Aleksandr Bogdanov

Taloustieteen oppikirja

1897


Julkaistu: »Краткий курс экономической науки», ensimmäinen painos 1897
Suomennos: Leo Laukki
Lähde: »Taloustieteen oppikirja». Suomennos yhdeksännestä painoksesta, toinen korjattu ja laajennettu painos. Työmies Kustannusyhtiö, Hancock, Michigan 1914
Skannaus: Internet Archive & Joonas Laine
PDF, OCR: Joonas Laine


 

 


 

 1. Yleiset perusteet.
  1. Taloustieteen määritteleminen
  2. Tuotanto
   1. Yhteiskuntahyödyllisen työn laatu
   2. Yhteiskunnallisen työn määrä
   3. Työn tuottavaisuus
   4. Yhteiskunnallinen hyödyllisyys ja arvo
  3. Katsaus yleisiin perusteihin
  4. Taloustieteen jako ja tutkimusjärjestys
  5. Taloustieteen tutkimustavasta
  6.  
 2. Alkuperäinen sukukommunismi
  1. Ihmisen ja luonnon keskinäiset ja alkuperäiset suhteet
  2. Tuotannon yhteiskunnalliset suhteet alkuperäisissä sukujärjestelmissä
  3. Jaon alkuperäiset muodot
  4. Alkuperäisen yhteiskunnan henkisen kehitysasteen yleiset piirteet
  5. Alkuperäisen yhteiskunnan kehitysvoimat
  6.  
 3. Patriarkalinen sukutalousjärjestelmä
  1. Maanviljelyksen ja karjanhoidon synty
  2. Sukuryhmän tuotantosuhteiden kehitys
  3. Jakotavat patriarkalisella sukntalousaikakaudella
   1. a) Järjestetty jako
   2. b) Järjestämätön jako — vaihdon kehitys
  4. Patriarkalisen sukutalousaikakauden yhteiskunnallisen henkisen kehitysasteen yleiset piirteet
  5. Patriarkalisen sukutalousaikakauden kehitysvoimat ja uudet elämän ehdot
  6.  
 4. Vanhanajan orjuus
  1. Yhteiskunnan suhde ulkonaiseen luontoon
  2. Orjatalouden tuotanto- ja jakosuhteiden kehitys
   1. Orjataloudellinen ryhmä
   2. Ryhmäin väliset tuotantosuhteet
  3. Vanhanmaailman yhteiskunnallisen henkisen kehitystason yleiset piirteet
   1. Yksilön asema ryhmässä ja yhteiskunnassa
   2. Yhteiskunnallisen maailmankatsomuksen muodot
  4. Orjatalousyhteiskuntain rappeutumisen syyt ja vaiheet
  5. Orjatalouden yleiskuvaus
  6.  
 5. Feodalinen yhteiskunta
  1. Yhteiskunnan suhde ulkonaiseen luontoon
  2. Feodalisen ryhmän tuotanto- ja jakosuhteet
   1. Talousryhmäin väliset suhteet feodalisessa yhteiskunnassa
  3. Henkisen kehityksen yleiset piirteet feodalisella ajalla
  4. Feodalisen yhteiskunnan kehitysvoimat ja kehityksen yleinen suunta
  5. Luontaistaloudellisten yhteiskuntain yleiset piirteet
  6.  
 6. Pikkuporvarillinen yhteiskunta
  1. Yhteiskunnan suhde luontoon
  2. Ihmisten keskiset tuotanto- ja jakosuhteet pikkuporvarillisessa yhteiskunnassa
   1. Talouskuntain väliset järjestämättömät suhteet
   2. Yksityisten talouskuntain sisäiset suhteet pikkuporvarillisessa yhteiskunnassa
   3. Pikkuporvarillisten yhteiskuntaryhmäin väliset järjestyneet suhteet
  3. Yhteiskunnallisen henkisen kehityksen yleispiirteet pikkuporvarillisella ajalla
  4. Pikkuporvarillisen yhteiskunnan kehitysvoimat ja kehityksen yleinen suunta
  5.  
 7. Kauppakapitalismin aikakausi
  1. Tuotannon teknilliset suhteet
  2. Kauppakapitalismin yhteiskunnalliset suhteet
   1. Talouksien väliset järjestämättömät suhteet
   2. Kauppakapitalistisen aikakauden yritysten sisäiset suhteet
   3. Talouksien väliset järjestyneet suhteet
  3. Yhteiskunnallinen henkinen kehitys ja kehitysvoimat kauppakapitalistisella aikakaudella
  4.  
 8. Teollisuuskapitalismi. Manufakturi-aikakausi
  1. Yhteiskunnan suhde ulkonaiseen luontoon
  2. Tuotannon yhteiskunnallinen kehitys manufakturiajalla
   1. Verstasteollisuuden syntymisen yhteiskunnalliset edellytykset
   2. Teollisuuskapitalististen yritysten synty ja sisäiset suhteet
   3. Kapitalistisen teollisuusyrityksen olemus (työvoima tavarana)
   4. Kehittyvien kapitalististen yritysten vaikutus muihin tuotantomuotoihin
   5. Kauppa- ja teollisuuskapitali
  3. Yhteiskunnallisen jaon muodot manufakturisella aikakaudella
  4. Yhteiskunnallisen tuotteen jakautuminen kapitalistisen yhteiskunnan eri luokkien kesken
   1. Voitto
   2. Maakorko
   3. Työpalkka
  5. Manufakturisen ajan yhteiskunnallisen henkisen kehityksen yleiset piirteet
  6. Kehitysvoimat ja kehityksen yleinen suunta teollisuuskapitalismin ensimäisellä aikakaudella
  7.  
 9. Teollisuuskapitalismi. Koneteollisuuden aikakausi
  1. Yhteiskunnan suhde ulkonaiseen luontoon
   1. Koneen syntyminen
   2. Mitä on kone?
   3. Koneteollisuuden leveneminen
  2. Tuotannon yhteiskunnalliset suhteet koneteollisuuskapitalismin aikakaudella
   1. Yksinkertaisen yhteistyön ja työjaon kehittyminen yksityisissä yrityksissä
   2. Yhteiskunnallisen työjaon kehittyminen
  3. Jakotapojen kehitys ikoneteollisuuskapitalismin aikakaudella
   1. Rahan käyttö
   2. Luottoliike
   3. Yritysten osakeyhtiömuoto
   4. Pörssi
   5. Keinottelu
  4. Yhteiskunnallisen tuotteen jakautuminen kapitalistisen yhteiskunnan eri luokkien kesken
   1. Voitto
   2. Maakorko
   3. Työpalkka
  5. Pääasiallisimmat muutokset yhteiskunnallisessa henkisessä kehityksessä koneteollisuuskapitalismin aikana
  6. Yhteiskunnallista edistymistä ja rappeutumista koneteollisen kapitalismin aikana
   1. Pulat
   2. Teollisuuden harjottajien syndikaatit
   3. Tuotanto-alojen toisiinsa sulautuminen
   4.  
 10. Sosialistinen yhteiskunta
  1. Yhteiskunnan suhde luontoon
  2. Tuotannon yhteiskunnalliset suhteet
  3. Jako
  4. Yhteiskunnallinen henkinen kehitys
  5. Kehitysvoimat