Vladimir Lenin

Teokset


Osa 42

Lokakuu 1917 — maaliskuu 1923


Suomennos: O. Kukkonen, I. Lindroos
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 42. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Kustannusliike Edistys, Moskova 1969.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
Lokakuu 1917 — heinäkuu 1918
Puheenvuoro KKN:n istunnossa marraskuun 3 (16) pnä 1917 1
Lisäyksiä asetusehdotukseen talvivarusteiden pakko-otosta rintamasotilaille 1–2
»Associated Press» uutistoimiston kirjeenvaihtajalle G. Jarrosille myönnetty haastattelu. Marraskuun 15 (28) pnä 1917 2–3
Ylimpien toimihenkilöiden ja virkamiesten palkoista. Ehdotus KKN:n päätökseksi 3–4
Ehdotus KKN:n päätökseksi sotaministeriöstä 4
Vuokratalojen konfiskaatiota koskevan lain teesit 5
Ehdotus KKN:n päätökseksi sosialistisen politiikan harjoittamisesta talouselämän alalla 5–6
Taloudellisten toimenpiteiden ohjelman hahmotelma 6
Mielenosoitustunnuksista 6–7
Edesvastuu perustelemattomista syytöksistä. Ehdotus VSDTP(b):n KK:n päätökseksi 7
Sotatarviketehtaiden siirtämisestä taloudellisesti hyödyllisiin töihin. Kansankomissaarien neuvoston päätös 7–8
Teesit puolueen tehtävistä + ajankohta 8–9
Vastaukset Aleksandrovin-Grushevin piirin työläisten valtuuskunnan esittämiin kysymyksiin 9–10
Ehdotus KKN:n päätökseksi valtionvirastojen toimihenkilöiden palkkauksesta 10
Praktikkovaliokunnan muodostamisesta. Ehdotus KKN:n päätökseksi 10–11
Ohje kansankomissaarien neuvoston istuntojen käsittelylistalle otettavien asioiden esittämisjärjestyksestä 11
Ehdotus KKN:n päätökseksi oikeusasiain kansankomissaarin I. Z. Steinbergin ja oikeusasiain komissariaatin kollegion jäsenen V. A. Karelinin väärästä menettelystä 12
Plehanov terrorista 12–14
Ehdotus VSDTP(b):n KK:n päätöslauselmaksi S. A. Lozovskin erottamisesta puolueesta 14–16
KKN:n päätös taistelusta Kaledinia vastaan 16
  1. KKN:n päätös 16
  2. lisäys KKN:n päätökseen 16
Ylimpien toimenhaltijain palkkanormista. Ehdotus KKN:n päätökseksi 17
Elintarviketilanteen parantamistoimenpiteistä. Ehdotus KKN:n päätökseksi 17–18
KKN:n kysely vasemmistoeserrien puolueen KK:lle 18–19
Ehdotus KKN:n päätökseksi Itämeren ja Mustanmeren laivaston alistusjärjestyksestä 19
Työpalkoista. Ehdotus KKN:n päätökseksi 19–20
Ehdotukset KK:n päätöksiksi elintarvikeasiain järjestelystä 20
Ehdotus KKN:n päätökseksi Pietarin neuvoston tutkintakomission toiminnasta 20–21
Sotatarviketehtaiden siirtämisestä taloudellisesti hyödyllisiin töihin. Ehdotus KKN:n päätökseksi 21
Lisäys luonnokseen »Peruslaki maan sosialisoinnista» 21
Lisäys asetusehdotukseen teiden vartioinnista huolehtivan yleisvenäläisen hallinnonhaarojen yhteisen erikoiskom1ssion perustamisesta 22
Pietarin elintarviketilanteen parantamiseksi ehdotetut toimenpiteet 22–23
KKN:n päätös sabotoijien työhönottojärjestyksestä 23
Puhe YTPKK:n bolshevikkiryhmän ja vasemmisto-eserrien ryhmän yhteisessä istunnossa helmikuun 19 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 23
Puhe latvialaisille tarkka-ampujille helmikuun 20 pnä 1918. Lyhyt sanomalehtiselostus 24
Puhelinsanoma bolshevikkipuolueen Pietarin komitean työvaliokunnalle ja kaikille piirikomiteoille 24
Kansankomissaarien neuvoston päätös Saksan rauhanehtojen hyväksymisestä 25
Sopimuksesta Suomen sosialistisen työväentasavallan kanssa 25–26
  1. Ehdotus KKN:n päätökseksi 25
  2. KKN:n ohje venäläis-suomalaiselle selvittelykomitealle 26
  3. Ehdotus KKN:n päätökseksi 26
Lisäys ehdotukseen KKN:n päätökseksi Pietarin neuvoston tutkintakomission toiminnasta 27
Puheenvuorot kansankomissaarien neuvoston istunnossa maaliskuun 4 pnä 1918 27–30
  1 27
  2 28
  3 29
Ehdotus KKN:n päätökseksi vesiliikennelaitoksen johtavan kollegion muodostamisesta 30–31
»Daily News» lehden kirjeenvaihtajalle A. Ransomelle myönnetty haastattelu 31
Kaikki vakuutusmuodot käsittävän valtionvalvonnan järjestämistä koskevan asetuksen luonnoksesta 32
Artikkelin »Neuvostovallan lähimmät tehtävät» alkuperäinen variantti 32–48
  IV luku 32
  V luku 35
  VI luku 36
  VII luku 36
  VIII luku 40
  IX luku 44
  X luku 46
Vesiliikenteen tilasta. Ehdotus KKN:n päätökseksi 48–49
Ehdotus KKN:n päätökseksi varojen käytön valvonnasta KKTN:ssä 49–50
Puheenvuoro KKTN:n puhemiehistön istunnossa. Huhtikuun 1 pnä 1918 50–51
Lisäyksiä asetusehdotukseen komissaarien maaseudulle lähettämisjärjestyksestä 51
Pankkipolitiikan teesit 51–53
Puheenvuoro YAKN:n, metallityöläisten liiton keskuskomitean ja KKTN:n edustajien yhteisessä istunnossa huhtikuun 11 pnä 1918. Sanomalehtiselostuksesta 53
Donin tasavallan neuvostojen ensimmäisen edustajakokouksen puhemiehistölle 54
Lisäys osakkeiden, obligaatioiden ja muiden korkoa kasvavien arvopapereiden rekisteröintiä koskevaan asetusehdotukseen 54
KK:n päätös sokerijuurikaskylvöjen rahoittamisesta 55
Ehdotus asetukseksi yleisvenäläisen evakuointi komission muodostamisesta 55
Lisäys KKN:n asetusehdotukseen työvälineiden ja metallien toimituksista maatalouden tarpeeksi 56
Lisäys KKN:n asetusehdotukseen kylvöalojen järjestelyosastosta 56
Ehdotus maatalouskomissariaatin johtamiskysymystä alustavasti käsitelleen neuvottelun päätökseksi 56–57
Lisäys asetukseen diktatuurivallasta elintarvikealalla 57
Työläisten mobilisoinnista nälänhädän torjuntaan. Ehdotus KKN:n päätökseksi 57
Ehdotus KKN:n päätökseksi polttoaine kysymyksestä 58
Ehdotus KKN:n päätökseksi autoliikenteestä 58
Ehdotus KKN:n päätökseksi itsenäisistä elintarvikehankinnoista 59
Toimenpiteistä nälänhädän torjumiseksi 59
KKTN:n sekä kauppa- ja teollisuuskomissariaatin kanssa tehtävän sopimuksen hahmotelma kaupungin ja maaseudun välisen tavaranvaihdon ehdoista 60
Huomautuksia kansallistettujen tuotantolaitosten johtamista koskevien säännösten luonnoksesta 60–61
Kirjastotoimen järjestämisestä. Ehdotus KKN:n päätökseksi 61
Maalaisköyhälistön järjestämistä ja huoltoa koskevasta asetusehdotuksesta 61–62
Valtion rakennuskomitean jäsenistöä koskevasta KKN:n päätösehdotuksesta 62
Rautatielaitoksen tervehdyttämisestä. Ehdotus KKN:n päätökseksi 62–63
Ehdotus KKN:n päätökseksi luoton myöntämisestä tekstiilikomitealle 63
Ehdotus KKN:n päätökseksi nahkateollisuuden pääkomitean rahoittamisesta 64
Neuvostovallan demokraattisuudesta ja sosialistisesta luonteesta 64–65
»Folkets dagblad politiken» lehden kirjeenvaihtajalle myönnetty haastattelu. Heinäkuun 1 pnä 1918 65–67
Ehdotus KKN:n päätökseksi maatalouskoneiden toimittamisesta talonpojille 67
Ehdotus KKN:n päätökseksi »Tasavallan muistomerkeistä annetun asetuksen» täyttämättä jättämisestä 67–68
VSFNT:n perustuslain toisen luvun 20. kohdan luonnos 68
Puhe joukkokokouksessa Presnjan kaupunginosassa heinäkuun 26 pnä 1918 68–69
 
Elokuu 1918 — lokakuu 1920
Ehdotus KKN:n päätökseksi perunan hinnoista 70–71
Köyhälistökomiteain toimittamasta kulakkien siemenviljan takavarikoimisesta 71
Talollisten luontoisverotusasetuksesta 71–72
  1. Asetuksen peruskohdat 71
  2. Huomautuksia asetusehdotuksen johdosta 72
KKN:n päätökseen varojen myöntämisestä köyhälistökomiteain ylläpitoon 72–73
KKN:n päätökseen metsänhakkuista 73
Lakien tiukkaa noudattamista koskevan päätöksen teesiluonnos 73–74
Ehdotus KKN:n päätökseksi lastenkodeista 74–75
Lisäys asetusehdotukseen väestön elintarvikehuollon järjestämisestä 75
Puolustusneuvoston tehtävistä ja työn järjestelystä 76–77
  1 76
  2 76
  3 77
Ehdotus puolustusneuvoston polttoainekomission päätökseksi 77–78
YEK:n toimintaa koskevat ehdotukset 78–79
Ehdotuksia elintarvikehankintojen jouduttamisesta ja lisäämisestä 79
Työväen elintarvikeinspektion järjestämistä koskevan säännösluonnoksen johdosta 79–80
  1. Luonnos KKN:n päätökseksi 79
  2. Huomautuksia säännösluonnoksen johdosta 80
Patruunakomission istunnossa tehtyjä merkintöjä 80–81
VKP(b):n KK:n päätösehdotukseen yleisvenäläisen pankkivirkailijain kokouksen koollekutsumisesta 81–82
Tekstiilikomitean rahoitusta koskevat ehdotukset 82
G. V. tshitsherinille 83–85
Ohjekirjelmä työläisten ja talonpoikien lukemiston laatimisesta 85–86
Muistiinpanoja Harkovin auttamisesta 86
Ehdotus KKN:n päätökseksi osuustoiminnasta 86–87
Kirjastotoimen tilasta. Ehdotus KKN:n päätökseksi 87
Toimiluvan myöntämisestä suuren pohjoisen pääradan rakentamiseen. Ehdotus KKN:n päätökseksi. 87–88
Ehdotus KKN:n päätökseksi maatilojen luovuttamisesta teollisuuslaitoksille 88
VKP(b):n KK:n päätösehdotukseen elintarvikkeiden luovutusvelvollisuudesta Ukrainassa 89
Saksan riippumattomien vetoomuksen johdosta 89–90
Ehdotus puolustusneuvoston päätökseksi YEK:n, YEK:n kulkulaitososaston ja kulkulaitoskomissariaatin keskinäisten suhteiden säännöstelystä ja kirje puolustusneuvoston jäsenille 91–92
Puhe sosiaalihuoltokomissariaatin äitiys- ja lastensuojeluosaston agitaattorikursseilla maaliskuun 8 pnä 1919 92
KKTN:n kirjapaino-osastoa koskevan KKN:n päätöksen hahmotelma 92–93
Muistiinpanoja osuustoiminnasta 93
Ehdotus VKP(b):n KK:n päätökseksi työläisryhmien lähettämisestä työhön elintarvikealalle ja kulkulaitokseen 94
Ehdotus puolustusneuvoston päätökseksi viljan jakamisesta rautatieläisille 94
Suhteista keskivarakkaaseen talonpoikaistoon 94–95
Ehdotus päätöslauselmaksi Moskovan työläisten ja puna-armeijalaisten edustajien neuvoston ylimääräisessä kokouksessa neuvostotasavallan ulko- ja sisäpoliittisesta tilanteesta tehdyn selostuksen johdosta huhtikuun 3 pnä 1919 95–97
Ehdotus Ukrainan KP(b):n KK:lle annettavat ohjeet sisältävän VKP(b):n KK:n päätösehdotuksen vahvistamisesta 97–98
Puolustusneuvoston päätökseen työn tehostamisesta sotilaallisen puolustuksen alalla 98
Merkintö Unkarin internationalisteille osoitettuun vetoomukseen 98
Ehdotus KKN:n talousvaliokunnan päätökseksi työläisten aseman parantamisesta 99
Spesialistien palkoista. Päätösehdotus 99–100
Ehdotus puolustusneuvoston päätökseksi neuvostovirastojen toimihenkilöiden mobilisoinnista 100–101
Työläisten ja talonpoikien puolustusneuvoston asetus kaupan, teollisuuden ja kulkulaitoksen alalla toimivien työläisten ja toimihenkilöiden kutsumisesta asepalvelukseen 101
Määräys kansankomissaarien neuvoston sihteeristölle 101–102
Määräys maatalouskomissariaatille ohjeiden muuttamisesta 102–103
Ehdotukset KK:n poliittisen toimikunnan päätöksiksi toimenpiteistä mamontovia vastaan 104–105
  1 104
  2 104
  3 105
Yhden henkilön johtovallan voimaan saattamisesta tekstiilikomiteassa kollegisen johdon asemesta. Ehdotus kansankomissaarien neuvoston päätökseksi 105–106
Kirjelappu G. V. tshitsherinille ja VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätös suhteista ententevaltoihin 106
Ehdotus KKN:n päätökseksi KKTN:n ja valtionvalvonnan komissariaatin välisestä selkkauksesta 106–107
Toivomuksia osuustoiminnan suhteen 107
Keskustelu Afganistanin erikoislähettilään Mohammed Wali-Kaanin kanssa lokakuun 14 pnä 1919. Sanomalehtiselostus 107–108
Puhe rintamalle lähteville Ivanovo-Voznesenskin kommunistityöläisille lokakuun 24 pnä 1919. Lehtiuutinen 108
Puhe rintamalle lähteville vapaan kansansivistystyön kurssien opiskelijoille lokakuun 28 pnä 1919 109–110
Yhtenäistä metsätalouselintä koskevat ehdotukset 110
Ehdotus KKN:n päätökseksi perunan hankinnoista 110–111
Idän kansojen kommunististen järjestöjen II yleisvenäläisen edustajakokouksen osanottajien neuvottelussa tehdyt muistiinpanot 111
Ehdotus VKP(b):n KK:n kokouksen päätökseksi 112
VKP(b):n KK:n kokouksen päätösehdotukseen YTPKK:n kokoonpanosta 112
Rautatielaitoksen johtotyön parantamisesta. Ehdotus kansankomissaarien neuvoston päätökseksi 113
Huomautukset YAKN:ssä olevan VKP(b):n ryhmän säännösehdotuksen johdosta 113
Elintarvikehankintaelinten koneiston toiminnasta. Päätöslauselmaehdotus 114
Moskovan elintarvikehuoltoa koskevan KKN:n päätösehdotuksen hahmotelma 115
Ehdotus KKN:n päätökseksi viljajunien lähettämisestä moskovaan 115–116
Kirje P. I. Popoville (VSFNT:n väestön kulutuksesta ennen lokakuun vallankumousta ja sen jälkeen) 116–117
  1 116
  2 116–117
Ehdotus KKN:n päätökseksi työläisten huoltamisesta vaatteilla ja jalkineilla 118
Ehdotus KKN:n päätökseksi raaka-ainehankintaohjeista 118
YEK:n kulkulaitososastosta. Ehdotus puolustusneuvoston päätökseksi 119
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 119
VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätös ententen yrityksestä ryhtyä kauppasuhteisiin Venäjän kanssa venäläisten osuustoiminta järjestöjen välityksellä 120
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi ylipäällikön vastalauseesta Turkestanin rintaman komentajalle annetun käskyn johdosta 120
VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan ohje työläisinspektiosta 121
Agitaatio- ja neuvontajunien ja -laivojen toimintaa koskevia ohjeita 121–122
Ehdotus KKN:n päätökseksi perunalastien purkamisesta sekä Moskovan katujen ja ratapihojen puhdistamisesta lumesta 123
Huomautuksia työläisten ja toimihenkilöiden palkitsemista koskevan säännösehdotuksen johdosta 123–124
Puhe kuvernementtien ja ujestien toimeenpanevien komiteoiden puheenjohtajien neuvottelukokouksessa. Helmikuun 1 pnä 1920 124–125
Ehdotus puolustusneuvoston päätöksiksi kulkulaitoksen tilasta 125–126
Merkintö kulkulaitoksen tilaa koskeviin puolustusneuvoston päätöksiin 126
Etuisuuksien myöntämisestä vetureita korjaaville työläisille. Ehdotus KKN:n päätökseksi 126–127
Puhe kuvernementtien eri koiskomissioiden IV konferenssissa. Helmikuun 6 pnä 1920 127–134
Ehdotus päätöslauselmaksi Ukrainan borotbalaisten puolueesta 135
Keskustelu amerikkalaisen »The World» lehden kirjeenvaihtajan Lincoln Eyren kanssa 135–141
  Liittoutuneet »pelaavat shakkia» 135
  Yhdysvalloissa vainotaan sosialisteja 137
  Eurooppa on riippuvainen Venäjästä 138
  Maailma tarvitsee venäläisiä tavaroita 138
  Sisäpoliittisen tilanteen näköalat ovat hyvät 139
  Sosialistijohtajien jyrkkää arvostelua 140
Huomautuksia borotbalaisia koskevan Kommunistisen Internationaalin toimeenpanevan komitean päätöslauselman johdosta 141
Ehdotus KKN:n päätökseksi tavaravarannosta 141
Huomautuksia Trotskin teesiluonnokseen »Taloudellisen rakennustyön lähimmistä tehtävistä» 142
Alaikäisten tuomitsemisesta. Huomautuksia ja korjauksia asetusehdotukseen 143
Toimenpiteistä neuvostotilojen organisaation parantamiseksi. Ehdotus KKN:n päätökseksi 143–144
VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökset YAKN:n puolueryhmän jäsenten suorittaman puoluekurin rikkomuksen johdosta 144–145
»Proletaarinen vallankumous ja luopio Kautsky» kirjasen englanninkielisen laitoksen esipuhe 146–147
Lisäyksiä talkootöitä koskevaan säännösehdotukseen 147–148
  I. Talkootöiden tavoitteet ja tarkoitus 147
VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan jäsenille 148
Huomautuksia elintarvikeannosta koskevan asetuksen johdosta 148–149
  1 148
  2 149
Puhe K. Marxin muistopatsaan peruskiven laskemistilaisuudessa toukokuun 1 pnä 1920. Lehtiselostus 150
Puhe Zagorskille nimetyn työväenpalatsin avajaisissa toukokuun 1 pnä 1920 lehtiselostus 150–151
Puhe Moskovan ensimmäisten konekiväärikurssien punapäälliköiden XI päästötilaisuudessa toukokuun 12 pnä 1920. Lehtiuutinen 151
Ehdotus kansankomissaarien neuvoston päätökseksi raaka-aineenhankinnoista 151–152
Huomautuksia asetusehdotukseen toimenpiteistä oikean asuntojenjaon turvaamiseksi työtätekevän väestön keskuudessa 152
Kansankomissaarien neuvoston päätös viljavaroista. Hahmotelma 152–153
Keskustelu japanilaisen kirjeenvaihtajan R. Nakahiran, »Osaka asahi» lehden edustajan kanssa 153–155
Keskustelu japanilaisen kirjeenvaihtajan K. Fussen, »Osaka mainichi» ja »Tokio nichi-nichi» lehtien edustajan kanssa 155–157
Päätös »Gorki»-parantolan johtajan E. J. Veverin rankaisemisesta 157–158
Puhe kommunistisen internationaalin toimeenpanevan komitean kokouksessa kesäkuun 19 pnä 1920. Lehtiselostus 158
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi VKP(b):n tehtävistä Turkestanissa 159
Aineistoa Kommunistisen Internationaalin II kongressia varten 159–164
  1. »Proletariaatin diktatuuri» -käsitteen sisältöä ja tämän tunnuksen vääristely-»villityksen» vastustamista koskevan päätöslauselman jäsennys 159
  2. J. Tannerin Kominternin II kongressissa pitämän puheen johdosta 163
  3. Huomautuksia A. Sultan Zaden alustukseen idän yhteiskunnallisen vallankumouksen näköaloista 163
  4. Kansallisuus- ja siirtomaakysymyksiä käsittelevälle valiokunnalle tarkoitettuja huomautuksia 164
Ehdotus VKP(b):n KK:n kokouksen päätökseksi Pietarin kommuunin ja Pietarin neuvoston välisestä selkkauksesta 164
Vastaukset Kaukoidän tasavallan ulkoministerin A. M. Krasnoshtshokovin kysymyksiin 165
Puhe K. Liebknechtin ja R. Luxemburgin muistopatsaan peruskiven laskemiselle omistetussa joukkokokouksessa Pietarissa heinäkuun 19 pnä 1920. Lehtiselostus 165
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi »Kommunistitsheski Internatsional» aikakauslehdessä julkaistujen A. M. Gorkin artikkelien johdosta 166
Ehdotuksia sotilaallisista kysymyksistä 166
VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökset länsirintaman vallankumouksellisen sotaneuvoston päiväkäskyn johdosta 167
VKP(b):n IX yleisvenäläinen konferenssi 22.–25 syyskuuta 1920 167–174
  1. Puhe puoluerakennustyön lähimmistä tehtävistä syyskuun 24 pnä 167
  2. Päätöslauselmaehdotus puoluerakennustyön lähimmistä tehtävistä 173
  3. Ehdotuksia puoluerakennustyön lähimpiä tehtäviä koskevaan päätöslauselmaan 174
Selostus tasavallan sisä- ja ulkopoliittisesta tilanteesta VKP(b):n Moskovan järjestön aktiivijäsenten neuvottelukokouksessa lokakuun 9 pnä 1920 175–177
Proletaarista kulttuuria koskevan päätöslauselman hahmotelma 177–178
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi VKP(b):n tehtävistä itämaisten kansojen asuma-alueilla 178–179
Muistiinpanoja puolueen lähimmistä tehtävistä 179
Ehdotus työ- ja puolustusneuvoston päätökseksi itämeren laivaston jälleenrakentamiskysymyksestä 180
Ehdotus kansankomissaarien neuvoston päätökseksi neuvostovirkailijain elintarvikeannosta koskevasta kysymyksestä 180–181
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 181
 
Marraskuu 1920 — maaliskuu 1923
Yhteyden järjestämisestä talouselämää johtavien komissariaattien välille 182–183
  1. Ehdotus kansankomissaarien neuvoston päätökseksi 182
  2. Ehdotusten hahmotelma 182
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi poliittisen valistustyön pääkomiteasta 183–184
Kirje VKP(b):n KK:n jäsenille 184–185
Puhe Sokolnikin työläisten ja sotilaiden edustajien neuvoston jäsenten sekä Moskovan tuotantolaitosten tehdaskomiteoiden ja johtokuntien edustajien yhteisessä juhlaistunnossa marraskuun 7 pnä 1920 185–186
Ehdotus VKP(b):n KK:n kokouksen päätökseksi proletkultista 186
Ehdotus VKP(b):n KK:n kokouksen päätökseksi 186–187
Ehdotus KKN:n päätökseksi toimilupakysymyksestä 187
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 187–188
Neuvostojen VIII yleisvenäläisessä edustajakokouksessa neuvostoelinten toiminnan parantamisesta ja byrokratian hävittämisestä tehtävän selostuksen teeseistä 188–189
Ehdotus poliittisen toimikunnan päätökseksi (Krasinin väliaikaista poiskutsumista koskevan Tshitsherinin ehdotuksen ja Krasinin päinvastaisen mielipiteen johdosta) 189
Ehdotus KKN:n päätökseksi välittömistä veroista 189–190
Ehdotus KKN:n talousvaliokunnan päätökseksi 190–191
Talonpoikaistalouden lujittamis- ja kehittämistoimenpiteitä koskevan asetusluonnoksen laatimisesta. Ohjeita valiokunnan jäsenille 191
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi kauppasopimuksesta englannin kanssa 191–192
Loppulausunto VKP(b):n Moskovan järjestön aktiivin kokouksessa toimilupakysymyksestä tehdyn selostuksen johdosta joulukuun 6 pnä 1920 192–196
Ehdotus VKP(b):n KK:n kokouksen päätökseksi valistuskomissariaatin uudelleenjärjestelystä 196–197
VKP(b):n KK:n kokouksen päätösehdotukseen tuotantopropagandasta 197
Lisäyksiä VKP(b):n KK:n kokouksen päätösehdotukseen erikoisen tuotannollisia kysymyksiä valaisevan lehden perustamisesta 198
Neuvostojen VIII yleisvenäläinen edustajakokous 22.–29. joulukuuta 1920 198–226
  1. Loppulausunto neuvostojen VIII edustajakokouksen VKP(b):n ryhmän kokouksessa toimilupakysymyksestä tehdyn selostuksen johdosta joulukuun 21 pnä 198
  2. Puhe neuvostojen VIII edustajakokouksen VKP(b):n ryhmän kokouksessa käsiteltäessä yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean ja kansankomissaarien neuvoston selostusta ulko- ja sisäpolitiikasta joulukuun 22 pnä 207
  3. Puhe neuvostojen VIII edustajakokouksen VKP(b):n ryhmän kokouksessa lisäyksistä KKN:n lakiehdotukseen »Talonpoikaistalouden lujittamis- ja kehittämistoimenpiteistä» joulukuun 27 pnä 216
  4. Vastaukset kysymyksiin neuvostojen VIII edustajakokouksen VKP(b):n ryhmän kokouksessa joulukuun 27 pnä 221
  5. Lisäys päätöslauselmaan maakysymyksestä 226
N. N. Krestinskille VKP(b):n KK:n poliittista toimikuntaa varten 226–227
Ehdotus VKP(b):n KK:n kokouksen päätökseksi maatalouden kansan komissariaatista 227
Ehdotus VKP(b):n KK:n kokouksen päätökseksi Gruusiasta 227–228
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi Tsektranin työntekijäin anomuksen johdosta 228
Hahmotelma öljytoimilupia koskevaa KKN:n päätöstä varten 228–229
Ehdotus KKN:n päätökseksi TPN:n ja KKN:n kansankomissariaateille antamien tehtävien ja päätösten täytön tarkastuksesta 229
Korjauksia ja lisäyksiä TPN:n päätökseen polttoainepulan torjunnasta 229–230
Ehdotus KKN:n päätökseksi tuontikauppasuunnitelmasta 230
Yleistä suunnittelukomissiota koskevan TPN:n päätöksen peruskohdan luonnos 230–231
Puhe Moskovan kaupungin puolueaktiivin kokouksessa helmikuun 24 pnä 1921 231–234
Muistiinpanoja raaka-ainevarojen mobilisoinnista 234–236
TPN:n päätös työläisten huollon parantamisesta 236
Bakulaisille tovereille osoitetun kirjeen jäsennys 236–239
Muistiinpanoja sähköistämisestä 239–240
  1 239
  2 240
Lisäys ehdotukseen KKN:n päätökseksi korkeakoulujen pakollisesta opintominimistä 240
VKP(b):n X edustajakokous 8.–16. maaliskuuta 1921 241–243
  1. »Kymmenen ohjelmaa» kannattavien neuvottelukokouksessa pidetyn puheen jäsennys 241
  2. Huomautus Rafaelin (R. B. Farbmanin) esittämästä puolueen yhtenäisyyttä koskevan päätöslauselman korjausehdotuksesta maaliskuun 16 pnä 242
  3. Huomautus Kiseljovin puolueen yhtenäisyyspäätöslauselmasta käyttämän puheenvuoron johdosta maaliskuun 16 pnä 242
  4. Huomautus Martshenkon esittämästä anarkistista ja syndikalistista poikkeamaa koskevan päätöslauselman korjausehdotuksesta maaliskuun 16 pnä 242
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle rahaverojen lakkauttamista koskevasta YTPKK:n päätösluonnoksesta 243
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi hankintojen suorittamisesta Tambovin kuvernementissa 243
YAKN:n kommunistiryhmän istunto huhtikuun 11 pnä 1921 244–255
  1. Välihuomautus keskustelun aikana 244
  2. Loppupuheenvuoro toimilupia koskevasta selostuksesta käydyn keskustelun johdosta 244
Tilausilmoituksista ulkomaankauppaa varten. Ehdotus KKN:n päätökseksi 255–256
Ehdotus TPN:n päätökseksi »Algembasta» 256
Lisäys ehdotukseen KKN:n päätökseksi »Maatalouskoneiden jakelusta» 257
VKP(b):n KK:n kirje suhtautumisesta puolueeseen kuulumattomiin työläisiin (luonnos) 257–258
Puheenvuoro Kremlin piirin kommunistien ja VKP(b):n jäsenkandidaattien kokouksessa toukokuun 9 pnä 1921 (pöytäkirjamerkintä) 258–259
Ehdotus VKP(b):n KK:n päätökseksi 259–260
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi tuotannon keskittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä 260
Ammattiliittojen IV yleisvenäläisen edustajakokouksen kommunistiryhmän istunnossa pidetyn puheen jäsennys 261
Ehdotuksia puolueen ohjelman 13. pykälää koskevasta VKP(b):n KK:n kokouksen päätösluonnoksesta 261–262
Ehdotus TPN:n päätökseksi paikallisista taloudellisista neuvottelukunnista, selonteosta ja TPN:n evästyksen noudattamisesta 262–263
Ehdotus VKP(b):n KK:n päätökseksi 264–265
Huomautuksia VKP(b):n KK:n toimintasuunnitelman johdosta 265–266
Ammattiliittojen edustajakokouksessa pidettävän puheen jäsennys 266–267
Tovereille Petrovskin yhtymän vuorityöläisille 267
VKP(b):n X yleisvenäläinen konferenssi 26.–28. toukokuuta 1921 268–271
  1. Puheenvuoro konferenssin päiväjärjestyksestä toukokuun 26 pnä 268
  2. Puheenvuorot uutta talouspolitiikkaa koskevaa päätöslauselmaluonnosta käsiteltäessä toukokuun 28 pnä 268
    1 268
    2 269
    3 270
    4 270
    5 271
    6 271
    7 271
Kaikille kansankomissaareille ja tilastollisen keskushallinnon johtajalle 272–273
Kuukausittaisista lyhyistä selostuspoiminnoista 273–274
VKP(b):n jäsenistön tarkastusta ja puhdistusta koskevia ehdotuksia 274–275
Kommunistisen Internationaalin III kongressi 22. kesäkuuta — 12. heinäkuuta 1921 275–287
  1. Kirje O. W. Kuusiselle ja huomautuksia »Kommunististen puolueiden järjestörakennetta, työmetodeja ja toiminnan sisältöä koskevien teesien» luonnokseen 275
  2. Kirje O. W. Kuusiselle ja W. Koenenille 277
  3. Huomautuksia Kommunistisen Internationaalin III kongressia varten laadituihin taktiikkaa koskeviin teesiluonnoksiin. Kirje G. J. Zinovjeville 278
  4. Ehdotuksia luonnokseen »Taktiikkakysymystä koskevat teesit» 282
  5. Puheet saksalaisen, puolalaisen, tshekkoslovakialaisen, unkarilaisen ja italialaisen valtuuskunnan jäsenten neuvottelukokouksessa heinäkuun 11 pnä 283
    1 283
    2 286
    3 287
Lisäyksiä ehdotukseen KKN:n päätökseksi kollektiivisesta palkan maksusta neuvostovirastojen toimihenkilöille 287–288
  »A» kohta 287
  »D» kohta 287
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle tuotantolaitosten palkitsemisesta 288
Muistiinpanoja nälänhädän torjuntakeinoista ja taloudellisen työn tehostamisesta 288–290
Ehdotukseen KKN:n päätökseksi kulutusosuuskuntien keskusliiton tavaranvaihdon järjestelystä 290–291
Ehdotus VKP(b):n keskuskomitealle 291
Kulkulaitoksen tilaa koskeviin F. E. Dzerzhinskin johtopäätöksiin liittyviä ehdotuksia 291–292
Kirje G. J. Zinovjeville ja tehtävä sihteerille 292–294
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi ulkomaankaupan kansankomissariaatin tarkastuksesta 295
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle ungernin panemisesta syytteeseen 295
Kirjelappu J. S. Vargalle ja teesit kansainvälistä työväenliikettä tutkivan informaatio instituutin perustamisesta 295–297
J. S. vargalle 298
VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätös Euroopan työläisten tekemien lahjoitusten luetteloinnin järjestämisestä syyskuun 2 pnä 1921 298–299
Kirjelappu V. M. Molotoville ja ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi Noulensille lähetettävästä nootista 299–300
Lisäys ehdotukseen VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi elintarvikekomissariaatille annettavista ohjeista 300
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi kultavarannon käytöstä 300–301
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi Moskovan varastoissa olevien kirjojen vapaasta myynnistä 301
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 302
Kirjelappu V. M. molotoville. Ehdotuksen tekemisestä VKP(b):n KK:lle 302
Kirje V. V. Kuibysheville ja Amerikasta Venäjälle matkustavien työläisten sitoumuksen luonnos 302–303
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi Kaukoidän tasavaltaa koskevasta kysymyksestä 304
VKP(b):n KK:n kokouksen päätösehdotukseen 304
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan ohjeiksi maiden käyttämisestä sokerijuurikkaan viljelyyn Ukrainassa 304–305
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi sosiaalivakuutuksesta 305
Muistiinpanoja Jugostalista 305–306
Kirjelappu V. M. Molotoville ehdotuksesta VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi Rutgersin ryhmän kanssa tehtävästä sopimuksesta 306–307
Kirje poliittisen toimikunnan jäsenille ehdotuksesta VKP(b):n KK:n ja TPN:n päätöksiksi S. Rutgersin ehdotuksia koskevasta kysymyksestä 308
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi A. G. Shljapnikovin lähettämisestä työhön elintarvikealalle 308–309
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 309
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi yhtenäisen toimilupakomission muodostamisesta 309–310
Kirjelappu V. M. Mihailoville ehdotuksesta VKP(b):n KK:n päätökseksi Rutgersin ryhmän kanssa tehtävästä sopimuksesta 310–311
Ehdotuksia ARA:n kanssa solmittavan sopimuksen tekstin luonnokseen elintarvikelähetysten järjestämisestä venäjälle 311
Kirje Puolan kommunisteille 311–313
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 313
Ehdotus TPN:n päätökseksi »Fowlerin» auroista 314
TPN:n päätös TPN:lle esitettävistä selostuksista ja diagrammeista lokakuun 21 pnä 1921 314
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi puuvillateollisuuden johtamisesta 315
Artikkelin »Kaupallinen asiain järjestely» jäsennys 315–316
Ehdotuksia KKN:n päätöksiksi vuoden 1922 finanssisuunnitelmasta ja emissiosuunnitelmasta 316–317
  1 316
  2 317
Keskustelu Mongolian kansantasavallan valtuuskunnan kanssa marraskuun 5 pnä 1921 318–319
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 319–320
Kirjelappu V. M. Mihailoville ehdotuksesta VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 320
Kirjelappu V. M. Mihailoville ehdotuksesta VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi elintarvikehankinnoista Ukrainassa 320–321
Asetusluonnokseen »Rangaistukset vääristä ilmiannoista» 321
Huomautuksia asetusluonnokseen »Sanomalehtimaksujen voimaansaattamisesta» 321
Kirjelappu V. M. Molotoville ehdotuksista VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle 322
Kirje A. D. Tsjurupalle ehdotuksesta YTPKK:n päätökseksi ja kirjelappu VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan jäsenille 322–324
Puhe Moskovan kuvernementin maataloustyöntekijäin I edustajakokouksessa marraskuun 29 pnä 1921 324–327
Ehdotushahmotelma YEK:ta koskevaa VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätöstä varten 327
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi yhteisrintamataktiikasta 327–328
Ehdotus TPN:n päätökseksi ainevarojen käyttöä suunnittelevasta komissiosta 328
VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi tarkoitettuun ehdotukseen 328
Huomautuksia yhteisrintamaa koskeviin teeseihin 329
Kirje idän kansojen propaganda- ja toimintaneuvostolle 329
Huomautuksia puoluepuhdistusta koskevaan VKP(b):n XI konferenssin päätöslauselmaluonnokseen 330
Puheenvuoroja neuvostojen IX yleisvenäläisen edustajakokouksen puolueeseenkuulumattomien osanottajien neuvottelukokouksessa. Joulukuun 26 pnä 1921 331–334
  1 331
  2 331
  3 334
Ammattiyhdistysten merkitys ja tehtävät uuden talouspolitiikan aikana (teesiluonnos) 334–345
  1. Uusi talouspolitiikka ja ammattiyhdistykset 335
  2. Valtiokapitalismi proletaarisessa valtiossa ja ammattiyhdistykset 335
  3. Valtion tuotantolaitokset, jotka siirretään niin sanotun itsekannattavuuden pohjalle, ja ammattiyhdistykset 336
  4. Luokkataistelu, jota proletariaatti käy valtiossa missä tunnustetaan maan, tehtaiden y.m. yksityisomistus ja poliittinen valta on kapitalistiluokan käsissä, eroaa oleellisesti siitä luokkataistelusta, jota proletariaatti käy valtiossa, missä ei tunnusteta maan eikä suurtuotantolaitosten valta osan yksityisomistusta ja poliittinen valta on proletariaatin käsissä 336
  5. Paluu vapaaehtoiseen jäsenyyteen ammattiyhdistyksissä 337
  6. Ammattiyhdistykset ja tuotantolaitosten johtaminen 338
  7. Ammattiyhdistysten osuus ja osallistuminen proletaarisen valtion talous- ja valtioelinten toimintaan 339
  8. Yhteys joukkoihin on ammattiyhdistysten kaiken toiminnan perusehto 341
  9. Ammattiyhdistysten aseman ristiriitaisuus proletariaatin diktatuurin aikana 342
  10. Ammattiyhdistykset ja spesialistit 343
  11. Ammattiyhdistykset ja pikkuporvariston vaikutus työväenluokkaan 344
Kirjelappu V. M. Molotoville päätösehdotuksista VKP(b):n KK:n poliittista toimikuntaa varten 345–346
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle varojen myöntämisestä Nizhni Novgorodin radiolaboratoriolle 346–347
Elokuva-alaa koskevia ohjeita 347–348
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle M. I. Kalininin matkustamisesta Ukrainaan 348
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle 348–349
Genovan valtuuskunnan varajohtajalle ja kaikille jäsenille annettavien toimintaohjeiden luonnos 349–351
Kirje N. I. Buharinille ja G. J. Zinovjeville 352–353
Genovan konferenssia koskeva ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 353–354
Parvuksen kirjasen sisältöä esittelevän sähkeen julkaisemisesta 354–355
  1 354
  2. VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätös. Maaliskuun 11 pnä 1922 355
Genovan konferenssiin lähtevälle neuvostovaltuuskunnalle annettavien VKP(b):n KK:n ohjeiden luonnos 355–357
Kirjelappu V. M. Molotoville ehdotuksista VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle 357
N. L. Meshtsherjakovin kirjeeseen tehdyt merkinnöt ja ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi 358
Kirje VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan jäsenille huomautuksista ehdotukseen Kominternin TPK:n ensimmäisen laajennetun kokouksen päätökseksi kolmen internationaalin konferenssiin osallistumisesta 359–360
Ehdotus VKP(b):n KK:n päätökseksi neuvostovaltuuskunnan tehtävistä Genovassa 360–362
Kirjelappu V. M. Molotoville VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan jäseniä varten ja Italialle annettavaa noottia koskeva päätösehdotus 363
Korjauksia ja huomautuksia pienen KKN:n johtosääntöluonnokseen 363–364
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi Ruotsin lainasta 364
Kirje VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan jäsenille ehdotuksista kolmen internationaalin konferenssiin lähtevälle Kominternin valtuuskunnalle tarkoitettujen Kominternin TPK:n ohjeiden luonnokseen 365–366
Kirje VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle ehdotuksesta ohjeeksi ulkomaille matkustaville tovereille 366
Kirje VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle 367
Kirjelappu N. P. Gorbunoville. ehdotuksia osuustoimintakysymyksestä 368
Korjauksia ja huomautuksia Genovan konferenssiin lähtevän neuvostovaltuuskunnan julkilausuman luonnokseen 368–369
VKP(b):n XI edustajakokous 27. maaliskuuta — 2. huhtikuuta 1922 369–371
  1. Ehdotus päätöslauselmaluonnokseen VKP(b):n Kominternin-valtuuskunnan toimintakertomuksen johdosta 369
  2. Puhe ilmoitusten julkaisemisesta »Pravdassa» huhtikuun 2 pnä 370
  3. Muistiinpanoja edustajakokouksen istunnosta huhtikuun 2 pnä 371
Ehdotus VKP(b):n KK:n kokouksen päätökseksi sihteeristön työn järjestämisestä 371–372
Päätösehdotuksia sisältäviä kirjelappuja VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle 372–373
  1 372
  2 373
Kolmen internationaalin konferenssin päättymisen johdosta ehdotettuun kominternin TPK:n päätökseen liittyviä huomautuksia ja ehdotuksia. Kirjeitä G. J. Zinovjeville 373–375
  1 373
  2 375
»The new York Herald» lehden kirjeenvaihtajalle myönnetty haastattelu 375–376
VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätös G. V. Plehanovin teosten julkaisemisesta huhtikuun 27 pnä 1922 376
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi luontoisveroa koskevan tiivistelmän esittämisestä KK:lle 376
Kirjelappu J. V. Stalinille ehdotuksesta VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätökseksi ulkomaan kauppamonopolista 377
Lisäys VSFNT:n rikoslain yleisen osan luonnokseen ja kirje D. I. Kurskille 377–378
Kirje VKP(b):n KK:n sihteeristölle punaisen armeijan supistamisesta 378
Kirje J. V. Stalinille VKP(b):n KK:n poliittista toimikuntaa varten ja YTPKK:n kokoonpanoa koskeva päätösehdotus 378–379
Taka-Kaukasian työtätekevien naisten ensimmäiselle edustajakokoukselle 379
SNTL:n muodostamisesta. Kirje L. B. Kameneville VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan jäseniä varten 379–381
Tekstiilityöläisten edustajakokoukselle 381–382
Lisäyksiä L. Urquhartin kanssa solmittavan sopimuksen ehtoihin 382
Osuustoimintapankkia koskevat teesit 382–383
Pietarin tekstiilityöläisille 383
Ehdotus VKP(b):n KK:n poliittiselle toimikunnalle armeijan supistamisesta 383
Pohjois-Amerikan venäläiselle siirtokunnalle 384–385
Ehdotus Kominternin IV kongressin päätöslauselmaksi Kommunistisen Internationaalin ohjelmasta 385–386
Ehdotuksia KKN:n ja TPN:n varapuheenjohtajien keskeisestä työnjaosta 386–387
Valtion huoltokomission selostusta koskevaan VKP(b):n KK:n poliittisen toimikunnan päätösehdotukseen 387
Poliittisen toimikunnan työjärjestystä koskeva ehdotus 387–388
Ehdotuksia KKN:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien työjärjestyksestä 388–390
Kirje L. B. Kameneville, A. I. Rykoville ja A. D. Tsjurupalle KKN:n ja TPN:n varapuheenjohtajien työnjaosta 390–391
Aineistoa artikkeliin »Miten meidän olisi uudelleen järjestettävä työläis- ja talonpoikaisinspektio» 391–398
  1. »Miten meidän olisi meneteltävä työläis- ja talonpoikaisinspektion suhteen?» artikkelin jäsennys 391
  2. Miten meidän olisi meneteltävä työläis- ja talonpoikaisinspektion suhteen? 392
Miten meidän olisi meneteltävä työläis- ja talonpoikaisinspektion suhteen? (jatko) 395
Miten meidän olisi meneteltävä työläis- ja talonpoikaisinspektion suhteen? (jatko) 396
 
Liitteitä
Kyselylomake VKP:n (bolshevikkien) IX edustajakokouksen osanottajille 401–402
Kyselylomake VKP(b):n Moskovan järjestön jäsenten uusintarekisteröintiä varten 403–406
Kyselylomake VKP:n (bolshevikkien) IX yleisvenäläisen konferenssin osanottajille 407
Kyselylomake VKP:n X yleisvenäläisen edustajakokouksen osanottajille 408–412
Kyselylomake VKP:n (bolshevikkien) XI yleisvenäläisen konferenssin osanottajille 413–414
Kyselylomake yleisvenäläistä VKP(b):n jäsenten luettelointia varten 415–419
Kyselylomake VKP:n (bolshevikkien) XI edustajakokouksen osanottajille 420
V. I. Leninin päivystävien sihteerien päiväkirja 21. marraskuuta 1922–6. maaliskuuta 1923 421–451
 
Huomautuksia 455–581
Nimihakemisto 582–586
Lyhenneluettelo 587–588
 
Lataa Teosten 42. osa kokonaisena