Eugene V. Debs

1855–1926


Eugene V. Debs Työväenluokka yksin on tuotannonvälineet valmistanut, ainoastaan se voi niitä käyttää — ja siksi ne täytyy työväenluokan omistaa. Tämä on sosialistisen liikkee vallankumouksellinen vaatimus. Propaganda sen hyväksi on kasvatuksellista, järjestettyä ja rauhallista. Työläisten tulee yhtyä äänestämään sosialistipuolueen hyväksi, puolueen, joka edustaa työväkeä. Kun tämä tehdään, jää valtiovalta työväen käsiin, kapitalismi häviää, yksityisomistus antaa sijaa yhteisomistukselle, tuotanto voiton vuoksi vaihtuu tuotannoksi tarpeita tyydyttämään, palkkaorjuus katoaa ja sen mukana sen turmiolliset seuraukset: köyhyys, rikollisuus y. m. Työväenluokka tulee onnelliseksi ja vapaaksi, alkaa uusi jakso ihmiskunnan kehityksen ja sivistyksen tiellä.
— Eugene V. Debs: Ihanteeni (1915)


Teoksia: