V. I. Leninin Teosten hakemisto 1


Suomennos: Tuntematon
Lähde: »V. I. Leninin Teosten hakemisto 1». Kustannusliike Edistys, Moskova [ei julk. vuotta].
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Vladimir Iljitsh Leninin Teosten hakemisto on kaksiosainen. Ensimmäinen osa sisältää asiahakemiston [...] Hakusanoina esiintyvät puolueiden nimet, historialliset tapahtumat, tieteet ja tiedonalat, ongelmat yms. Asiahakemistossa on hakusanoina myös henkilöiden nimiä, sellaisia ovat otsikot: »Marx, K. — elämä ja toiminta», »Engels, F. — elämä ja toiminta», »Lenin, V. I. — elämäkerrallisia tietoja» sekä Leninin esittelemiin tai arvostelemiin poliittisiin, filosofisiin, kirjallisiin ym. virtauksiin liittyvien henkilöiden nimiotsikot, esimerkiksi: »Berkeley ja berkeleyläisyys», »Hegel ja hegeliläisyvs», »Kant ja kantilaisuus», »Feuerbach», »Tolstoi ja tolstoilaisuus», »Bernstein ja bernsteiniläisyys», »Kautsky ja kautskylaisuus, taistelu sitä vastaan», »Trotski ja trotskilaisuus, taistelu sitä vastaan» ym.

Asiahakemiston nimipesäkkeissä osoitetaan sivut, joilla Lenin puhuu paitsi kyseisistä henkilöistä, heidän katsomuksistaan ja toiminnastaan myös heidän johtamistaan virtauksista (esim. hegeliläisyydestä, bernsteiniläisyydestä jne.).

Asiahakemistossa on otsikkoina ja alaotsikkoina maanosien, maiden, valtioiden, kaupunkien ja kuvernementtien (Moskova, Pietari, Moskovan ja Pietarin kuvernementti) sekä eräitä muita maantieteellisiä nimiä. Itsenäisinä otsikkoina ovat puolueen pää-äänenkannattajana olleet sanomalehdet (Iskra, vanha, leniniläinen (1900—1903), Vperjod (1905), Proletari (1905), Proletari (1906—1909), Pravda ym.) sekä ne sanoma- ja aikakauslehdet, joilla oli sama nimi kuin kyseisellä poliittisella ryhmällä (esim. Plehanovin ryhmä ja sanomalehti Jedinstvo).

(Teoksen esipuheesta, s. III.)

 


 

Lataa Teosten Hakemisto 1 kokonaisena