Hjalmar Branting

1860–1925


Hjalmar BrantingEikö voida joukkojen hädän sijaan säilyttämällä nykyisen yhteiskunnan perusedellytyksiä saattaa yleistä hyvinvointia, eikö pakollinen työttömyys voi kadota ja eikö voida aikaansaada ripeää tasotusta nykyään vallitsevissa yhteiskunnallisissa vastakohdissa? Tai täytyykö tie tähän päämaaliin, kuten sosialistit ajattelevat, ilman pelkoa ohjata sille suunnalle, että askel askeleelta muutetaan yhä useampia nykyajan suurista tuotantohaaroista yhteiskunnan johtoon ja omiksi, samalla aikaa kun toiselta puolen osuustoiminta irrottaa yksityiskapitalistisen tuotannon ja ammattiyhdistykset puolustavat sekä parantavat työläisten elämänasemaa ja tuovat perustuslaillisia periaatteita työsopimuksen muodostamiseen?
— Sosialismi (1892)


Teoksia: