Henry George

Edistys ja köyhyys

1879


Julkaistu: »Progress and Poverty. An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy». Hinton, San Francisco 1879
Suomennos: Arvid Järnefelt
Lähde: »Edistys ja köyhyys. Tutkimus syistä kasvavan rikkauden ohella enentyvään köyhtymiseen ja taloudellisiin ahdinkoihin. Parannuskeino». Otava, Helsinki 1906
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine