Karl Kautsky

Kauppapolitiikka ja sosialidemokratia

1901


Julkaistu: saksankielinen alkuteos »Handelspolitik und Sozialidemokratie», Buchh. Vorwärts Th. Glocke, Berlin 1901 (2. painos 1911)
Suomennos: O. W. Kuusinen, Rieti Itkonen
Lähde: »Kauppapolitiikka ja sosialidemokratia. Yleistajuinen esitys kauppapoliittisista riitakysymyksistä». Suomen sos.dem. Nuorisoliiton kustannuksella, Työväen kirjapaino, Helsinki 1919
Skannaus: Työväenliikkeen kirjasto
OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Finassitullit.
 2. Kauppatasapaino.
 3. Vanha suojelustullijärjestelmä.
 4. Vanha vapaakauppa.
  1. Teollisuusvaltio ja maatalousvaltio.
  2. Vapaakauppa Englannissa. Työväen kanta.
  3. Vapaakauppa Ranskassa. Kauppasopimus v:lta 1860 ja suosituimman asema.
  4. Vapaakauppa Saksassa, tulliliitto, sosialidemokratia ja Saksan työväestö.
 5. Siirtyminen vapaakaupasta suojelustulliin.
  1. Bismarckin käännöksen poliitiset syyt.
  2. Junkkarien käännös maataloustullien puolelle.
  3. Siirtyminen talousvaltiosta teollisuusvaltioon.
  4. Pula.
  5. Porvariston kaksipuolinen kanta.
  6. Rengastuneet teollisuudet.
  7. Rautateollisuus.
  8. Uusi väkivaltapolitiikka.
 6. Uusi ja vanha suojelustulli.
  1. Käsittelyselvittely ja todellisuus.
  2. Kasvatustulli ja etuoikeustulli.
  3. Kulutusvälineiden ja tuotannonvälineiden vienti.
  4. Teollisuuden kehityksen ehkäiseminen suojelustulleilla.
  5. Kauppapolitiikka ja luokkataistelu.
 7. Maataloustullit.
  1. Elintarpeiden ostajat ja myyjät maaseudulla.
  2. Maatalouden ahdinkotila.
  3. Maatalouden ahdinkotilan tehokas vastustaminen.
  4. Työväen rasittaminen elintarvetulleilla.
  5. Teollisuuden rasittaminen maataloustulleilla.
  6. Maataloustullit ja teollisuustullit.
  7. Kauppasopimukset.
   1. Tie vapaakauppaan.
   2. Itsenäinen tullipolitiikka.
   3. Caprivin kauppapolitiikka.
   4. Kaksoistariffi. Tullisota. Rajan sulkeminen. Tuontiluvat.
   5. Suojelustulli ja poliitinen turmelus.
 8. Maailmankauppa ja sosialismi
  1. Taistelu suojelustullijärjestelmää vastaan.
  2. Maanviljelysvaltion ja teollisuusvaltion lähestyvä loppu.
  3. Uusia tulliliittopyrkimyksiä.
  4. Maailmansota vaiko sosialismi.
  5. Tavarain vaiko ihmisten maastavienti.