Severi Alanne

1879–1960


Alanne, Vieno Severi, osuustoimintaliikkeen teoreetikko ja opettaja, Superior, Wis., s. Hämeenlinnassa lokak. 23 p:nä 1879; tuli ylioppilaaksi 1898; suoritti kemian insinöörin tutkinnon Suomen Polyteknillisessä opistossa, luki yliopistossa; apulaisopettajana Helsingin Teollisuuskoulussa ja Polyteknillisessä opistossa; työskenteli kemiallisessa laboratoriossa; liittyi sos.-dem . puolueeseen 1905, otti aktiivisesti osaa marrask. suurlakkoon, joutui poliittisena pakolaisena poistumaan maasta ja saapui Canadaan 1907. A. oli lyhyen ajan Port Arthurissa perustetun Työkansan ensimm. toimit­tajana; 1908 tuli Työmiehen aputoimittajaksi; ollut kahdesti siinä, kerran päätoimittajana; välillä kaivos- ja tehdastöiden teknillisenä johtajana; toimittanut toistatuhatta sivua käsittävän suomalais-englantilaisen sanakirjan; 1919 hajaannuksessa hetken aikaa kannatti vasemmistoa; tuli Superiorin Keskusosuuskunnan neuvontaosaston hoitajaksi 1920; monilla suomalaisilla ja englanninkielisillä osuustoimintakursseilla ohjaajana ja opettajana, kirjeenvaihtokoulun johtaja. A. on suomentanut useita osuustoimintaa käsitteleviä kirjoja, kirjoittanut englanninkielellä »Fundamentals of Consumer Co-operation», siitä on otettu suomalaisen painoksen, »Kuluttajaosuustoiminnan perusteet», ohella ranskankielinen ja japaninkielinen painos. A. on julkaissut vielä laajemman teoksen »Manual for Co-operative Directors»; monia pienempiä kirjasia, toimittanut monta osuustoiminnallista vuosikirjaa, tehnyt lukuisia puhujamatkoja maan eri osiin ja toiminut Pohjoisvalt. Osuustoimintaliiton sihteerinä. Kirjallisten töittensä tunnustukseksi A. on otettu Suomen Kirjallisuuden Seuran ja Eugene C. Fields Memorial Associationin kunniajäseneksi St. Louisissa, Mo.
Elis Sulkanen: Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia (1951), s. 486.


Teoksia: