Karl Kautsky

Köyhälistön vallankumous ja sen ohjelma

1922


Julkaistu: Saksankielinen alkuteos 1922
Suomennos: J. Pärssinen, V. Torniainen
Lähde: Karl Kautsky. Köyhälistön vallankumous ja sen ohjelma. Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta, Helsinki 1925.
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


Sosialismiin siirtymisen ohjelma