Hjalmar Branting

Sosialismi

1892


Julkaistu: »Socialismen. En historisk framställning». Bonnier, Stockholm 1892
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Sosialismi. Historiallinen esitys». Sosialistin kirjapaino-osuuskunta i. l., Turku 1908
Skannaus: Miikka Palokangas
OCR, PDF: Joonas Laine