Henry George

1839–1897


Henry GeorgeOlemme huomanneet, että omaisuuden epätasainen jakautuminen, joka on nykyaikaisen sivistyksen kirous ja vaara, perustuu pohjaltaan yksityisen maanomistuksen laillistukseen. Olemme nähneet, että niin kauan kuin tämä laitos on olemassa, ei mikään tuotantovoimain lisäys voi tulla pysyväisesti kansanjoukkojen hyödyksi, vaan päinvastoin pyrkii saattamaan niiden tilaa entistäkin huonommaksi. Olemme tarkastelleet kaikkia niitä parannuskeinoja, joita yleisesti ehdotetaan köyhyyden poistamisen ja omaisuuden tasaisemman jaon tarkotuksessa, — kaikkia keinoja paitsi yksityisen maanomistusoikeuden poistamista — ja olemme huomanneet ne kaikki tehottomiksi tai mahdottomiksi toteuttaa. [...]
Nykyaikaisessa sivistyksessä ilmenevän väärän ja epätasaisen omaisuuden jaon ja kaikkien siitä johtuvien yhteiskunnallisten epäkohtain parannuskeino on siis tämä: Meidän on tekeminen maa yhteiseksi omaisuudeksi.
— Henry George: Edistys ja köyhyys (1879)


Teoksia: