Vladimir Lenin

Teokset


Osa 43

Joulukuu 1893 — lokakuu 1917


Suomennos: O. Kukkonen, L. Holm
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 43. Osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Kustannusliike Edistys, Moskova 1969.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1893
1. P. P. Masloville. Joulukuun jälkipuoliskolla 1–2
 
1894
2. P. P. Masloville. Toukokuun 30 pnä 3–5
3. P. P. Masloville. Toukokuun 31 pnä 6
4. L. F. Milovidovalle. Heinäkuun 21 pnä 6–7
 
1900
5. J. M. Stekloville. Syyskuun 25 pnä 8
6. D. B. Rjazanoville. Syyskuun 25 pnä 9
7. V. P. Noginille. Lokakuun 10 pnä 9–10
8. J. M. Stekloville. Lokakuun 10 pnä 10–11
9. A. A. Jakubovalle. Lokakuun 26 pnä 11–12
10. P. B. Axelrodille. Joulukuun 7 pnä 12–13
 
1901
11. D. B. Rjazanoville. Helmikuun 5 pnä 14
12. V. P. Noginille. Helmikuun 5 pnä 15–17
13. V. P. Noginille. Helmikuun 21 pnä 17
14. P. B. Axelrodille. Maaliskuun 11 pnä 18
15. V. P. Noginille. Maaliskuun 23 pnä 18–19
16. G. V. Plehanoville. Huhtikuun 15 pnä 19
17. M. G. Vetshesloville. Huhtikuun 22 pnä 19–20
18. Borba-ryhmälle. Toukokuun 12 pnä 20–21
19. M. G. Vetshesloville. Toukokuun 18 pnä 21
20. »Iskra» lehden kirjapainoon. Toukokuun 22 ja kesäkuun 1 päivän välisenä aikana 22
21. G. D. Leiteisenille. Toukokuun 24 pnä 22–23
22. R. E. Klassonille. Toukokuun 28 pnä 24
23. G. V. Plehanoville. Kesäkuun 12 pnä 24–25
24. Tuntemattomalle osoitteenomistajalle. Heinäkuun 18 pnä 25
25. P. B. Axelrodille. Heinäkuun 21 pnä 25–28
26. P. B. Axelrodille. Heinäkuun 30 pnä 28–29
27. L. J. Galperinille. Heinäkuun 31 ja elokuun 12 päivän välisenä aikana 29–30
28. L. I. Goldmannille. Heinäkuun 31 ja elokuun 12 päivän välisenä aikana 30–31
29. P. B. Axelrodille. Elokuun 4 pnä 31–33
30. G. V. Plehanoville. Syyskuun 18 pnä 33–34
31. L. I. Axelrodille. Lokakuun 5 tai 6 pnä 34–35
32. Pietarin iskralaiselle ryhmälle. Lokakuussa 15 päivän jälkeen 35
33. L. I. Axelrodille. Lokakuun 22 pnä 35–36
34. G. D. Leiteisenille. Marraskuun 10 pnä 36–37
35. G. D. Leiteisenille. Marraskuun 14 pnä 38–39
36. G. V. Plehanoville. Marraskuun 19 pnä 39–40
37. L. I. Axelrodille Joulukuun 17 pnä 40–41
38. G. V. Plehanoville. Joulukuun 20 pnä 41–42
39. P. B. Axelrodille. Joulukuun 23 pnä 42
 
1902
40. V. N. Krochmalille. Tammikuun 3 pnä 43
41. P. B. Axelrodille. Maaliskuun 3 pnä 43–44
42. G. D. Leiteisenille. Ennen maaliskuun 23 päivää 44
43. G. V. Plehanoville. Huhtikuun 17 pnä 45
44. P. B. Axelrodille. Huhtikuun 18 pnä 46
45. P. B. Axelrodille. Huhtikuun 23 pnä 46–47
46. A. I. Kremerllle.toukokuun 4 pnä 47–48
47. Venäläisten sosialidemokraattien ulkomaiselle liitolle. Toukokuun 4 pnä 48
48. P. N. Lepeshinskille ja I. I. Radtshenkolle. Toukokuun 5 pnä 49
49. L. I. Axelrodille. Kesäkuun 23 pnä 49
50. G. V. Plehanoville. Heinäkuun 12 pnä 50–51
51. V. G. Shkljarevitshille. Heinäkuun 29 pnä 51
52. Kartavtseville. Elokuun 4 pnä 52–53
53. I. I. Radtshenkolle. Elokuun 7 pnä 53
54. G. V. Plehanoville. Elokuun 8 pnä 53–54
55. I. I. Radtshenkolle. Elokuun 12 pnä 54–55
56. G. D. Leiteisenille. Lokakuussa, ennen 5 päivää 55–57
57. L. I. Axelrodille. Marraskuun 11 pnä 57
58. L. I. Axelrodille. Marraskuun 28 pnä 58
59. Fitille. Joulukuun 16 pnä 58–59
60. L. I. Axelrodille. Joulukuun 18 pnä 59–60
61. G. V. Plehanoville. Joulukuun 19 pnä 60–61
62. G. V. Plehanoville. Joulukuun 25 pnä 61–63
63. A. N. Potresoville. Joulukuun 26 pnä 63–64
64. »iskran» venäjän-järjestön toimikunnalle. Joulukuun 28 pnä 64
 
1903
65. V. D. Bontsh-brujevitshille. Tammikuun 1 pnä 65
66. A. N. Potresoville. Tammikuun 1 pnä 66
67. G. V. Plehanoville. Tammikuun 10 pnä 66–67
68. »juzhnyi rabotshin» toimitukselle. Tammikuun 10 pnä 68
69. L. I. Axelrodille. Tammikuun 15 pnä 68
70. G. V. Plehanoville. Tammikuun 28 pnä 69–70
71. G. V. Plehanoville. Helmikuun 5 pnä 70–71
72. V. D. Bontsh-brujevitshille. Helmikuun 8 pnä 72
73. G. V. Plehanoville. Maaliskuun 2 pnä 73–74
74. G. V. Plehanoville. Huhtikuun 10 pnä 74–75
75. G. M. Krzhizhanovskille. Toukokuun 24 pnä 75–76
76. K. Kautskylle. Kesäkuun 29 pnä 76
77. V. D. Bontsh-brujevitshille. Heinäkuun 16 pnä 77
78. J. O. Martoville. Marraskuun 29 pnä 77–78
79. V. I. Zasulitshille. Joulukuun 3 pnä 78
80. J. O. Martoville. Joulukuun 19 pnä 79
 
1904
81. »iskran» toimitukselle. Maaliskuun 18 pnä 80
82. »iskran» toimitukselle. Kesäkuun 20 pnä 80–81
83. M. N. Ljadoville. Syyskuun 1 pnä 81
84. Puolueen kirjapainon latojille. Syyskuun 2 tai 3 pnä 81
85. I. S. Vilenskille. Syyskuun 5 ja 13 päivän välisenä aikana 82
86. M. S. Makadzjubille. Syyskuun 16 pnä 82–84
87. M. Leibovitshille. Syyskuun 20 pnä 84–86
88. V. P. Noginille. Syyskuun 21 pnä 87
89. J. D. Stasovalle, F. V. Lengnikille y.m. Syyskuun 23 pnä 87–88
90. K. Kautskylle. Lokakuun 10 pnä 88–89
91. J. D. Stasovalle, F. V. Lengnikille y.m. Lokakuun 14 pnä 89–90
92. K. Kautskylle. Lokakuun 26 pnä 91
93. I. I. Radtshenkolle. Lokakuun 28 pnä 91–93
94. A. A. Bogdanoville. Marraskuun 2 pnä 93–94
95. I. P. Goldenbergille. Marraskuun 2 pnä 95–96
96. O. A. Pjatnitskille. Marraskuussa, ennen 16 päivää 96–98
97. VSDTPm tverin komitealle. Marraskuun 26 pnä 98–99
98. VSDTP:n imeretian-mingrelian komitealle. Marraskuun 28 pnä 99–101
99. VSDTP:i1 moskovan komitealle. Marraskuun 29 pnä 101
100. VSDTPrn bakun komitealle. Marraskuun 29 pnä 102–103
101. VSDTP:n kaukasian l1ittokomitealle. Joulukuun 5 pnä 103–104
102. G. D. Leiteisenille. Joulukuun 12 pnä 104–106
103. R. S. Zemljatshkalle. Joulukuun 13 pnä 106
104. I.. b. kameneville. Joulukuun 14 pnä 107
105. VSDTP:n tverin komitealle. Joulukuun 20 pnä 107–108
106. M. P. Golubevalle. 1904 joulukuun 23 ja 1905 tammikuun 4 päivän välisenä aikana 108
107. VSDTP:n kaukasian toimikunnalle. Joulukuussa, aikaisintaan 25 pnä 109–110
108. A. J. Isajenkolle. Joulukuun 26 pnä 111
 
1905
109. VSDTP:n KK:n jäsenille V. A. Noskoville, L. B. Krasinille ja L. J. Galperinille. Tammikuun 13 pnä 112
110. »vperjodin» kirjeenvaihtajalle. Tammikuussa 112–113
111. Englannin työväenedustuskomitean sihteerille. Helmikuun 27 pnä 113
112. VSDTP:n pietarin komitealle. Maaliskuun 13 pnä 114
113. I. I. Schwarzille. Aikaisintaan maaliskuun 31 pnä 115
114. G. D. Leiteisenille. Huhtikuun 19 pnä 115–116
115. A. A. Preobrazhenskille. Huhtikuussa, ennen 21 päivää 116
116. Kirje venäjän vallankumouksellisen sosialidemokratian ulkomaiselle liigalle. luonnos. Toukokuun 23 ja 26 päivän välisenä aikana 117
117. J. M. Stekloville. Toukokuun 27 päivän jälkeen 117–118
118. Bracke-derousseaulle. Aikaisintaan kesäkuun 11 pnä 118
119. Kansainvälisen sosialistisen toimiston sihteerille. Heinäkuun 3 pnä 118–119
120. C. Huysmansille. Heinäkuun 8 pnä 119–120
121. V. D. Bontsh-brujevitshille. Heinäkuun 31 pnä 120
122. A. V. Lunatsharskille. Elokuun 1 pnä 121
123. VSDTP:n keskuskomitealle ja pietarin komitealle. Elokuun 14 pnä 122
124. VSDTP:n keskuskomitealle. Syyskuun 30 pnä 123–124
125. Hersonin bolshevikeille. Lokakuun 10 pnä 124
126. VSDTP:n keskuskomitealle. Lokakuun 16 pnä 124–126
127. V. D. Bontsh-brujevitshille. Lokakuun 17 pnä 126–127
128. VSDTP:n keskuskomitealle. Lokakuun 18 pnä 127–128
129. VSDTP:n KK:n talouskomissiolle. Lokakuun 20 pnä 128–129
130. G. D. Leiteisenille. Lokakuun 23 pnä 129–130
131. G. D. Le iteisenille. Marraskuun alussa 130
132. N. F. Nasimovitshille. Marraskuussa, ennen 9 päivää 130–131
 
1906
133. G. A. Kuklinille. Syyskuun 14 pnä 132
 
1907
134. E. Avenardille. Maaliskuun 1 (14) pnä 133–134
135. G. A. Aleksinskille. Syys- ja lokakuun vaihteessa 134–136
136. K. H. Brantingille. Lokakuun alussa 136
137. Tuntemattomalle osoitteenomistajalle. Joulukuun 28 pnä 137
 
1908
138. A. V. Lunatsharskille. Tammikuun 13 pnä 138–139
139. C. Huysmansille. Tammikuun 14 pnä 139
140. A. V. Lunatsharskille. Tammikuun 14 ja helmikuun 13 päivän välisenä aikana 140
141. M. Nilssenille. Tammikuun 27 pnä 140–141
142. C. Huysmansille. Tammikuun 27 pnä 141
143. C. Huysmansille. Tammikuun 29 pnä 142
144. »Berner Tagwacht» lehden toimitukselle. Tammikuun 30 ja helmikuun 2 päivän välisenä aikana 142–143
145. A. V. Lunatsharskille. Helmikuun 27 pnä 144
146. C. Huysmansille. Maaliskuun 1 pnä 144–145
147. L. Tyszkalle. Maaliskuun 18 pnä 145–147
148. A. A. Bogdanoville. Maaliskuun lopulla 147
149. C. Huysmansille. Toukokuun 16 pnä 147–148
150. C. Huysmansille. Kesäkuun 30 pnä 148
151. C. Huysmansille. Heinäkuun 8 pnä 149
152. M. N. Pokrovskille. Elokuun 18 pnä 149–150
153. C. Huysmansille. Elokuun 19 pnä 150–151
154. C. Huysmansille. Syyskuun 8 pnä 151
155. C. Huysmansille. Syyskuun 25 pnä 152
156. C. Huysmansille. Lokakuun 26 pnä 152–153
157. C. Huysmansille. Marraskuun 7 pnä 153–154
158. V. K. Taratutalle. Joulukuun 1 pnä 154
159. C. Huysmansille. Joulukuun 13 pnä 155
 
1909
160. C. Huysmansille. Tammikuun 19 pnä 156
161. C. Huysmansille. Helmikuun 25 pnä 156–157
162. C. Huysmansille. Maaliskuun 9 pnä 157
163. VSDTP:n moskovan komitealle. Ennen huhtikuun 11 päivää 158–159
164. I. F. Dubrovinskille. Huhtikuun 23 pnä 159–160
165. »proletarin» toimituksen kirje. Viimeistään huhtikuun 26 pnä 161–162
166. I. F. Dubrovinskille. Huhtikuun 29 pnä 162–163
167. I. F. Dubrovinskille. Toukokuun 4 pnä 163–164
168. I. F. Dubrovinskille. Toukokuun 5 pnä 164–165
169. Kansainvälisen sosialistisen toimiston toimeenpanevalle komitealle. Toukokuun 26 pnä 166–167
170. C. Huysmans1lle. Heinäkuun 20 pnä 167
171. C. Huysmansille. Heinäkuun 29 pnä 168
172. C. Huysmansille. Heinäkuun 30 pnä 169
173. C. Huysmansille. Elokuun 26 pnä 169–171
174. L. B. Kameneville. Elokuun 27 pnä 171–172
175. G. J. Zinovjeville. Elokuun 27 pnä 172–173
176. C. Huysmansille. Syyskuun 11 pnä 174
177. A. I. Ljubimoville. Syyskuun alkupuoliskolla 175
178. VSDTP:n keskuskomitealle. Syyskuun 17 pnä 175–176
179. C. Huysmansille. Syyskuun 17 pnä 176–177
180. M. P. Tomskille. Syyskuussa, ennen 20 päivää 177–178
181. C. Huysmansille. Syyskuun 30 pnä 178–179
182. A. I. Ljubimoville. Aikaisintaan lokakuun 2 pnä 179–180
183. Caprin koulun neuvoston kirjeeseen tarkoitetun vastauksen luonnos. Aikaisintaan lokakuun 2 pnä 181
184. V. A. Karpinskille. Lokakuun alkupuoliskolla 181–182
185. Bolshevistisen keskuksen talouskomissiolle. Aikaisintaan lokakuussa 182–184
186. Toverille pää-äänenkannattajan toimitussihteerille. Marraskuun 4 pnä 184–185
187. VSDTP:n keskuskomitealle. Marraskuun 14 pnä 185
188. Zemstvo-, kaupunki- ja hallitusvirastojen tilastomiehiin vetoava pyyntö. Joulukuun 9 pnä 186
 
1910
189. Tuntemattomalle osoitteenomistajalle. Tammikuun 22 pnä 187–188
190. Tervehdys a. bebelille. Helmikuun 22 pnä 188–189
191. A. Eckille. Helmikuun 23 pnä 189–190
192. L. B. Kameneville. Maaliskuun 21 pnä 190–191
193. VSDTP:n keskuskomitean ulkomaiselle toimikunnalle. Huhtikuun 5 pnä 191–198
194. L. B. Kameneville. Huhtikuun 6 pnä 198–199
195. Puolan sosialidemokratian päähallitukselle. Huhtikuun 10 pnä 200
196. A. I. Ljubimoville. Huhtikuun 10 pnä 200–201
197. A. I. Ljubimoville. Huhtikuun 10 pnä 201
198. C. Huysmansille. Kesäkuun 6 pnä 202
199. C. Huysmansille. Kesäkuun 15 pnä 202–203
200. D. M. Kotljarenkolle. Elokuun 1 pnä 203–204
201. A. I. Ljubimoville. Elokuun 2 pnä 204–205
202. M. V. Kobezkylle. Elokuun 8 pnä 205–206
203. M. V. Kobezkylle. Elokuun 12 ja 23 päivän välisenä aikana 206–207
204. M. F. Andrejevalle. Elokuun 14 pnä 207
205. Saksan sosialidemokraattisen puolueen hallitukselle. Syyskuun 2 pnä 208–209
206. M. V. Kobezkylle. Syyskuun 16 pnä 209–210
207. I. P. Pokrovskille. Lokakuun 5 pnä 210
208. C. Huysmansille. Lokakuun 17 pnä 211
209. C. Huysmansille. Marraskuun 6 pnä 211–212
210. Paä-äänenkannattajan toimituskunnan kokouksen puheenjohtajalle. Marraskuun 7 pnä 212–213
211. V. D. Bontsh-brujevitshille. Marraskuun 8 pnä 213
212. V. D. Bontsh-brujevitshille. Marraskuun 10 pnä 214
213. N. G. Poletajeville. Joulukuun 4 pnä 214–215
214. VSDTP:n KK:n ulkomaiselle toimikunnalle. Joulukuun 5 pnä 215
215. V. D. Bontsh-brujevitshille. Joulukuun 9 pnä 215–216
216. »Sotsial-demokrat» lehden toimitukselle. Joulukuun 17 pnä 216
 
1911
217. K. Kautskylle. Tammikuun 31 pnä 217–219
218. A. I. Rykoville. Helmikuun 11 päivän jälkeen 219–221
219. A. I. Rykoville. Helmikuun 17 pnä 222
220. N. G. Poletajeville. Maaliskuun 7 tai 8 pnä 223–225
221. A. I. Rykoville. Maaliskuun 10 pnä 225–226
222. A. I. Rykoville. Maaliskuun alkupuoliskolla 226–227
223. A. I. Rykoville. Maaliskuussa 227–229
224. Nn. Maaliskuussa 229–230
225. Kolmannen valtakunnanduuman sosialidemokraattiselle ryhmälle. Ennen huhtikuun 19 päivää 230
226. VSDTP:n KK:n ulkomaiselle toimikunnalle. Huhtikuun 30 pnä 231
227. A. I. Ljubimoville ja M. K. Vladimiroville. Heinäkuun 3 pnä 231–232
228. L. B. Kameneville. Ennen elokuun 2 päivää 232–233
229. C. Huysmansille. Syyskuun 5 pnä 233–234
230. I. Frimulle. Marraskuun 4 pnä 234
231. L. B. Kameneville. Marraskuun 10 pnä 235
232. C. Huysmansille. Joulukuun 7 pnä 236
 
1912
233. C. Huysmansille. Maaliskuussa, ennen 10 päivää 237
234. C. Huysmansille. Huhtikuun 5 pnä 238
235. C. Huysmansille. Huhtikuussa, ennen 19 päivää 239
236. V. A. Terjoannisjanille. Toukokuun 5 pnä 240–241
237. L. B. Kameneville. Kesäkuussa, ennen 28 päivää 241
238. »Pravda» lehden toimitukselle. Heinäkuussa, viimeistään 6 pnä 242–243
239. L. B. Kameneville. Heinäkuun 24 pnä 243–244
240. »Pravda» lehden toimitukselle. Heinäkuun 28 tai 29 pnä 245–246
241. L. B. Kameneville. Heinäkuun 30 pnä 246–247
242. L. B. Kameneville. Elokuussa, ennen 25 päivää 247–248
243. L. B. Kameneville. Elokuussa, ennen 25 päivää 248–249
244. L. B. Kameneville. Ennen syyskuun 6 päivää 249–250
245. Kirjelappu pää-äänenkannattajan toimitukselle. Syyskuun 6 päivän jälkeen 250–251
246. L. B. Kameneville. Syyskuun 15 pnä 251–253
247. L. B. Kameneville. Syyskuun 17 päivän jälkeen 253–254
248. C. Huysmansille. Lokakuun 9 päivän jälkeen 254
249. C. Huysmansille. Lokakuussa, ennen 23 päivää 254–255
250. C. Huysmansille. Lokakuussa, ennen 24 päivää 255
251. N. G. Poletajeville. Lokakuun 25 pnä 255–256
252. A. M. Gorkille. Lokakuun jälkipuoliskolla 257
253. L. B. Kameneville. Marraskuun 8 pnä 257
254. L. B. Kameneville. Marraskuun 10 pnä 258
255. C. Huysmansille. Marraskuun 10 pnä 258–259
256. L. B. Kameneville. Marraskuun 17 ja 23 päivän välisenä aikana 259–260
257. L. B. Kameneville. Ennen marraskuun 20 päivää 260–261
258. L. B. Kameneville. Marraskuun 25 päivän jälkeen 261–262
259. L. B. Kameneville. Joulukuun 3 pnä 262
260. Demjan bednyille. Joulukuun 5 pnä 263
261. L. B. Kameneville. Joulukuun 8 pnä 263–267
262. J. V. Stalinille. Joulukuun 14 pnä 267–268
263. J. V. Stalinille. Joulukuun 16 pnä 269–270
264. Iv valtakunnanduuman bolshevikkijäsenille. Joulukuun 17 pnä 271
265. VSDTP:n KK:n venäjän-toimikunnalle. Joulukuun 19 pnä 271–273
266. VSDTP:n KK:n venäjän-toimikunnalle. Joulukuun 20 pnä 273–274
267. C. Huysmansille. Joulukuun 22 pnä 274–275
 
1913
268. L. B. Kameneville. Tammikuun 8 pnä 276–277
269. L. B. Kameneville. Tammikuun 10 pnä 277–278
270. L. B. Kameneville. Tammikuun 12 pnä 278
271. L. B. Kameneville. Aikaisintaan tammikuun 14 pnä 279
272. J. A. Pjatnitskille. Tammikuun 14 päivän jälkeen 279–282
273. »bremer bürger-zeitungin» toimitukselle. Tammikuun alkupuolella 282–283
274. A. M. Gorkille. Tammikuun 21 pnä 284
275. G. M. Vjazmenskille. Tammikuun 22 päivän jälkeen 284–285
276. N. A. Rubakinille. Tammikuun 25 pnä 285
277. Iv valtakunnanduuman bolshevikkijäsenille. Tammikuun 25 pnä 286
278. L. B. Kameneville. Helmikuun alussa 286–287
279. N. Osinskille. Helmikuun 13 pnä 287
280. N. G. Poletajeville. Helmikuun 25 pnä 288–289
281. L. B. Kameneville. Helmikuun 25 pnä 289–290
282. A. M. Gorkille. Maaliskuun 6 päivän jälkeen 290–291
283. L. B. Kameneville. Maaliskuun 8 pnä 291–292
284. L. B. Kameneville. Huhtikuun 7 pnä 292–293
285. L. B. Kameneville. Huhtikuun 17 pnä 294
286. L. B. Kameneville. Huhtikuun 26 päivän jälkeen 294–295
287. I. E. Hermanille. Ennen toukokuun 6 päivää 295–296
288. G. L. Shklovskille. Toukokuun 8 pnä 296–297
289. L. B. Kameneville. Ennen toukokuun 20 päivää 297–298
290. C. Huysmansille. Kesäkuun 4 päivän jälkeen 298–299
291. I. Rudis gipslisille. Ennen kesäkuun 7 päivää 299–301
292. I. Rudis gipslisille. Kesäkuun 7 pnä 301–302
293. L. B. Kameneville. Kesäkuun 8 pnä 302
294. Metallityöläisten ammattiliiton johtokunnan bolshevikkiryhmälle. Kesäkuun 16 pnä 302–303
295. »Pravda» lehden toimitukselle. Kesäkuun 16 pnä 303–306
296. L. B. Kameneville. Kesäkuun 16 pnä 306–307
297. A. M. Gorkille. Ennen kesäkuun 22 päivää 307–308
298. »Pravda» lehden toimitukselle. Kesäkuussa, aikaisintaan 25 pnä 308–309
299. L. B. Kameneville. Kesäkuun 29 pnä 309–310
300. L. M. Knipovitshille. Elokuun 5 ja 7 päivän välisenä aikana 310–311
301. V. M. Kasparoville. Elokuun 21 pnä 311
302. »Severnaja pravda» lehden toimitukselle. Elokuun 21 päivän jälkeen 311–312
303. V. M. Kasparoville. Elokuun 25 pnä 312
304. H. Dietzille. Lokakuun 3 pnä 313
305. »Za pravdu» lehden toimitukselle. Lokakuussa, aikaisintaan 27 pnä 313–314
306. »Za pravdu» lehden toimitukselle. Aikaisintaan marraskuun 1 pnä 314–316
307. C. Huysmansille. Marraskuun 3 pnä 316–317
308. »Za pravdu» lehden toimitukselle. Marraskuun 11 ja 28 päivän välisenä aikana 317
309. »Za pravdu» lehden toimitukselle. Aikaisintaan marraskuun 14 pnä 317–318
310. »Za pravdu» lehden toimitukselle. Joulukuun 8 tai 9 pnä 318
311. »Za pravdu» lehden toimitukselle. Joulukuun 16 pnä 318–319
312. Sähke »Za pravdu» lehden toimitukselle. Joulukuun 18 pnä 319
313. V. S. Voitinskille. Joulukuun 20 pnä 320–322
314. Kirjelappu »Proletarskaja pravda» lehden toimitukselle. Joulukuun jälkipuoliskolla 323
 
1914
315. I. H. Hermanille. Tammikuun 2 pnä 324–325
316. I. E. Hermanille ja i. rudis gipslisille. Tammikuun 7 pnä 325–326
317. I. F. Popoville. Tammikuun 7 pnä 327
318. I. Rudis gipslisille tai I. E. Hermanille. Tammikuun 11 pnä 327–328
319. I. F. Armandille. Aikaisintaan tammikuun 11 pnä 328–329
320. V. P. Miljutinille. Tammikuun 14 pnä 329
321. I. F. Armandille. Ennen tammikuun 22 päivää 329–330
322. I. F. Armandille. Tammikuun 25 pnä 330
323. I. F. Armandille. Ennen tammikuun 26 päivää 330–332
324. I. F. Armandille. Tammikuun 26 pnä 332–333
325. N. V. Kuznetsoville. Tammikuun 26 pnä 333–334
326. I. F. Armandille. Tammikuun 28 pnä 334–336
327. C. Huysmansille. Tammikuun 29 pnä 336–337
328. C. Hu ysmansille. Helmikuun 2 pnä 337
329. V. M. Kasparoville. Helmikuun 11 päivän jälkeen 337–338
330. L. B. Kameneville. Helmikuun 27 pnä 338–339
331. »Prosveshtshenije» aikakauslehden toimitukselle. Helmikuun 27 pnä 339–340
332. F. N. Samoiloville. Helmikuussa 340–341
333. I. F. Armandille. Maaliskuun 2 pnä 341–342
334. VSDTP:n KK:n venäjän-toimikunnalle. Maaliskuun 4 pnä 342–343
335. C. Huysmansille. Maaliskuun 7 pnä 343–344
336. I. Rudis Gipslisille. Maaliskuun 12 päivän jälkeen 344
337. Granat-veljesten yhtiön tietosanakirjan toimitussihteerille. Maaliskuun 5 pnä 345
338. C. Huysmansille. Maaliskuun 15 pnä 345–346
339. I. F. Armandille. Maaliskuun 15 päivän jälkeen . 346
340. I. I. Skvortsov-stepanoville. Maaliskuun 24 pnä 347–348
341. I. F. Armandille. Huhtikuussa, ennen 8 päivää 349
342. I. F. Armandille. Huhtikuun 11 pnä 350
343. Sähke »Putj pravdy» lehden toimitukselle lehden kaksivuotispäivän johdosta. Ennen toukokuun 5 päivää 350–351
344. G. L. Shklovskille. Toukokuun 12 pnä 351
345. I. F. Armandille. Toukokuun alkupuoliskolla 351–352
346. I. Rudis gipslisille. Toukokuun 15 ja 31 päivän välisenä aikana 353
347. V. A. Karpinskille. Toukokuun 19 pnä 353–354
348. I. F. Armandille. Toukokuun 25 pnä 354–355
349. G. I. Petrovskille. Toukokuun 25 päivän jälkeen 355
350. Granat-veljesten yhtiön tietosanakirjan toimitussihteerille. Kesäkuun 6 ja heinäkuun 21 päivän välisenä aikana 356
351. Ote »Trudovaja pravda» lehden toimitukselle lähetetystä kirjeestä. Kesäkuussa, 18 päivän jälkeen 356–357
352. I. F. Armandille. Heinäkuussa, ennen 4 päivää 357–358
353. Kansainväliselle sosialistiselle toimistolle. Aikaisintaan heinäkuun 4 pnä 359
354. I. F. Armandille. Heinäkuussa, ennen 6 päivää 359–360
355. I. F. Armandille. Heinäkuussa, ennen 6 päivää 360–362
356. S. G. Shaumjanille. Ennen heinäkuun 6 päivää 362–363
357. I. F. Armandille. Heinäkuussa, ennen 9 päivää 363–364
358. I. F. Armandille. Heinäkuussa, ennen 9 päivää 364
359. I. F. Armandille. Heinäkuussa, ennen 10 päivää 364–366
360. I. F. Popoville. Heinäkuussa, ennen 10 päivää 366–367
361. Kustantamo priboille. Heinäkuun 11 pnä 367
362. I. F. Armandille. Heinäkuun 12 pnä 368
363. I. F. Armandille. Heinäkuussa, ennen 13 päivää 368–371
364. I. F. Armandille. Viimeistään heinäkuun 16 pnä 371–372
365. G. L. Shklovsk.ille. Heinäkuun 18 päivän jälkeen 372–373
366. V. M. Kasparoville. Heinäkuun 18 päivän jälkeen 373–374
367. I. F. Armandille. Heinäkuun 19 pnä 374
368. I. F. Armandille. Heinäkuun 19 pnä 375
369. I. F. Armandille. Heinäkuussa, ennen 24 päivää 376–377
370. Janssonille tai stietzille. Heinäkuun 25 pnä 377–378
371. I. Rudis gipslisille. Heinäkuun 26 pnä 379–380
372. V. M. Kasparoville. Heinäkuun jälkipuoliskolla 380–381
373. Sähke krakovan kaupungin poliisipäällikölle. Elokuun 7 pnä 381
374. Granatin julkaisujen toimitussihteerille. Syyskuun 15 pnä 382
375. I. F. Armandille. Ennen syyskuun 28 päivää 382–383
376. V. A. Karpinskille. Lokakuun 20 pnä 384
377. V. A. Karpinskille. Marraskuun 14 pnä 384–385
378. V. A. Karpinskille ja S. N. Ravitshille. Marraskuun 18 pnä 385
379. V. A. Karpinskille. Marraskuun 20 pnä 385–386
380. V. A. Karpinskille ja S. N. Ravitshille. Marraskuun 21 pnä 386
381. V. A. Karpinskille. Marraskuun 22 pnä 386–387
382. V. A. Karpinskille. Marraskuun 25 pnä 387
383. A. G. Shljapnikoville. Marraskuun 25 pnä 387–388
384. V. A. Karpinskille. Marraskuun 26 tai 27 pnä 388
385. V. A. Karpinskille. Ennen marraskuun 28 päivää 389
386. V. A. Karpinskille. Marraskuun 28 pnä 389–390
387. V. A. Karpinskille. Joulukuun 1 pnä 390–391
388. A. G. Shljapnikoville. Joulukuun 11 pnä 391
389. M. W. Kobezkylle. Ennen joulukuun 16 päivää 392
 
1915
390. A. G. Shljapnikoville. Tammikuun 3 pnä 393–394
391. V. A. Karpinskille. Tammikuun 3 ja 9 päivän välisenä aikana 394
392. D. B. Rjazanoville. Tammikuun 9 pnä 395
393. V. A. Karpinskille. Tammikuun 17 päivän jälkeen 395–396
394. V. A. Karpinskille. Ennen helmikuun 1 päivää 396
395. V. A. Karpinskille. Helmikuun 3 pnä 396–397
396. J. S. Haneck1lle. Helmikuun 17 pnä 397
397. V. A. Karpinskille. Helmikuun 20 pnä 398
398. V. A. Karpinskille. Helmikuun 24 pnä 398–399
399. G. J. Zinovjeville. Helmikuun 27 ja maaliskuun 4 päivän välisenä aikana 399
400. S. N. Ravitshille. Maaliskuun 9 pnä 400
401. D. Wijnkoopille. Maaliskuun 12 pnä 400–401
402. V. A. Karpinskille. Ennen maaliskuun 23 päivää 401
403. D. Wijnkoopllle. Toukokuun 5 pnä 401–402
404. H. Gorterille. Toukokuun 5 pnä 402–403
405. I. F. Armandille. Kesäkuun 4 päivän jälkeen 403–404
406. G. J. Zinovjeville. Kesäkuun 24 päivän jälkeen 405
407. G. J. Zinovjeville. Ennen heinäkuun 15 päivää 405–406
408. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 5 päivän jälkeen 407–408
409. G. J. Zinovjeville. Ennen heinäkuun 11 päivää 409
410. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 11 ja 30 päivän välisenä aikana 410
411. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 11 päivän jälkeen 410–412
412. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 11 päivän jälkeen 412–414
413. D. Wijnkoopille. Heinäkuun 15 pnä 414–415
414. V. A. Karpinskille. Heinäkuun 21 pnä 416
415. D. Wijnkoopille. Heinäkuun 22 pnä 416–417
416. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 23 päivän jälkeen 418
417. V. A. Karpinskille. Heinäkuun 24 pnä 418–419
418. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 24 päivän jälkeen 419
419. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 26 päivän jälkeen 420–421
420. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 26 päivän jälkeen 421
421. G. J. Zinovjeville. Ennen heinäkuun 28 päivää 421–422
422. V. A. Karpinskille. Heinäkuun 28 pnä 423
423. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 28 päivän jälkeen 423–424
424. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 28 ja elokuun 2 päivän välisenä aikana 424–425
425. V. A. Karpinskille. Heinäkuun 28 ja elokuun 2 päivän välisenä aikana 426
426. D. Wijnkoopille. Heinäkuun 30 pnä 426–427
427. V. A. Karpinskille. Elokuun 11 pnä 427–428
428. D. Wijnkoopille. Elokuun 15 päivän jälkeen 428
429. G. J. Zinovjeville. Ennen elokuun 19 päivää 428–430
430. D. Wijnkoopille. Elokuun 19 päivän jälkeen 430–431
431. V. A. Karpinskille. Elokuun 21 pnä 431
432. G. J. Zinovjeville. Ennen elokuun 23 päivää 431–433
433. V. A. Karpinskille. Elokuun 23 päivän jälkeen 433
434. S. N. Ravitshille. Elokuun 23 päivän jälkeen 433
435. S. N. Ravitshille. Elokuun 26 pnä 434
436. S. N. Ravitshille. Elokuun 27 pnä 434
437. P. Golaylle. Elokuun 28 pnä 435
438. G. J. Zinovjeville. Elokuun 30 pnä 435
439. G. J. Zinovjeville. Elokuun 30 tai 31 pnä 436
440. G. J. Zinovjeville. Syyskuun 8 päivän jälkeen 436–437
441. G. J. Zinovjeville. Syyskuun 18 tai 19 pnä 437–438
442. G. J. Zinovjeville. Ennen syyskuun 19 päivää 438
443. V. A. Karpinskille. Syyskuun 19 pnä 438–439
444. V. A. Karpinskille. Syyskuun 19 pnä 439–440
445. Aleksandrovitshille. Syyskuun 19 pnä 440–442
446. G. J. Zinovjeville. Syyskuun 21 päivän jälkeen 442–443
447. G. J. Zinovjeville. Syyskuun 26 ja lokakuun 5 päivän välisenä aikana 443–444
448. V. A. Karpinskille. Ennen lokakuun 6 päivää 444–445
449. V. A. Karpinskille. Ennen marraskuun 9 päivää 445
450. G. L. Shklovskille. Ennen marraskuun 9 päivää 446
451. M. Al. haritonoville. Marraskuun 21 päivän jälkeen 447–448
452. G. J. Zinovjeville. Ennen marraskuun 27 päivää 449
453. G. J. Belenkille. Joulukuun 27 päivän jälkeen 449–450
 
1916
454. I. F. Armandille. Tammikuun 15 pnä 451–452
455. I. F. Armandille. Tammikuun 19 pnä 452–453
456. I. F. Armandille. Tammikuun 21 pnä 453–454
457. M. M. Haritonoville. Tammikuun 30 pnä 454–455
458. K. B. Radekille. Helmikuun 1 päivän jälkeen 455–456
459. G. J. Zinovjeville. Helmikuun 12 pnä 456
460. I. F. Armandille. Helmikuun 26 pnä 457
461. G. J. Zinovjeville. Maaliskuun 2 ja 25 päivän välisenä aikana 457–459
462. Henriette roland holstille. Maaliskuun 8 pnä 459–462
463. G. J. Zinovjeville. Maaliskuun 16 päivän jälkeen 463
464. G. J. Zinovjeville. Ennen maaliskuun 19 päivää 463–465
465. G. J. Zinovjeville. Ennen maaliskuun 20 päivää 465–466
466. G. J. Zinovjeville. Maaliskuun 20 pnä 466
467. G. J. Zinovjeville. Maaliskuun 20 iai 21 pnä 466–468
468. G. J. Zinovjeville. Maaliskuun 21 pnä 468–469
469. G. J. Zinovjeville. Ennen maaliskuun 23 päivää 469–470
470. G. J. Zinovjeville. Maaliskuun 23 ja 25 päivän välisenä aikana 470–471
471. G. J. Zinovjeville. Maaliskuun 23 päivän jälkeen 471–472
472. I. F. Armandille. Maaliskuun 31 pnä 472
473. A. J. Zinovjeville. Huhtikuun 4 pnä 472–473
474. G. J. Zinovjeville. Huhtikuun 4 päivän jälkeen 473–475
475. G. J. Zinovje ville. Huhtikuun 10 pnä 475
476. G. L. Pjatakoville, J. B. Boschille, N. I. Buharinille. Huhtikuun 10 päivän jälkeen 475–476
477. G. J. Zinovjeville. Ennen huhtikuun 18 päivää 477–478
478. G. J. Zinovjeville. Ennen huhtikuun 18 päivää 478–479
479. G. J. Zinovjeville. Huhtikuun 18 pnä 479–480
480. G. J. Zinovjeville. Huhtikuun 18 ja 24 päivän välisenä aikana 480
481. G, j. zinovjeville. Toukokuun 2 ja kesäkuun 2 päivän välisenä aikana 480–481
482. A. G. Shljapnikoville. Toukokuun 16 pnä 482
483. G. J. Zinovjeville. Ennen toukokuun 17 päivää 482
484. G. J. Zinovjeville. Toukokuun 17 pnä 483–484
485. A. G. Shljapnikoville. Toukokuun 19 pnä 484–485
486. G. J. Zinovjeville. Toukokuun 19 pnä 485–486
487. G. J. Zinovjeville. Toukokuun 24 pnä 486–487
488. A. G. Shljapnikoville. Kesäkuun 3 ja 6 päivän välisenä aikana 487–488
489. G. J. Zinovjeville. Kesäkuun 6 pnä 488–489
490. G. J. Zinovjeville. Kesäkuun 17 ja 25 päivän välisenä aikana 489
491. G. J. Zinovjeville. Kesäkuun 20 päivän jälkeen 489–490
492. I. F. Armandille. Heinäkuun 4 pnä 490–491
493. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 4 pnä 491–492
494. I, f. armandille. Heinäkuun 7 pnä 492–493
495. I. F. Armandille. Heinäkuun 20 pnä 493
496. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 23 päivän jälkeen 494
497. G. J. Zinovjeville. Heinäkuun 24 pnä 495–496
498. M. N. Pokrovskille. Heinäkuun 24 pnä 496
499. G. J. Zinovjeville. Heinäkuussa, 24 päivän jälkeen 496–497
500. I. F. Armandille. Heinäkuun 25 pnä 497–498
501. O. J. Zinovjeville. Heinäkuussa, 26 päivän jälkeen 498–499
502. G. J. Zinovjeville. Aikaisintaan heinäkuun 30 pnä 499–500
503. I. F. Armandille. Elokuun 1 pnä 500
504. G. J. Zinovjeville. Elokuun 2 ja ii päivän välisenä aikana 500–501
505. M. N. Pokrovskille. Elokuun 5 pnä 501
506. M. N. Pokrovskille. Elokuun 5 ja 31 päivän välisenä aikana 502
507. M. M. Haritonoville. Elokuun alussa 503
508. G. J. Zinovjeville. Elokuun 10 ja 20 päivän välisenä aikana 503–504
509. G. L. Pjatakoville. Elokuun 10 ja 20 päivän välisenä aikana 504–505
510. G. J. Zinovjeville. Ennen elokuun 22 päivää 505–506
511. G. J. Zinovjeville. Elokuun 22 päivän jälkeen 506–507
512. M. M. Haritonoville. Elokuun 31 pnä 507–508
513. M. N. Pokrovskille. Elokuun 31 pnä 509
514. G. J. Zinovjeville. Elokuussa 509–510
515. G. J. Zinovjeville. Elokuussa 510
516. G. J. Zinovjeville. Elokuussa 511–512
517. G. J. Zinovjeville. Elokuussa 512
518. G. J. Zinovjeville. Elokuussa 513
519. G. J. Zinovjeville. Elo- ja syyskuun vaihteessa 513–514
520. G. J. Zinovjeville. Elo- ja syyskuun vaihteessa 514–516
521. I. F. Armandille. Syyskuun 15 pnä 516
522. G. J. Zinovjeville. Syyskuun puolivälissä 516–517
523. A. G. Shljapnikoville. Lokakuun 3 pnä 517–518
524. G. J. Zinovjeville. Lokakuussa, viimeistään 5 pnä 518–519
525. N. I. Buharinille. Lokakuun 14 pnä 519–523
526. I. F. Armandille. Lokakuun 21 pnä 523
527. I. F. Armandille. Lokakuun 28 pnä 524
528. I. F. Armandille. Lokakuun 30 pnä 524–525
529. I. F. Armandille. Lokakuun 31 pnä 525
530. I. F. Armandille. Marraskuun 4 pnä 526–527
531. I. F. Armandille. Marraskuun 7 pnä 527–528
532. I. F. Armandille. Ennen marraskuun 26 päivää 528–529
533. I. F. Armandille. Marraskuun 26 pnä 529–530
534. M. G. Bronskille. Joulukuun alussa 530
535. M. N. Pokrovskille. Joulukuun 6 pnä 531
536. I. F. Armandille. Joulukuun 17 pnä 531–532
537. G. J. Zinovjeville. Joulukuun 20 päivän jälkeen 533
 
1917
538. M. N. Pokrovskille. Tammikuun 3 pnä 534
539. I. F. Armandille. Tammikuun 6 pnä 534–538
540. I. F. Armandille. Tammikuun 6 päivän jälkeen 538–539
541. I. F. Armandille. Tammikuun 7 pnä 539–540
542. M. N. Pokrovskille. Tammikuun 8 pnä 540
543. V. A. Karpinskille. Tammikuun 10 ja 22 päivän välisenä aikana 540–541
544. I. F. Armandille. Tammikuun 13 pnä 541–542
545. I. F. Armandille. Tammikuun 14 pnä 543–545
546. I. F. Armandille. Tammikuun 15 pnä 545–546
547. V. A. Karpinskille ja S. N. Ravitshille. Tammikuun 15 pnä 546
548. I. F. Armandille. Tammikuun 16 pnä 546–547
549. I. F. Armandille. Tammikuun 19 pnä 547
550. I. F. Armandille. Tammikuun 20 pnä 548
551. I. F. Armandille. Tammikuun 22 pnä 548–550
552. I. F. Armandille. Helmikuun 2 pnä 550–551
553. K. B. Radekille. Helmikuun 3 pnä 551
554. I. F. Armandille. Helmikuun 7 pnä 552
555. I. F. Armandille. Helmikuun 14 pnä 553–554
556. I. F. Armandille. Helmikuun 19 ja 27 päivän välisenä aikana 554–555
557. I. F. Armandille. Helmikuun 27 pnä 555–556
558. I. F. Armandille. Maaliskuun 8 pnä 556–557
559. I. F. Armandille. Maaliskuun 13 pnä 557–558
560. I. F. Armandille. Maaliskuun 18 pnä 558
561. I. F. Armandille. Maaliskuun 19 pnä 559–560
562. V. A. Karpinskille. Maaliskuun 21 pnä 560
563. J. S. Haneckille. Maaliskuun 22 pnä 561
564. Ruotsin »sosialidemokraatin» toimitukselle. Maaliskuun 22 pnä 561–562
565. I. F. Armandille. Maaliskuun 23 pnä 562
566. I. F. Armandille. Maaliskuun 27 pnä 563
567. S. N. Ravitshille. Maaliskuun 27 pnä 563–564
568. J. S. Haneckille. Ennen maaliskuun 30 päivää 564–565
569. I. F. Armandille. Maaliskuun 31 ja huhtikuun 4 päivän välisenä aikana 565
570. Sähke J. S. Haneckille. Huhtikuun 1 pnä 566
571. V. A. Karpinskille ja S. N. Ravitshille. Huhtikuun 4 pnä 566–567
572. Sähke V. A. Karpinskille. Huhtikuun 6 pnä 567
573. Sähke V. A. Karpinskille. Huhtikuun 6 pnä 567
574. Sähke J. S. Haneckille. Huhtikuun 7 pnä 568
575. Sähke J. S. Haneckille. Huhtikuun 7 pnä 568
576. Sähke M. M. Haritonoville. Huhtikuun 7 pnä 568
577. V. A. Karpinskille. Huhtikuun 9 pnä 569
578. Sähke M. Q. Bronskille ja K. B. Radekille. Huhtikuun 9 päivän jälkeen 569
579. Sähke J. S. Haneckille. Huhtikuun 12 pnä 570
580. Sähke V. A. Karpinskille. Huhtikuun 14 pnä 570
581. V. A. Karpinskille. Huhtikuun 15 pnä 570–571
582. J. S. Haneckille. Huhtikuun 21 pnä 571–572
583. Tervehdys toveri höglundille. Huhtikuun 23 (toukokuun 6) pnä 572
584. Rintamamiesten edustajakokouksen puhemiehistölle. Huhtikuun 29 (toukokuun 12) pnä 572–573
585. K. B. Radekille. Toukokuun 29 (kesäkuun 11) pnä 573–574
586. Juridiselle komissiolle. Kesäkuun 13 (26) pnä 574–575
587. Sähke keskuskomitean ulkomaiselle toimikunnalle. Kesäkuun 16 (29) pnä 575
588. K. B. Radekille. Kesäkuun 17 pnä 576–577
589. Toimeenpanevan keskuskomitean toimistolle. Heinäkuun 7 (20) pnä 577
590. K. Roviolle. Syyskuun 27 (lokakuun 10) pnä 578
591. K. Roviolle. Syyskuun 27 (lokakuun 10) päivän jälkeen 578–579
592. Kirjelappu M. V. Fofanovalle. Lokakuun 24 (marraskuun 6) pnä 579
 
Huomautuksia 581–666
Nimihakemisto 667–725
Lyhenneluettelo 726
 
Lataa Teosten 43. osa kokonaisena