiminta
   3. KAL 1920- ja -30-luvuilla
   4. Ammatilliseen yhtenäisyyteen pyrkiminen
   5. Yhtenäinen fasismin vastainen rintama muodostuu
  3. Kehitys toisen maailmansodan jälkeen
   1. Lontoon konferenssi 1945
   2. MAL:n perustaminen
   3. MAL:n perustehtävät
   4. MAL:n järjestörakenteesta
   5. Hajoitustoiminta alkaa
   6. VAKL:n perustaminen
   7. VAKL:n kehitys
   8. MTK
  4. MAL tänään
   1. Työväenluokan voimakeskus
   2. Taistelujärjestö
   3. Liite: MAL:n VIII:n kongressin asiakirjoista
  5. Suomi ja kansainvälinen ammattiyhdistysliike
   1. Sotaa edeltäneet vuodet
   2. Sotavuodet ja SAK
   3. Hajotuksen tiellä
   4. Suomi ja Skandinavian ammatilliset järjestöt
   5. SAK ja VZSPS