Karl Kautsky

Parlamentarismi, kansanlainsäädäntö ja sosialidemokratia

1893


Saksankielinen alkuteos: 1893
Suomennos: 1907, O.–Y. Arbetarenin kirjapaino, Helsinki.
Suomentaja: Alpo Kupiainen
Skannaus, HTML: Joonas Laine
Oikoluku: Joonas Laine & Miika Salo


 1. Esipuhe
 2. Johdanto
 3. Välitön lainsäädäntö historiantakaisena aikana
 4. Välitön lainsäädäntö sivistyksen alkuaikoina
 5. Kansanvalta Vanhanajan kaupungeissa
 6. Edustusjärjestelmä
 7. Monarkistinen ja parlamentarinen itsevaltaisuus
 8. Uudenajan demokratia
 9. Rittinghausenin ehdotus
 10. Lakien laatiminen
 11. Lakien täytäntöönpano
 12. Oikeudenhoito ja sanomalehdistö
 13. Parlamentarismi ja Englannin puolueet
 14. Parlamentarismi ja työtätekevät luokat
 15. Välitön kansanlainsäädäntö ja luokkataistelu