Rieti Itkonen

1889–1951


Eräs seikka, johon työväen on heti alussa totuteltava kunnallisessa luokkataistelussa, on se, että emme laske mahdollisuuksiamme tälläkään alalla liian suuriksi. Meidän on aina muistettava, että kunnallisella äänioikeudella emme vielä ole saavuttaneet kunnallista valtaa, ainoastaan tien tähän valtaan. Työväen luokkavoimasta, sen järjestöjen laajuudesta ja vahvuudesta tulee lopulta riippumaan, kuinka pitkälle tulemme tällä tiellä pääsemään. Valtiollisen äänioikeuden merkitystä arvostelimme liian suureksi ja kun ei se heti kyennyt tarjoamaan kaikkea sitä, mitä siltä odotettiin, niin viekoittautui työväestö äärimmäiseen vastakohtaan — yleiseen äänioikeuteen perustuvan eduskunnan merkityksen liian vähäiseksi arviointiin. Nämä erehdykset ovat valtiollisessa luokkataistelussa tulleet työväestölle kalliiksi eikä niistä ole vieläkään kyetty täysin selviämään. Arvostelkaamme voimamme ja mahdollisuutemme kunnallisella alalla oikein. Älkäämme luulko, että yleinen äänioikeus kunnallisella alalla heti avaa meille mahdollisuudet sosialidemokraattisen kunnan perustamiseen, mutta älkäämme myös luulko, että yleinen äänioikeus on tähän päämäärään pyrkiessämme kelvoton ase.
— Rieti Itkonen: Tehtävämme kunnallisessa luokkataistelussa (1920)


Teoksia: