Aleksandr Bogdanov

1873–1928


Aleksandr BogdanovNe erehtyvät ajatellessaan, jotka arvelevat, että uudessa yhteiskunnassa täytyy yhä edelleen valtiojärjestelmän säilyä, sentähden, että silloin tarvitaan joitakin pakkolakeja, kuten esim. asetuksia, jotka määräisivät, kuinka monta tuntia kunkin tulee päivässä yhteiskunnan hyväksi työskennellä. Jokainen valtiojärjestelmä on luokkavallan laitos ja se on mahdoton siellä, missä ei ole luokkia. Mitä tulee työn jakoon ja järjestämiseen yhteiskunnassa, niin uuden järjestelmän vallitessa, sen kaikenpuolisen tasapuolisuuden takaa, toiselta puolen, tieteen neuvot ja sen edustajat, työn teknilliset järjestäjät, jotka toimivat vain tieteen, eivätkä rahan nimessä ja toiselta puolen, yhteistunne, joka sitoo ihmiset yhdeksi tuotantoperheeksi, jossa kaikkia elähyttää pyrkimys tehdä kaikkensa kaikkien yhteiseksi hyväksi. Ainoastaan ylimenokaudella, jolloin vielä entisistä luokkavastakohdista mainingit elävät, on valtiojärjestelmä mahdollinen uudessakin yhteiskunnassa.
— Taloustieteen oppikirja (1897)


Teoksia: