Karl Kautsky & Anton Pannekoek

Joukkoliike ja vallankumous

1911–1912


Julkaistu: Tämän teoksen sisältämät artikkelit julkaistiin alun perin saksalaisessa »Die Neue Zeit» -lehdessä vuosina 1911–1912
Suomennos: Yrjö Sirola. Julkaistu suomeksi Hancockissa, Michiganissa Työmies Kustannusyhtiön kustannuksella vuonna 1912
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


Sisällysluettelo:

Lukijalle

 


Karl Kautsky: Joukon liike

 1. Joukon olemus
 2. Joukon saavutukset
 3. Joukkoliikkeiden historialliset vaihtelut

 


Anton Pannekoek: Joukkoliike ja vallankumous

 1. Porvaristo ja köyhälistön voima
 2. Valtiollisen vallan valtaus
 3. Joukkoliike
 4. Taistelu sotaa vastaan

 


Karl Kautsky: Se uusi taktiikka

I. Tutkimustapa

 1. Johdanto
 2. Luokka ja joukko
 3. Joukon vaisto
 4. Suurlakko ja sota
 5. Sota ja vihollisen tulo maahan
 6. Pintapuolinen marxilaisuus

II. Järjestäyminen

 1. Järjestäyminen ja luonne
 2. Järjestöjen voimakeinot
 3. Järjestöjen vahingoittaminen vastustajan taholta

III. Joukkoliike

 1. Mitä merkitsee uusi taktiikka
 2. Passiivinen jyrkkyys
 3. Kumouksellinen toiminnallisuus

IV. Valtiollinen valtaus

 1. Valtion tuhoaminen
 2. Valtiovalta ja suurlakko
 3. Hallitus ja parlamentti
 4. Parlamentarismin alennus
 5. Suora toiminta
 6. Parlamenttaarinen ja muu kretinismi

 


Anton Pannekoek: Marxilainen teoria ja kumouksellinen taktiikka

 1. Eri suunnat
 2. Joukko ja luokka
 3. Järjestö
 4. Vallan valtaus
 5. Parlamenttarismi ja joukkoliike

 


Karl Kautsky: Uusin radikalismi

 1. Metoodi
 2. Järjestö
 3. Valtiovallan tuhoaminen
 4. Syndikalismi ja parlamentarismi

 


Anton Pannekoek: Lopuksi