K. M. Evä

1878–1927


K. M. EväHallituskoneisto on järjestettävä sellaiseksi, että hallitseva ryhmä — työväestö — on läheisessä kosketuksessa toimeenpanevan hallitusvaltansa kanssa ja saa mahdollisimman välittömästi ohjata ja tarkastaa elämän järjestelyä kaikilla aloilla. Voidakseen voimakkaasti ja yhdenmukaisesti johtaa sosialistisen yhteiskunnan koneistoa ja nopeasti pakoittaa niskoitelevat vastavallankumoukselliset alistumaan, on hallintovalta keskitettävä korkeimman neuvostoelimen ympärille. Kaikkien alueneuvostojen tulee empimättä ja ehdottomasti noudattaa ylemmän neuvostoelimen ohjeita ja määräyksiä. Se ei kuitenkaan tarvitse olla esteenä paikallisten neuvostojen itsehallinnolle omalla alueellaan. Päinvastoin on paikallisille neuvostoille varattava täysi valta, jonka ainoana rajana on laajemman alueen eri neuvostojen toimintaa keskittävän ylemmän neuvosto-orgaanin antamien ohjeiden ja määräysten toteuttaminen. Siten saavutetaan toiselta puolen keskityksen tuottama voimakkuus ja yhdenmukaisuus asiain järjestelyssä ja toiselta puolen neuvostojen täysivaltaisuus ja itsenäinen, alotekykyinen toiminta omalla alueellaan. Porvarillisen hallintokoneiston virastokankeus, kaavoihin ja lakien kirjaimellisiin saivarteluihin homehtunut muodollisuus tulee vältetyksi. Yhteiskuntakoneiston toiminnan tarkoituksenmukaisuus pääsee oikeuksiinsa.
— K. M. Evä: Työväen diktatuuri Suomeen! (1918)


Teoksia: