Ferdinand Lassalle

Perustuslakien olemus

1862–1863


Julkaistu: esitelmät »Über Verfassungswesen» 1862 ja »Was nun? Zweiter Vortrag über Verfassungswesen» 1863
Suomennos: Yrjö Sirola
Lähde: »Perustuslakien olemus. Kaksi esitelmää». Savon työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta r.l., Kuopio 1911
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine