1907–1921


Säkeniä oli amerikansuomalainen vuosina 1907–1921 ilmestynyt sosialistinen aikakauslehti, jota julkaisi päivälehti Raivaajan kustannusyhtiö. Ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa lehden sisältöä linjattiin näin:

Keskuudessamme on näihin asti ollut tuntuva puute kunnollisemmasta kirjallisuudesta, semminkin kuukausijulkaisusta, josta säännöllisten aikojen perästä aina saisi hieman vaihtelevaa lukemista. Tätä tarkoitusta varten ovat »Säkenet» syntyneet. »Säkenissä» tullaan julkaisemaan etupäässä valittuja kirjoituksia omilta kynäniekoiltamme, joskus huomatuimpia suomennoksia vieraskielisistä, erikoispaloja kotimaan kirjailijain kynästä j.n.e. Kaikki tietysti sosialismin, köyhälistön jalon, vapauttavan aatteen hengessä.[1]

Lehti sisälsikin aluksi lähes yksinomaan kaunokirjallisia tekstejä ja runoja, mutta myöhemmin mukaan tuli myös poliittisia kirjoituksia ja katsauksia mm. kansainvälisiin asioihin ja amerikansuomalaiseen työväenurheiluun.

Lehti lakkasi ilmestymästä vuonna 1921 amerikansuomalaisten sosialistien jakauduttua sosialidemokraatteihin ja kommunisteihin. Säkenien tilalle perustettiin sosialidemokraattinen Nykyaika.

Säkenien numerot ovat luettavissa kokonaisuudessaan Kansalliskirjaston sivuilla (vuosikertaa 1909 lukuunottamatta).

Tekijänoikeus: Yhdysvalloissa ennen vuotta 1977 julkaistut painotuotteet, joissa ei ole asianmukaista tekijänoikeusmerkintää, eivät kuulu tekijänoikeuden piiriin. Säkenien alkuperämaa on Yhdysvallat, ja Bernin yleissopimuksen mukaan teos ei voi saada toisessa maassa suojaa, jos sillä ei sitä ole teoksen alkuperämaassa. On kuitenkin huomattava, että tekijänoikeus saattaa edelleen päteä muutamiin lehdessä julkaistuihin teksteihin, joiden alkuperämaa (se maa jossa teos on julkaistu ensimmäisen kerran) on muu kuin Yhdysvallat.[2]

 


Selaa vuosikertoja:

1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 |

1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921

 


1907

 


1908

 


1909

Numeroita ei saatavilla!

 


1910

 


1911

 


1912

 


1913

 


1914

 


1915

 


1916

 


1917

 


1918

 


1919

 


1920

 


1921

 


[1] Säkeniä, nro 1, tammikuu 1907, s. 1.

[2] Yhdysvaltain tekijänoikeusmääräyksistä ks. Marxists Internet Archive: Copyright Restrictions.
Bernin yleissopimuksesta ks. Asetus Pariisissa vuonna 1971 tarkistetun kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevan Bernin yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta, §2: »Suomen lain mukaista suojaa ei myönnetä sellaiselle 1 §:ssä mainitussa yleissopimuksessa tarkoitetulle teokselle, jonka alkuperämaan lain mukainen suoja-aika on päättynyt.»
Alkuperämaan käsitteestä ks. Bernin yleissopimus, artikla 5, momentti 4: »Alkuperämaana pidetään [...] liittomaassa ensiksi julkaistujen teosten osalta tuota maata», ts. alkuperämaa on se, jossa teos on ensimmäiseksi julkaistu ja sitä ei samanaikaisesti ole julkaistu muissa maissa. Ks. aiheesta myös Wikipedian yhteenveto.