Karl Kautsky

1854–1938


Karl KautskyMutta tässä yleisessä epävarmuuden tilassa pysyy sosialidemokratia sitä varmemmin pystyssä, mitä vähemmän se itse huojuu, mitä uskollisempana se pysyy itselleen. Holtitonta mielialapolitikkaa vastaan, kohottaa se sitä enemmän työtätekevien luokkien voimatietoisuuden, mitä enemmän sen teoria tekee sille mahdolliseksi pysyä käytännössä johdonmukaisena ja päämääristä tietoisena. Mitä enemmän kaikkien valtojen järkkyessä sosialidemokratia osottautuu järkkymättömäksi mahdiksi, sitä korkeammaksi kohoo sen arvo. Ja mitä jyrkemmin se vastustaa hallitsevien luokkien mädännäisyyttä, sitä suurempi on se luottamus, jota se suurten kansanjoukkojen keskuudessa saa osakseen yleisen mädännäisyyden kaikkialla muualla vallitessa, joka nykyään on jo tarttunut porvarilliseen demokratiaankin, joka hylkää periaatteensa, saadakseen hallituksen suosion osakseen.
— Karl Kautsky: Tie valtaan (1909)


Teoksia: