Karl Kautsky

Kristinuskon alkuperä

1908


Julkaistu: Saksankielinen alkuteos »Der Ursprung des Christentums: Eine historische Untersuchung». Stuttgart, J.H.W. Dietz Nachf. 1908
Suomennos: J. K. Kari
Lähde: »Kristinuskon alkuperä. Historiallinen tutkimus». Vihtori Kosonen Osakeyhtiö, Helsinki 1909
Skannaus: Työväenliikkeen kirjasto
OCR, PDF: Joonas Laine


 

 


 

 1. Jeesuksen persoonallisuus.
  1. Pakanalliset lähteet.
  2. Kristilliset lähteet.
  3. Taistelu Jeesuskuvasta.
  4.  
 2. Rooman keisariajan yhteiskunta.
  1. Orjatalous
   1. Maanomistus.
   2. Perheorjuus.
   3. Orjuus tavarantuotannossa.
   4. Orjatalouden teknillinen kehittymättömyys.
   5. Taloudellinen taantumus.
  2. Valtilaitos.
   1. Valtio ja kauppa.
   2. Patriisit ja plebeijit.
   3. Rooman valtio.
   4. Koronkiskominen.
   5. Itsevaltius.
  3. Rooman keisariajan ajatukset ja tunteet.
   1. Epävakaisuus.
   2. Herkkäuskoisuus.
   3. Valheellisuus.
   4. Inhimillisyys.
   5. Kansainvälisyys.
   6. Uskonnollisuus.
   7. Yksijumalaisuus.
   8.  
 3. Juutalaisuus.
  1. Israel
   1. Semiläiset kansainvaellukset.
   2. Palestina.
   3. Jumalakäsite vanhassa Israelissa.
   4. Kauppa ja filosofia.
   5. Kauppa ja kansallisuus.
   6. Kanaan kansaintiet.
   7. Luokkataistelut Israelissa.
   8. Israelin häviö.
   9. Jerusalemin ensimäinen hävitys.
  2. Juutalaisuus maanpaon jälkeen.
   1. Maanpako.
   2. Juutalaisten hajautuminen maan ulkopuolelle (Diaspora).
   3. Juutalainen propaganda.
   4. Juutalaisviha.
   5. Jerusalem.
   6. Saddusealaiset.
   7. Farisealaiset.
   8. Zelotit.
   9. Essealaiset.
   10.  
 4. Kristinuskon alkeet.
  1. Alkukristillinen seurakunta.
   1. Seurakunnan proletarinen luonne.
   2. Luokkaviha.
   3. Kommunismi.
   4. Väitteitä kommunismia vastaan.
   5. Työn halveksiminen.
   6. Perheen hävittäminen.
  2. Kristillinen messiasaate.
   1. Jumalan valtakunnan lähestyminen.
   2. Jeesuksen syntyperä.
   3. Jeesuksen kapinallisuus.
   4. Ristiinnaulitun ylösnouseminen.
   5. Kansainvälinen vapahtaja.
  3. Juutalaiskristityt ja pakanakristityt.
   1. Agitatsioni pakanain keskuudessa.
   2. Juutalaisten ja kristittyjen välinen vastakkaisuus.
  4. Kristuksen kärsimishistoria.
  5. Seurakuntajärjestön kehitys.
   1. Proletarit ja orjat.
   2. Kommunismin taantuminen.
   3. Apostolit, profeetat ja opettajat.
   4. Piispa.
   5. Luostarilaitos.
  6. Kristinusko ja sosialidemokratia