V. I. Leninin Teosten hakemisto 2


Suomennos: Tuntematon
Lähde: »V. I. Leninin Teosten hakemisto 2». © Kustannusliike Edistys, Moskova 1974.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Vladimir Iljitsh Leninin Teosten hakemiston toiseen osaan kuuluu neljä osastoa: Leninin Teoksiin (45 osaa) ja Valittuihin teoksiin (4 osaa) kuuluvien töiden aakkosellinen luettelo, Leninin lainaamien tai mainitsemien Marxin, Engelsin ja Leninin teosten luettelo, nimihakemisto sekä suomenkielisen laitoksen ja 5. venäjänkielisen painoksen toisiaan vastaavien osien ja sivujen luettelo. Ne työt, jotka sisältyvät Valittujen teosten neliosaiseen laitokseen, on merkitty aakkosellisessa tekstien luettelossa lyhenteellä Val. (Valitut teokset).

Leninin tekstien aakkosellinen luettelo sisältää kaikkien mainittuihin laitoksiin kuuluvien tekstien otsikot aakkosjärjestykseen sijoitettuina. VSDTP:n, VKP(b):n ja Neuvostojen edustajakokousten, VSDTP:n, VSDTP(b):n ja VKP(b):n Yleisvenäläisten konferenssien ja Kominternin kongressien aineisto on koottu itsenäisiksi ryhmiksi, joiden sisällä otsikot on sijoitettu kronologiseen järjestykseen, ajoituksen mukaan.

Leninin kirjeenvaihto on sijoiteltu ryhmiin, joiden otsikkoina on kirjelappuja, kirjeitä, radiosanomia, sähkeitä ja puhelinsanomia ym. Yksityishenkilöille osoitetut paperit on sijoitettu otsikoissa olevien sukunimien aakkoselliseen järjestykseen, ja kunkin sukunimen osalta järjestys on taas kronologinen. Järjestöille ja laitoksille osoitetut paperit ovat niin ikään aikajärjestyksessä. [...]

Nimihakemistoon on otettu Leninin mainitsemien henkilöiden oma nimi tai salanimi riippuen siitä, kumpi nimi on tunnetumpi. Nimihakemistoon on koottu myös Leninin käyttämät salanimet ja sijoitettu aakkosjärjestykseen.

(Teoksen alkusanoista, s. III–IV.)

 


 

Lataa Teosten Hakemisto 2 kokonaisena