Vladimir Lenin

Teokset


Osa 44

Lokakuu 1917 — marraskuu 1920


Suomennos: L. Holm
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 44. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Kustannusliike Edistys, Moskova 1970
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1917
1. MÄÄRÄYS PUNAISEN KAARTIN ESIKUNNALLE. Lokakuun 30 (marraskuun 12) pnä 1
2. VSDTP(B):N PIETARIN KOMITEALLE. Marraskuun 2 (15) pnä 1
3. J. M. SVERDLOVILLE. Aikaisintaan marraskuun 8 (21) pnä 2
4. AMERIKAN, RANSKAN JA ENGLANNIN TYÖVÄENLEHDISTÖN KANSAINVÄLISELLE TIEDOTUSYHTYMÄLLE. Marraskuu, ennen 10 (23) päivää 2–3
5. KENRAALIMAJURI S. I. ODINTSOVILLE. Marraskuun 15 (28) pnä 3
6. VSDTP(B):N PIETARIN KOMITEALLE. Marraskuun 25 (joulukuun 8) pnä 4
7. SÄHKE KENTTÄARMEIJAAN. Marraskuun 26 (joulukuun 9) pnä 4
8. VSDTP(B):N KK:LLE. Marraskuu, viimeistään 29 (joulukuun 12) pnä 4–6
9. SÄHKE PERUSTAVAN KOKOUKSEN VAALEJA VARTEN ASETETULLE VAALILAUTAKUNNALLE. Marraskuun 30 (joulukuun 13) pnä 6
10. VSDTP(B):N PIETARIN KOMITEALLE. Joulukuun 8 (21) pnä 6–7
11. V. A. ANTONOV-OVSEJENKOLLE. Joulukuun 8 (21) pnä 7
12. G. I. BLAGONRAVOVILLE JA V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE. Joulukuun 8 (21) pnä 7–8
13. SÄHKE V. V. VOROVSKILLE. Joulukuu, 8 (21) päivän jälkeen 8
14. V. V. OBOLENSKILLE. Joulukuun 18 (31) pnä 8–9
15. P. A. KOZMINILLE. Joulukuun 20 pnä (tammikuun 2 pnä 1918) 9
16. CHARLES DUMAS'LLE. Joulukuun 21 pnä (tammikuun 3 pnä 1918) 9–10
17. SÄHKE V. A. ANTONOV-OVSEJENKOLLE. Joulukuun 30 pnä (tammikuun 12 pnä 1918) 10
 
1918
18. SÄHKE L. M. KARAHANILLE. Tammikuun 3 (16) pnä 11
19. MÄÄRÄYS. Tammikuun 6 (19) päivän vastaisena yönä 11–12
20. Puhelinsanoma oikeusasiain kansankomissariaatille. Tammikuun 7 (20) pnä 12
21. K. A. MEHONOSHINILLE. Tammikuun 7 (20) pnä 12–13
22. MÄÄRÄYS V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE. Tammikuu, aikaisintaan 8 (21) pnä 13
23. ELINTARVIKEKOMISSARIAATILLE JA KORKEIMMAN KANSANTALOUSNEUVOSTON ELINTARVIKEOSASTOLLE. Tammikuun 13 (26) pnä 13–14
24. KIRJELAPPU SIHTEERILLE. Tammikuun 13 (26) pnä 14
25. SÄHKE HARKOVIIN JA MOSKOVAAN. Tammikuun 13 (26) pnä 14–15
26. K. B. RADEKILLE. Tammikuun 14 (27) pnä 15
27. V. A. ANTONOV-OVSEJENKOLLE JA G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Tammikuun 15 (28) pnä 15–16
28. N. I. PODVOISKILLE JA N. V. KRYLENKOLLE. Tammikuun 15 (28) pnä 16
29. SOTA-ASIAIN KANSANKOMISSARIAATILLE. Tammikuun 17 (30) pnä 16–17
30. SÄHKE V. A. ANTONOV-OVSEJENKOLLE. Tammikuun 17 (30) pnä 17
31. SÄHKE K. MANNERILLE JA K. WIIKILLE. Tammikuun 24 (helmikuun 6) pnä 17
32. SÄHKE ARTHUR HENDERSONILLE. Tammikuun 24 (helmikuun 6) pnä 18
33. SÄHKE YLIPÄÄLLIKÖN PÄÄMAJAAN. Tammikuun 29 (helmikuun 11) pnä 18
34. SÄHKE YLIPÄÄLLIKÖN PÄÄMAJAAN. Tammikuun 30 (helmikuun 12) pnä 18–19
35. A. L. KOLEGAJEVILLE. Tammikuun 30 (helmikuun 12) pnä 19
36. G. J. ZINOVJEVILLE. Tammikuun 30 (helmikuun 12) pnä 19
37. SÄHKE V. A. ANTONOV-OVSEJENKOLLE. Tammikuun 30 (helmikuun 12) pnä 20
38. SÄHKE V. A. ANTONOV-OVSEJENKOLLE. Tammikuun 30 (helmikuun 12) pnä 20
39. MÄÄRÄYS SIHTEERILLE. Helmikuun 14 pnä 21
40. SÄHKE K. MANNERILLE. Helmikuun 14 pnä 21
41. RADIOSÄHKE TSENTROBALTILLE. Helmikuun 15 päivän vastaisena yönä 21–22
42. SÄHKE UKRAINAN NEUVOSTOTASAVALLAN KANSANSIHTEERILLE E. V. LUGANOVSKILLE. Helmikuun 15 pnä 22
43. SÄHKE DONIN ALUEEN SOTILAALLISEN VALLANKUMOUSKOMITEAN PUHEENJOHTAJALLE. Helmikuun 16 pnä 22–23
44. SÄHKE V. A. ANTONOV-OVSEJENKOLLE. Helmikuun 17 pnä 23
45. А. I. RYKOVILLE. Helmikuu, 18 päivän jälkeen 24
46. LENNÄTINSANOMA V. N. PODBELSKILLE MOSKOVAAN. Helmikuun 22 pnä 1918 24
47. VSDTP(B):N KK:LLE. Helmikuun 22 pnä 25
48. RADIOSANOMA RAUHANVALTUUSKUNNALLE. Helmikuun 25 pnä 25
49. SÄHKE IRKUTSKIIN. Helmikuun 27 pnä 25–26
50. F. E. DZERZHINSKILLE. Maaliskuun 4 pnä 26
51. M. F. ANDREJEVALLE. 1918 maaliskuun 12 päivän jälkeen, ennen syyskuuta 1919 26–27
52. G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Maaliskuun 14 pnä 27–28
53. POSTI- JA LENNÄTINKOLLEGIOLLE. Maaliskuun 26 pnä 29
54. SÄHKE PIETARIN TYÖKOMMUUNIN KKN:LLE. Maaliskuun 28 pnä 29–30
55. KKN:N SIHTEERILLE. Maalis- tai huhtikuu 30
56. L. A. FOTIJEVALLE. Aikaisintaan maaliskuussa 1918 tai viimeistään syyskuussa 1919 30–31
57. SÄHKE PIETARIN TYÖKOMMUUNIN KKN:LLE. Huhtikuun 1 pnä 31
58. LENNÄTINKESKUSTELU V. V. KUIBYSHEVIN KANSSA. Huhtikuu, aikaisintaan 2 pnä, viimeistään 4 pnä 31–32
59. SÄHKE SIPERIAN NEUVOSTOJEN TPKK:LLE. Huhtikuun 5 pnä 32
60. SIPERIAN NEUVOSTOJEN TPKK:LLE. Huhtikuun 6 pnä 32
61. J. M. SVERDLOVILLE JA S. P. SEREDALLE. Huhtikuun 8 pnä 33
62. D. P. BOGOLEPOVILLE JA A. D. TSJURUPALLE. Huhtikuun 10 pnä 33
63. OIKEUSASIAIN KOMISSARIAATILLE. Huhtikuun 15 pnä 34
64. RYBINSKIN NEUVOSTO- JA TYÖVÄENJÄRJESTÖILLE. Huhtikuu, aikaisintaan 15 pnä 34–35
65. D. P. BOGOLEPOVILLE JA I. E. GUKOVSKILLE. Huhtikuun 16 pnä 35
66. SÄHKE NIZHNI NOVGORODIN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJALLE. Huhtikuun 17 pnä 35–36
67. SÄHKE SIMBIRSKIN NEUVOSTON PUHEENJOHTAJALLE. Huhtikuun 20 pnä 36
68. PIENEEN KANSANKOMISSAARIEN NEUVOSTOON. Huhtikuun 21 pnä 37
69. SÄHKE P. F. VINOGRADOVILLE. Huhtikuu, aikaisintaan 21 pnä 37–38
70. G. V. TSHITSHERINILLE. Huhtikuu, etinen 23 päivää 38
71. A. H. RYKOVILLE. Huhtikuun 23 pnä 38
72. KKN:N PAINOASIAINTOIMISTO. Huhtikuun 27 pnä 39
73. RAYMOND ROBINSILLE. Huhtikuun 30 pnä 39
74. A. D. TSJURUPALLE. Aikaisintaan huhtikuussa 39–40
75. P. P. MALINOVSKILLE. Toukokuun 1 ja 13 päivän välisenä aikana 40
76. SÄHKE URALIN KANSALLISTETTUJEN TUOTANTOLAITOSTEN ALUEHALLINTOON V. N. ANDRONNIKOVILLE. Toukokuun 2 pnä 40
77. VKP(B):N KK:LLE. Toukokuun 3 pnä 41
78. KURSKIIN RAUHANVALTUUSKUNNALLE OSOITETUN RADIOSÄHKEEN LUONNOS. Toukokuun 6 pnä 41–42
79. A. D. TSJURUPALLE. Toukokuun 7 tai 8 pnä 42
80. SÄHKE SIPERIAN NEUVOSTOJEN TPKK:LLE. Toukokuun 8 pnä 42
81. A. D. TSJURUPALLE. Toukokuun 10 pnä 43
82. M. G. BRONSKILLE. Toukokuun 14 pnä 43–44
83. RAYMOND ROBINSILLE. Toukokuun 14 pnä 44
84. KORKEIMMALLE SOTANEUVOSTOLLE. Toukokuun 16 pnä 44–45
85. G. V. TSHITSHERINILLE. Toukokuun 16 pnä 45
86. KIRJELAPPUJEN VAIHTOA A. D. TSJURUPAN KANSSA. Toukokuun 20 pnä 46
87. A. D. TSJURUPALLE. Toukokuun 20 pnä 47
88. A. A. JOFFELLE JA V. R. MENZHINSKILLE. Toukokuun 24 pnä 47–49
89. MERIVOIMIEN PÄÄESIKUNNAN PÄÄLLIKÖN RAPORTTIIN KIRJOITETTU MÄÄRÄYS. Toukokuun 24 pnä 49
90. S. O. SHAUMJANILLE. Toukokuun 24 pnä 49–50
91. SÄHKE KINESHMAN NEUVOSTOLLE. Toukokuun 24 pnä 50–51
92. A. G. SHLJAPNIKOVILLE. Toukokuun 28 pnä 51–52
93. KIRJELAPPUJEN VAIHTOA A. D. TSJURUPAN KANSSA. Toukokuun 28 pnä 52
94. »IZVESTIJA VTSIK» LEHDEN TOIMITUKSELLE. Toukokuun 30 pnä 53
95. G. J. ZINOVJEVILLE. Toukokuun 31 pnä 53
96. SÄHKE VYKSAN TYÖLÄISILLE. Toukokuun 31 pnä 53–54
97. AMERIKAN SOSIALISTI-INTERNATIONALISTEILLE. Toukokuu 54
98. A. A. JOFFELLE. Kesäkuun 2 pnä 54–56
99. SÄHKE V. L. PANJUSHKINILLE. Kesäkuun 3 pnä 56
100. KIRJELAPPUJEN VAIHTOA A. D. TSJURUPAN KANSSA. Kesäkuun 7 pnä 56–57
101. A. D. TSJURUPALLE. Kesäkuun 7 pnä 57–58
102. A. P. SMIRNOVILLE. Kesäkuun 7 pnä 58
103. A. D. TSJURUPALLE. Kesäkuun 10 pnä 58–59
104. A. D. TSJURUPALLE. Kesäkuun 11 pnä 59
105. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Kesäkuun 11 pnä 59
106. LISÄYS A. S. JAKUBOVILLE, J. V. STALINILLE JA A. G. SHLJAPNIKOVILLE OSOITETTUUN SÄHKEESEEN. Kesäkuun 11 pnä 60
107. G. J. ZINOVJEVILLE. Kesäkuun 11 pnä 61
108. G. J. ZINOVJEVILLE. Kesäkuun 14 pnä 61
109. KANSANVALISTUSKOMISSARIAATTIIN JA TASAVALLAN OMAISUUKSIEN KOMISSARIAATTIIN. Kesäkuun 15 pnä 61–62
110. A. D. TSJURUPALLE. Kesäkuun 17 pnä 62
  1 62
  2 62
111. N. P. GORBUNOVILLE. Kesäkuun 18 pnä 63
112. A. A. JOFFELLE. Kesäkuun 18 pnä 63–64
113. SÄHKE S. G. SHAUMJANILLE. Kesäkuun 18 pnä 64
114. I. E. GUKOVSKILLE. Kesäkuun 22 pnä 65
115. KKN:N SIHTEERISTÖLLE. Kesäkuun 26 pnä 65–66
  1 65
  2 65–66
116. KIRJELAPPUJEN VAIHTOA A. D. TSJURUPAN KANSSA. Kesäkuun 26 pnä 66–67
117. A. P. SMIRNOVILLE, G. I. PETROVSKILLE JA I. E. GUKOVSKILLE. Kesäkuun 28 pnä 67
118. SÄHKE J. V. STALINILLE. Kesäkuun 30 pnä 67–68
119. SÄHKE V. L. PANJUSHKINILLE. Kesäkuun lopussa tai viimeistään heinäkuun 2 pnä 68
120. A. A. JOFFELLE. Heinäkuun 1 pnä 68–69
121. SÄHKE L. B. KRASINILLE. Heinäkuun 3 pnä 69–70
122. SÄHKE D. J. IVASHTSHENKOLLE. Heinäkuun 4 pnä 70
123. LENNÄTINVASTAUS K. A. MEHONOSHINILLE. Heinäkuun 7 pnä 70–71
124. SÄHKE S. P. NATSARENUKSELLE. Heinäkuun 7 pnä 71
125. I. E. GUKOVSKILLE. Heinäkuun 11 pnä 72
  1 72
  2 72
126. I. E. GUKOVSKILLE. Heinäkuun alkupuolisko 72–73
  1 72
  2 72
  3 72–73
127. SÄHKE VORONEZHIN KUVERNEMENTIN SOTILASKOMISSAARILLE. Heinäkuun 12 pnä 73
128. MERIASIAIN KANSANKOMISSARIAATILLE. Heinäkuun 13 pnä 74
129. N. I. PODVOISKILLE. Heinäkuun 16 pnä 74
130. SÄHKE PERMIN NEUVOSTOLLE. Heinäkuun 17 pnä 74–75
131. SÄHKE F. I. KOLESOVILLE. Heinäkuun 17 pnä 75
132. N. I. PODVOISKILLE. Heinäkuun 19 pnä 75–76
133. S. P. SEREDALLE. Heinäkuun 19 pnä 76
134. SÄHKE S. P. NATSARENUKSELLE. Heinäkuun 24 pnä 76–77
135. J. LARINILLE. Heinä- ja elokuun vaihteessa 77
136. A. D. TSJURUPALLE. Heinäkuu 73
137. P. A. KOBOZEVILLE, K. H. DANISHEVSKILLE, K. A. MEHONOSHINILLE, F. F. RASKOLNIKOVILLE. Elokuun 1 pnä 78–79
138. A. A. JOFFELLE. Elokuun 3 pnä 79
139. J. A. BERZINSILLE. Elokuun 3 pnä 80
140. A. D. TSJURUPALLE JA V. L. PANJUSHKINILLE. Kesä, ennen elokuun 5 päivää 80–81
141. A. D. TSJURUPALLE. Elokuun 8 pnä 81
142. N. P. BRJUHANOVILLE JA ELINTARVIKEKOMISSARIAATIN KOLLEGION MUILLE JÄSENILLE. Elokuu, 8 päivän jälkeen 82
143. G. F. FJODOROVILLE. Elokuun 9 pnä 83
144. SÄHKE A. D. METELEVILLE. Elokuun 9 pnä 84
145. A. D. TSJURUPALLE. Elokuun 10 pnä 84–85
  1 84
  2 85
  3 85
146. KORKEIMMALLE SOTANEUVOSTOLLE. Elokuun 10 pnä 85–86
147. SÄHKE S. P. NATSARENUKSELLE. Elokuun 11 pnä 86
148. SÄHKE VOLOGDAN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Elokuun 11 pnä 86–87
149. SÄHKE A. J. MINKINILLE. Elokuun 12 pnä 87
150. SÄHKE D. T. PETRUTSHUKILLE. Elokuun 15 pnä 87–88
151. A. D. TSJURUPALLE. Elokuun alkupuolisko 88
152. E. M. SKLJANSKILLE. Elokuun 16 pnä 88–89
153. SÄHKE S. P. SEREDALLE. Elokuun 16 pnä 89
154. SÄHKE S. V. MALYSHEVILLE. Elokuun 17 pnä 89–90
155. PUHELINSANOMA N. I. MURALOVILLE. Aikaisintaan elokuun 17 pnä, viimeistään elokuun 19 pnä 90
156. SÄHKE F. F. RASKOLNIKOVILLE. Elokuun 19 pnä 90
157. SÄHKE S. P. SEREDALLE. Elokuun 19 pnä 91
158. SÄHKE A. J. MINKINILLE. Elokuun 19 pnä 91
159. SÄHKE PENZAN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Elokuun 19 pnä 92
160. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Elokuun 19 pnä 92
161. G. V. TSHITSHERINILLE. Elokuun 19 pnä 93
162. G. V. TSHITSHERINILLE. Elokuun 19 pnä 93
163. N. P. GORBUNOVILLE. Ennen elokuun 20 päivää 93–94
164. SÄHKE TAMBOVIN KUVERNEMENTIN ELINTARVIKEKOMISSAARILLE. Elokuun 20 pnä 94
165. SÄHKE V. N. HARLOVILLE. Elokuun 21 pnä 94–95
166. 1. ARMEIJAN POLIITTISELLE KOMISSAARILLE MEDVEDEVILLE. Elokuun 21 pnä 95
167. KORKEIMMALLE SOTANEUVOSTOLLE. Elokuun 21 pnä 95–96
168. SÄHKEITÄ A. K. PAIKESILLE. Elokuun 22 pnä 96
  1 96
  2 96
169. SÄHKE VKP(B):N PENZAN KUVERNEMENTTIKOMITEALLE. Elokuun 22 pnä 97
170. SÄHKE F. I. KOLESOVILLE. Elokuun 23 pnä 97–98
171. SÄHKE A. G. SCHLICHTERILLE. Elokuun 23 pnä 98
172. SÄHKE S. P. SEREDALLE. Elokuun 26 pnä 98–99
173. SÄHKE A. P. SMIRNOVILLE. Elokuun 26 pnä 99
174. SÄHKE S. P. SEREDALLE. Elokuun 27 pnä 99–100
175. SÄHKE PENZAN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Elokuun 28 pnä 100
176. V. M. ALTVATERILLE 100–101
  1. Elokuun 28 pnä 100–101
  2. Elokuun 29 pnä 101
177. SÄHKE V. N. HARLOVILLE. Elokuun 29 pnä 101–102
178. A. D. TSJURUPALLE. Elokuun 29 pnä 102
179. S. P. SEREDALLE. Syyskuun 6 pnä 102–103
180. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Syyskuun 10 pnä 103
181. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Syyskuun 12 pnä 104
182. GRIGORI NAUMOVITSHILLE, KOMMUNISMISTA KIINNOSTUNUTTA OPISKELIJARYHMÄÄ VARTEN. Syyskuun 16 pnä 104
183. SÄHKE JELETSIN UJESTIN KÖYHÄLISTÖKOMITEOILLE. Syyskuun 17 pnä 105
184. »PRAVDAN» TOIMITUKSELLE. Syyskuun 18 pnä 105–106
185. L. В. KAMENEVILLE. Syyskuun lopussa tai lokakuussa 106
186. V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE. Lokakuun 1 pnä 106–107
187. SÄHKE A. A. JOFFELLE. Lokakuun 7 pnä 107
188. L. A. FOTIJEVALLE JA L. B. KRASINILLE. Lokakuun 9 pnä 107–108
189. KIRJELAPPU G. V. TSHITSHERINILLE TAI L. M. KARAHANILLE JA KIRJE A. A. JOFFELLE, J. A. BERZINSILLE, V. V. VOROVSKILLE. Lokakuun 10 pnä 108
190. G. V. TSHITSHERINILLE JA L. M. KARAHANILLE. Lokakuun 10 pnä 108–109
191. J. A. BERZINSILLE. Lokakuun 15 pnä 109–111
192. A. A. JOFFELLE. Lokakuun 18 pnä 111–112
193. A. A. JOFFELLE. Lokakuun 18 pnä 112
194. N. P. GORBUNOVILLE. Lokakuun 21 pnä 113
195. ANOMUS NEUVOSTOLEHTIMIESTEN AMMATTIYHDISTYSKOMITEALLE. Lokakuu, viimeistään 22 pnä 113
196. SÄHKE P. P. SYTINILLE. Lokakuun 24 pnä 113–114
197. J. A. BERZINSILLE. Lokakuun 25 pnä 114–115
198. SÄHKE URALIN KANSANTALOUSNEUVOSTOLLE. Lokakuun 28 pnä 115
199. MOSKOVAN KANSANPALATSIEN OMAISUUSHALLINNOLLE. Marraskuun 1 pnä 115
200. J. A. BERZINSILLE. Marraskuun 1 pnä 116–117
201. SÄHKE 2. ARMEIJAN KOMENTAJALLE. Marraskuun 7 pnä 117
202. R. I. BERZINSILLE. Marraskuu, 9 ja 23 päivän välisenä aikana 117
203. В. S. WEISBRODILLE. Marraskuun 11 pnä 118
204. N. P. BRJUHANOVILLE. Marraskuun 13 pnä 118–119
205. I. I. VACIETISILLE. Marraskuun 15 pnä 119
206. KANSANPANKIN JOHTAJALLE. Marraskuun 19 pnä 119
207. SÄHKE POHJOISEN PIIRIN KANSANTALOUSNEUVOSTON TEKNILLISELLE KOMITEALLE. Marraskuun 21 pnä 120
208. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Marraskuun 21 pnä 120
209. SÄHKE V. M. GITTISILLE. Marraskuun 23 pnä 121
210. V. G. TSHITSHERINILLE. Marraskuun 23 pnä 121
211. KKN:N KANSLIAPÄÄLLIKÖLLE. Marraskuun 26 pnä 122
212. LENNÄTINKESKUSTELU B. M. VOLININ KANSSA Marraskuun 29 pnä 1918 122–123
213. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Marraskuun 30 pnä 123
214. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Joulukuun 3 pnä 124
215. SÄHKE TAMBOVIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Joulukuun 7 pnä 124–125
216. L. B. KAMENEVILLE. Joulukuun 10 pnä 125
217. V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE. Joulukuun 11 pnä 125
218. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Joulukuun 12 pnä 125–126
219. A. G. SHLJAPNIKOVILLE. Joulukuun 12 pnä 126
220. SÄHKEITÄ L. D. TROTSKILLE 127
  1. Joulukuun 12 pnä 127
  2. Joulukuun 13 pnä 127
221. G. I. PETROVSKILLE. Joulukuun 16 pnä 128
222. J. M. SVERDLOVILLE. Joulukuun 16 pnä 128
223. F. E. DZERZHINSKILLE. Joulukuun 21 pnä 128–129
224. d. A. BULATOVILLE. Joulukuun 25 pnä 129–130
225. SÄHKE S. A. BANKILLE. Joulukuun 25 pnä 130
226. SÄHKE RODNIKIN TpK:LLE. Joulukuun 26 pnä 130
227. SÄHKE TASAVALLAN vSN:lle. Joulukuun 27 pnä 131
228. SÄHKE JUZHAN TEHTAAN JOHTOKUNNALLE. Joulukuun 28 pnä 131
229. SÄHKE RODNIKIN TPK:LLE. Joulukuun 28 pnä 131–132
230. VALISTUSASIAIN KANSANKOMISSARIAATIN KIRJASTO-OSASTOLLE. Joulukuun 30 pnä 132
231. S. P. SEREDALLE. Vuoden loppu 132–133
232. KIRJELAPPU LENTOLEHTIEN JULKAISEMISESTA. Vuoden loppu 133
 
1919
233. v. I. NEVSKILLE. Tammikuun 1 pnä 134
234. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Tammikuun 1 pnä 134
235. PUHELINSANOMA SISÄASIAIN KOMISSARIAATTIIN. Tammikuun 1 pnä 135
236. А. N. PROKOFJEVILLE. Tammikuun 3 pnä 135
237. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Tammikuun 3 pnä 136
238. VESJEGONSKIN UJESTIN TPK:LLE JA TVERIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Tammikuun 3 pnä 136–137
239. SÄHKE RJABININILLE. Tammikuun 5 pnä 137
240. SÄHKE SIMBIRSKIN KUVERNEMENTIN ELINTARVIKEKOMISSAARILLE. Tammikuun 6 pnä 137–138
241. SÄHKE S. I. GUSEVILLE UFAN VALLANKUMOUSKOMITEAA VARTEN. Tammikuun 6 pnä 138
242. SÄHKE KASPIAN—KAUKASIAN RINTAMAN VSN:LLE, ASTRAKANIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE JA VKP(B):N KUVERNEMENTTIKOMITEALLE. Tammikuun 7 tai 8 pnä 139
243. MÄÄRÄYS YLIKOMENTAJALLE. Tammikuun 8 pnä 139–140
244. SÄHKE G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Tammikuun 9 pnä 140
245. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Tammikuun 10 pnä 140–141
246. SÄHKE RJAZANIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Tammikuun 12 pnä 141
247. SÄHKE SUZDALIN UJESTIN TPK:LLE. Tammikuun 12 pnä 141
248. TOIMEKSIANTO SIHTEERILLE. Tammikuun 13 pnä 142
249. SÄHKE A. P. KUDRJAVTSEVILLE. Tammikuun 13 pnä 142
250. A. D. TSJURUPALLE. Tammikuu, aikaisintaan 14 pnä 142–143
251. KANSANKOMISSAARIEN NEUVOSTON KANSLIAPÄÄLLIKÖLLE. Tammikuun 18 pnä 143
252. L. D. TROTSKILLE. Tammikuun 21 pnä 143
253. M. K. VLADIMIROVILLE. Tammikuun 22 pnä 144
254. K. I. LANDERILLE. Tammikuun 23 pnä 144
255. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Tammikuun 24 pnä 145
256. SÄHKE SAMARAN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Tammikuun 27 pnä 145
257. E. M. SKLJANSKILLE. Tammikuun 30 pnä 146
258. L. B. KRASINILLE. Tammi- ja helmikuu 146
259. E. M. SKLJANSKILLE JA V. N. PODBELSKILLE 146–147
  1. Helmikuun 10 pnä 146
  2. Helmikuun 11 pnä 147
260. SÄHKE A. G. SHLJAPNIKOVILLE. Helmikuun 12 pnä 147
261. G. I. PETROVSKILLE. Helmikuun 13 pnä 147
262. SÄHKE ITÄRINTAMAN VSN:LLE. Helmikuun 14 pnä 148
263. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Helmikuun 18 pnä . 148
264. SÄHKE JELATMAN UJESTIN TPK:LLE. Helmikuun 18 pnä 149
265. SÄHKE P. I. STUCKALLE JA J. A. BERZINSILLE. Helmikuun 19 pnä 149
266. SÄHKE S. I. GUSEVILLE. Helmikuun 19 pnä 150
267. L. В. KAMENEVILLE. Helmikuun 21 pnä 150
268. TVERIN KUVERNEMENTIN OPETTAJILLE. helmikuun 22 pnä 151
269. TODISTUS DANILOVIN KUTOMATEHTAAN EDUSTAJILLE. Helmikuun 24 pnä 151
270. SÄHKEITÄ M. K. VLADIMIROVILLE. helmikuun 26 pnä 151–152
  1 151–152
  2 152
271. SÄHKE S. J. TSEHANOVSKILLE. Helmikuun 26 pnä 152
272. M. M. KOSTELOVSKAJALLE. Helmikuun 27 pnä 153
273. А. I. SVIDERSKILLE. Helmikuu — maaliskuun alku 153
274. L. A. FOTIJEVALLE. Maaliskuun 4 pnä 153
  1 153
  2 153
275. VKP(B):N KK:LLE. maaliskuun 4 ja 24 päivän välisenä aikana 154
276. SÄHKE P. P. MYSHKINILLE. Maaliskuun 8 pnä 154
277. L. A. FOTIJEVALLE. Maaliskuun 8 pnä 154–155
278. SÄHKE A. L. KOLEGAJEVILLE. Maaliskuun 10 pnä 155
279. L. B. KAMENEVILLE. Maaliskuun 12 pnä 155–156
280. L. A. FOTIJEVALLE. Maaliskuu, 17 päivän jälkeen 156
281. G. I. PETROVSKILLE. Maaliskuu, viimeistään 22 pnä 156
282. SÄHKE V. N. KAJUROVILLE. Maaliskuun 27 pnä 156–157
283. SISÄASIAIN KANSANKOMISSAARILLE. Huhtikuun 2 pnä 157
284. SÄHKE G. N. KAMINSKILLE. Huhtikuun 4 pnä 157
285. SÄHKE 10. ARMEIJAN KOMENTAJALLE. huhtikuun 4 pnä 158
286. RADIOSANOMA BÉLA KUNILLE. Huhtikuun 4 pnä 158–159
287. D. I. KURSKILLE. Huhtikuu, viimeistään 5 pnä 159
288. SARATOVIN NEUVOSTOVIRASTOILLE (KUVERNEMENTIN ELINTARVIKEKOMITEALLE, KUVERNEMENTIN TPK:LLE, KAUPUNGIN TPK:LLE Y.M.). huhtikuun 5 pnä 160
289. VASTAUS SKOPININ UJESTIN TALONPOJILLE. Huhtikuun 5 pnä 160
290. S. P. SEREDALLE JA A. D. TSJURUPALLE. huhtikuun 7 pnä 160–161
291. PUHELINSANOMA V. L. PANJUSHKINILLE. Huhtikuun 7 pnä 161
292. RADIOSANOMIA BÉLA KUNILLE 161–162
  1. Huhtikuun 7 pnä 161–162
  2. Huhtikuun 8 pnä 162
293. SÄHKE KNJAGINININ UJESTIN MAAOSASTOLLE. Huhtikuun 8 pnä 162
294. SÄHKE N. N. KUZMINILLE. Huhtikuun 8 pnä 163
295. SÄHKE KAZANIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Huhtikuun 9 pnä 163
296. SÄHKE S. K. MININILLE. Huhtikuun 11 pnä 163
297. SÄHKE ORELIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. huhtikuun 12 pnä 164
298. SÄHKE A. M. GORKILLE. Huhtikuun 14 pnä 164
299. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Huhtikuun 15 pnä 164–165
300. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Huhtikuun 18 pnä 165
301. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Huhtikuun 18 pnä 166
302. F. E. DZERZHINSKILLE. Huhtikuun 18 pnä 166
303. TAMBOVIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. huhtikuun 20 pnä 167–168
304. SÄHKE I. I. VACIETISILLE JA S. I. ARALOVILLE. Huhtikuun 21 tai 22 pnä 168
305. E. M. SKLJANSKILLE. Huhtikuun 24 pnä 169
306. SÄHKE G. J. SOKOLNIKOVILLE. Huhtikuun 24 pnä 169
307. E. M. SKLJANSKILLE. Huhtikuun 26 pnä 170
308. SÄHKE S. I. GUSEVILLE. Huhtikuun 26 pnä 170
309. SÄHKE K. A. MEHONOSHINILLE. Huhtikuun 26 pnä 170–171
310. G. J. ZINOVJEVILLE. Huhtikuun 26 pnä 171
311. V. I. TANEJEVILLE ANNETTU TURVAKIRJA. Huhtikuun 26 pnä 171–172
312. SÄHKE L. B. KAMENEVILLE. Huhtikuun 28 pnä 172
313. V. S. MITSKEVITSHILLE ANNETTU SUOSITUSKIRJE. Huhtikuun 29 pnä 173
314. PIETARIN JÄRJESTÖILLE. Huhtikuun loppupuolelta 173–174
315. L. B. KAMENEVILLE. Huhtikuu 174–175
316. M. M. KOSTELOVSKAJALLE. Huhtikuu 175
317. J. E. RUDZUTAKILLE. Toukokuun 2 pnä 175
318. E. M. SKLJANSKILLE. Toukokuun 2 pnä 175
319. A. J. BADAJEVILLE. Toukokuun 4 pnä 176
320. SÄHKE V. A. ANTONOV-OVSEJENKOLLE JA N. I. PODVOISKILLE. Toukokuun 5 pnä 176
321. G. V. TSHITSHERINILLE JA M. M. LITVINOVILLE. Toukokuun 6 pnä 177–179
322. SÄHKE V. I. MEZHLAUKILLE. Toukokuun 7 pnä 179
323. SOSIAALIHUOLLON KANSANKOMISSARIAATILLE. Toukokuun 10 pnä 180
324. SÄHKE M. V. FRUNZELLE. Toukokuun 12 pnä 180
325. SÄHKE M. I. KALININILLE. Toukokuun 13 pnä 180–181
326. SÄHKE G. J. SOKOLNIKOVILLE. Toukokuun 14 pnä 181–182
327. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Toukokuun 15 pnä 182
328. SÄHKE А. V. LUNATSHARSKILLE. Toukokuun 15 pnä 182
329. YTPKK:N PUHEMIEHISTÖLLE. Toukokuun 15 pnä 183
330. G. J. SOKOLNIKOVILLE. Toukokuun 20 pnä 183–184
331. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Toukokuun 20 pnä 184
332. SÄHKE V. I. MEZHLAUKILLE. Toukokuun 20 pnä 185
333. SÄHKE NOVGORODIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Toukokuun 20 pnä 183
334. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Toukokuun 22 pnä 186
335. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Toukokuun 22 pnä 186
336. SÄHKEITÄ TAMBOVIN JA VORONEZHIN KUVERNEMENTTIEN SOTILASKOMISSAAREILLE. toukokuun 24 pnä 187
  1 187
  2 187
337. SÄHKE ODESSAN TPK:LLE. Toukokuun 24 pnä 188
338. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Toukokuun 24 pnä 188
339. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Toukokuun 28 pnä 189
340. SÄHKE A. A. JOFFELLE. Toukokuun 29 pnä 189–190
341. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Toukokuun 30 pnä 190
342. SÄHKE V. I. MEZHLAUKILLE JA K. J. VOROSHILOVILLE. Toukokuun 30 pnä 190–191
343. KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. toukokuun 30 pnä 191
344. VENÄJÄN YLEISESIKUNNALLE. Toukokuun 31 pnä 191–192
345. KIRJELAPPUJEN VAIHTOA E. M. SKLJANSKIN KANSSA. Touko- tai kesäkuu 192
346. SÄHKE V. I. MEZHLAUKILLE. K. J. VOROSHILOVILLE, G. N. MELNITSHANSKILLE, F. A. ARTJOMILLE, G N. KAMINSKILLE. Kesäkuun 1 pnä 192–193
347. SÄHKE V. I. MEZHLAUKILLE JA K. J. VOROSHILOVILLE. Kesäkuun 1 pnä 193–194
348. MÄÄRÄYS SIHTEERILLE. Kesäkuun 2 pnä 194
349. SÄHKE J. V. STALINILLE. Kesäkuun 3 pnä 194–195
350. SÄHKE S. I. GUSEVILLE. M. M. LASHEVITSHILLE, K. K. JURENEVILLE. Kesäkuun 3 pnä 195–196
351. SÄHKE ETELÄRINTAMAN VSN:LLE. Kesäkuun 3 pnä 196
352. G. V. TSHITSHERINILLE. Kesäkuu, 3 päivän jälkeen 197
353. SÄHKE S. I. GUSEVILLE JA M. M. LASHEVITSHILLE. Kesäkuun 4 pnä 197
354. M. I. LAGISILLE. Kesäkuun 4 pnä 198
355. SÄHKE J. V. STALINILLE. Kesäkuun 4 pnä 198
356. SÄHKE J. V. STALINILLE. Kesäkuun 4 pnä 199
357. SÄHKE J. V. STALINILLE JA G. J. ZINOVJEVILLE. Kesäkuun 5 pnä 199
358. SÄHKE A. S. BUBNOVILLE. Kesäkuun 5 pnä 200
359. SÄHKE 10. ARMEIJAN VSN:N JÄSENELLE D. I. JEFREMOVILLE. Kesäkuun 6 pnä 200
360. SÄHKE G. J. SOKOLNIKOVILLE. Kesäkuun 6 pnä 201
361. L. D. TROTSKILLE. Kesäkuun 6 pnä 201
362. SÄHKE S. I. GUSEVILLE JA M. M. LASHEVITSHILLE. Kesäkuun 6 pnä 202
363. E. M. SKLJANSKILLE. Kesäkuun 8 pnä 202–203
364. SÄHKEITÄ S. I. GUSEVILLE JA M. M. LASHEVITSHILLE. Kesäkuun 11 pnä 203–204
  1 203
  2 204
  3 204
365. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Kesäkuun 11 pnä 204–205
366. SÄHKE J. V. STALINILLE. Kesäkuun 13 pnä 205
367. SÄHKE J. V. STALINILLE. Kesäkuun 16 pnä 206
368. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE JA TASAVALLAN VSN:LLE. Kesäkuun 16 pnä 206–207
369. VKP:N KK:LLE. Kesäkuun 17 pnä 207
370. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. Kesäkuu, ennen 18 päivää 207–208
371. SÄHKE M. M. LASHEVITSHILLE. Kesäkuun 18 pnä 208
372. SUORAA LINJAA LÄHETETTY VASTAUS V. I. NEVSKILLE JA L. S. SOSNOVSKILLE. Kesäkuun 20 pnä 209
373. SÄHKE ETELÄRINTAMAN VSN:LLE. Kesäkuun 21 pnä 209
374. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Kesäkuun 21 pnä 210
375. A. I. SVIDERSKILLE TAI A. D. TSJURUPALLE. kesäkuun 23 pnä 210
376. SÄHKE M. M. LASHEVITSHILLE JA K. K. JURENEVILLE. Kesäkuun 27 pnä 211
377. E. M. SKLJANSKILLE. Kesä- ja heinäkuun vaihteessa 211
378. SÄHKE M. V. FRUNZELLE. Heinäkuun 1 pnä 212
379. SÄHKE POROHOVYJEN PIIRIN EDUSTAJANEUVOSTOLLE. Heinäkuun 2 pnä 212
380. A. M. GORKILLE. Heinäkuun 5 pnä 213
381. E. M. SKLJANSKILLE. Heinäkuun 5 pnä 213
382. NIZHNI NOVGORODIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Heinäkuun 8 pnä 214
383. SÄHKE ETELÄRINTAMAN VSN:LLE. Heinäkuun 8 pnä 214–215
384. E. M. SKLJANSKILLE. Heinäkuun 8 pnä 215
385. SÄHKE V. A. RADUS-ZENKOVITSHILLE. heinäkuun 11 pnä 215–216
386. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE, N. I. PODVOISKILLE, KAIKILLE UKRAINAN SOTILASKOMISSAAREILLE. Heinäkuun 11 pnä 216
387. N. P. GORBUNOVILLE. Heinäkuu, ennen 14 päivää 217
388. SÄHKE J. V. STALINILLE. Heinäkuun 15 pnä 217
389. J. S. HANECKILLE. Heinäkuun 16 pnä 217–218
  1 217
  2 218
390. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Heinäkuun 16 pnä 218
391. SÄHKE J. V. STALINILLE. Heinäkuun 17 pnä 218
392. SÄHKE J. V. STALINILLE. Heinäkuun 18 pnä 219
393. SÄHKE ITÄRINTAMAN VSN:LLE. Heinäkuun 19 pnä 219
394. MOSKOVAN ERIKOISKOMISSION TALOUSOSASTON LASKUUN TEHTY MERKINTÖ. Heinäkuun 19 pnä 220
395. V. P. MILJUTINILLE JA P. I. POPOVILLE. heinäkuun 22 pnä 220–221
396. SÄHKE M. V. FRUNZELLE. Heinäkuun 25 pnä 221
397. SÄHKE N. V. KRYLENKOLLE. Heinäkuun 25 pnä 221–222
398. P. I. VOJEVODININ SÄHKEESEEN TEHDYT MERKINNÖT JA MÄÄRÄYS. Heinäkuun 25 pnä 222
399. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Heinäkuun 28 pnä 222–223
400. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Heinäkuun 29 pnä 223
401. BÉLA KUNILLE. Heinäkuun loppu 223–224
402. G. V. TSHITSHERINILLE. Elokuun 3 tai 4 pnä 224
403. SIPERIAN ASIOITA HOITAVAN KOMISSION KIRJEESEEN KIRJOITETTU MÄÄRÄYS. Elokuun 5 pnä 224–225
404. L. D. TROTSKILLE. Elokuun 7 pnä 225
405. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Elokuun 7 pnä 225–226
406. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. Elokuun 8 pnä 226
407. SÄHKE JEVETSKILLE. Elokuun 8 pnä 226–227
408. SÄHKE I. Т. SMILGALLE, M. M. LASHEVITSHILLE, G. J. SOKOLNIKOVILLE. Elokuun 13 pnä 227
409. J. D. STASOVALLE. Elokuun 13 pnä 227
410. M. K. VLADIMIROVILLE. Elokuun 14 pnä 228
411. SÄHKE I. T. SMILGALLE. Elokuu, aikaisintaan 16 pnä 228
412. SÄHKE 10. JA 4. ARMEIJAN VSN:LLE. Elokuun 20 pnä 229
413. MOSKOVAN NEUVOSTON ELINTARVIKEOSASTON MAATALOUS-ALAOSASTOLLE. Elokuun 23 pnä 229
414. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Elokuun 26 pnä 230
415. SÄHKE N. OSINSKILLE. Elokuun 26 pnä 230
416. KIRJELAPPU SIHTEERILLE. Elokuun 26 tai 21 pnä 230–231
417. SÄHKE M. M. LASHEVITSHILLE. Elokuun 28 pnä 231
418. E. M. SKLJANSKILLE. Elokuun 30 pnä 231–232
419. RADIOSANOMA TASHKENTIN TPK:LLE. Elokuun 30 pnä 232
420. E. M. SKLJANSKILLE JA I. T. SMILGALLE. Kesä 232–233
421. SÄHKE J. V. STALINILLE. Syyskuun 1 pnä 233
422. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. L. P. SEREBRJAKOVILLE, M. M. LASHEVITSHILLE. Syyskuun 6 pnä 233–234
423. KAIKKIEN KOMISSARIAATTIEN KOLLEGIOIDEN JÄSENILLE JA KANSANKOMISSAAREILLE. Syyskuun 6 pnä 234
424. K. F. MARTINOVITSHIN RAPORTTIIN TEHDYT MERKINNÖT JA L. D. TROTSKILLE, F. E. DZERZHINSKILLE JA VKP(B):N KK:LLE OSOITETTU HUOMAUTUS. Syyskuun 12 pnä 234–235
425. J. V. STALINILLE JA M. F. VLADIMIRSKILLE. Syyskuun 12 pnä 235
426. A. M. GORKILLE. Syyskuun 15 pnä 235–237
427. L. D.TROTSKILLE. L. P. SEREBRJAKOVILLE, M. M. LASHEVITSHILLE. Syyskuun 16 pnä 238
428. A. M. GORKILLE. Syyskuu, aikaisintaan 26 pnä 238
429. KKTN:N VARAPUHEENJOHTAJALLE. Syyskuun 30 pnä 239
430. E. M. SKLJANSKILLE. Syyskuu 239
431. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Lokakuun 2 pnä 240
432. I. T. SMILGALLE. Lokakuun 4 pnä 240
433. SÄHKE ORENBURGIN KUVERNEMENTIN PUOLUEKOMITEALLE JA TPK:LLE. Lokakuun 8 pnä 241
434. PIETARIN KUVERNEMENTIN TPK:N TOVEREILLE. Lokakuun 10 pnä 241
435. G. V. TSHITSHERININ KIRJEESEEN TEHTYJÄ HUOMAUTUKSIA. Lokakuun 12 pnä 242
436. SÄHKE I. N. SMIRNOVILLE JA M. V. FRUNZELLE. Lokakuun 13 pnä 243
437. ALANKOMAIDEN KOMMUNISTEILLE. Lokakuun 14 pnä 243
438. V. A. AVANESOVILLE, E. M. SKLJANSKILLE, M. I. ROGOVILLE, F. F. SYROMOLOTOVILLE, V. P. MILJUTINILLE. Lokakuun 15 pnä 244
39. E. M. SKLJANSKILLE, N. A. SEMASHKOLLE JA L. B. KAMENEVILLE. Lokakuun 15 pnä 244–245
440. SÄHKE G. N. KAMINSKILLE. Lokakuun 16 pnä 245
441. L. D. TROTSKILLE. Lokakuun 17 pnä 245–246
442. I. N. SMIRNOVIN SÄHKEESEEN MERKITTY MÄÄRÄYS. Lokakuun 17 pnä 246
443. SÄHKE M. V. FRUNZELLE. Lokakuun 18 pnä 247
444. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Lokakuun 18 pnä 247
445. SÄHKE В. I. GOLDBERGILLE. Lokakuun 19 pnä 248
446. SÄHKE A. D. NAGLOVSKILLE. Lokakuun 19 pnä 248
447. SÄHKE L. D. TROTSKILLE JA G. J. ZINOVJEVILLE. Lokakuun 20 pnä 249
448. SÄHKE I. N. SMIRNOVILLE. Lokakuun 21 pnä 249
449. SÄHKE V. M. GITTISILLE JA А. I. POTJAJEVILLE. Lokakuun 21 pnä 250
450. L. D. TROTSKILLE. Lokakuun 22 pnä 250–251
451. L. D. TROTSKILLE. Lokakuun 22 pnä 251
452. VKP(B):N POLIITTISEN TOIMIKUNNAN KAIKILLE JÄSENILLE. Lokakuun 22 pnä 251–252
453. SÄHKE ORELIN TPK:N PUHEENJOHTAJALLE. Lokakuun 22 pnä 252
454. SÄHKE L. D. TROTSKILLE JA G. J. ZINOVJEVILLE. Lokakuun 24 pnä 252–253
455. ETELÄRINTAMAN VSN:LLE. Lokakuun 25 pnä 253
456. SÄHKE K. A. PETERSONILLE. Lokakuun 25 pnä 253–254
457. SÄHKE PUGATSHOVIN UJESTIN ELINTARVIKENEUVOTTELUKUNNALLE. Lokakuun 26 pnä 254
458. KAIKILLE NEUVOSTOVIRASTOILLE JA SOTILASVIRANOMAISILLE. Lokakuun 27 pnä 254
459. ТН. A. ROTHSTEINILLE. Lokakuun 27 pnä 254–255
460. M. A. SEMASHKOLLE. Lokakuun 27 pnä 255
461. V. A. KUGUSHEVILLE. Lokakuun 28 pnä 255–256
462. SÄHKE D. N. AVROVILLE, J. H. PETERSILLE, V. G. GROMANILLE. Lokakuun 28 pnä 256
463. Z. P. SOLOVJOVILLE. Marraskuun 1 pnä 257
464. SÄHKE L. D. TROTSKILLE JA G. J. ZINOVJEVILLE. Marraskuun 1 pnä 257–258
465. SÄHKE I. N. SMIRNOVILLE. Marraskuun 1 pnä 258
466. SÄHKE В. I. GOLDBERGILLE. Marraskuun 1 pnä 258
467. SÄHKE M. V. FRUNZELLE. Marraskuun 2 pnä 259
468. L. D. TROTSKILLE. Marraskuu, viimeistään 6 pnä 259
469. SÄHKE N. P. BRJUHANOVILLE. Marraskuun 11 pnä 260
470. TURVEKOMITEALLE. .Marraskuun 11 pnä 260
471. J. M. POPOVALLE. Marraskuun 20 pnä 261
472. SÄHKE 3. ARMEIJAN VSN:LLE, PERMIN KUVERNEMENTIN ELINTARVIKEKOMISSAARILLE, PERMIN RADAN KOMISSAARILLE JA JEKATERINBURGIN KUVERNEMENTIN ELINTARVIKEKOMISSAARILLE. Marraskuun 20 pnä 261–262
473. A. S. JENUKIDZELLE. Marraskuun 21 pnä 262
474. SÄHKE B. S. WEISBRODLLLE. Marraskuun 25 pnä 263
475. N. A. SEMASHKOLLE. Marraskuun 27 pnä 263
476. V. P. MILJUTINILLE. Marraskuun 27 pnä 263–264
477. NEUVOSTOJEN VII EDUSTAJAKOKOUKSEN PUHEMIEHISTÖLLE. Joulukuu, aikaisintaan 5 pnä, viimeistään 9 pnä 264
478. J. D. STASOVALLE. Joulukuu, 9 päivän jälkeen 265
479. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. Joulukuun 10 pnä 265
480. SÄHKE SH. Z. ELIAVALLE, J. E. RUDZUTAKILLE, V. V. KUIBYSHEVILLE. Joulukuun 11 pnä 265–266
481. A. K. PAIKESIN SÄHKEESEEN TEHDYT MERKINNÖT JA KIRJELAPPU VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. Joulukuu, aikaisintaan 11 pnä, viimeistään 16 pnä 266
482. G. J. ZINOVJEVILLE. Joulukuun 15 pnä 266–267
483. SÄHKE I. N. SMIRNOVILLE. Joulukuun 15 pnä 267
484. L. В. KRASINILLE. Joulukuun 17 pnä 267–268
485. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. Joulukuu, viimeistään 18 pnä 268
486. SH. Z. ELIAVALLE. Joulukuun 19 pnä 269
487. SÄHKE RJAZANIIN. Joulukuun 21 pnä 269–270
488. PIENELLE KANSANKOMISSAARIEN NEUVOSTOLLE. Joulukuun 22 pnä 270–271
489. G. J. ZINOVJEVILLE. Joulukuun 23 pnä 271–272
490. MÄÄRÄYS SIHTEERILLE. Joulukuu, aikaisintaan 25 pnä 272
491. SÄHKE I. N. SMIRNOVILLE. Joulukuun 26 pnä 272
492. SÄHKE T. V. SAPRONOVILLE. Joulukuun 26 pnä 273
493. G. V. TSHITSHERINILLE. Joulukuun 27 pnä 273
494. VALISTUSTOIMINTAKESKUSTEN KESKUSKOLLEGIOLLE. Joulukuun 30 pnä 274
 
1920
495. S. В. BRITSHKINALLE. Tammikuun alku 275
496. MÄÄRÄYS SIHTEERILLE. Tammikuun 2 pnä 275
497. PODOLSKIN UJESTIN TPK:LLE. Tammikuun 2 pnä 276
498. G. V. TSHITSHERINILLE. Tammikuun 4 pnä 276–277
499. V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE. Tammikuun 4 pnä 278
500. A. I. SVIDERSKILLE. Tammikuun 5 pnä 278
501. VKP(B):N KK:N POLIITTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE. Tammikuu, aikaisintaan 5 pnä, viimeistään 23 pnä 278–279
502. SÄHKE 3. ARMEIJAN VSN:LLE. Tammikuun 12 pnä 279
503. SÄHKE I. N. SMIRNOVILLE. Tammikuun 12 pnä 279–280
504. KAIKILLE KKN:N JÄSENILLE. Tammikuun 12 pnä 280
505. S. I. SYRTSOVIN SÄHKEESEEN TEHDYT MERKINNÖT JA MIELIPIDE. Tammikuu, aikaisintaan 13 pnä, viimeistään 15 pnä 280–281
506. HIILIKOMITEALLE. Tammikuun 14 pnä 281
507. M. N. POKROVSKILLE. Tammikuun 15 pnä 281–282
508. KKTN:N ÖLJYTEOLLISUUDEN PÄÄKOMITEALLE. Tammikuun 15 pnä 282
509. SÄHKE K. G. MJASKOVILLE. Tammikuun 15 pnä 282–283
510. LISÄYS L. D. TROTSKIN SÄHKEESEEN. tammikuun 17 pnä 283
511. KIRJELAPPU SIHTEERILLE. Tammikuun 18 pnä 283
512. L. B. KAMENEVILLE. Tammikuun 20 pnä 284
513. SÄHKE H. J. JUMAGULOVILLE. Tammikuu, 20 päivän jälkeen 284–285
514. SÄHKE 5. ARMEIJAN VSN:LLE. Tammikuun 21 pnä 285
515. N. N. KRESTINSKILLE. tammikuu, viimeistään 23 pnä 286
516. SÄHKE L. TYÖARMEIJAN VSN:LLE. Tammikuun 23 pnä 286
517. VENÄJÄN TIETOTOIMISTOLLE. Tammikuun 27 pnä 287
518. V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE. Tammikuun loppu 287
519. SÄHKE NIZHNI NOVGORODIN KUVERNEMENTIN TPK:N PUHEENJOHTAJALLE. Helmikuun 5 pnä 288
520. SÄHKE NIZHNI NOVGORODIN EK:N PUHEENJOHTAJALLE. Helmikuun 5 pnä 288
521. SÄHKE S. T. KOVYLKINILLE. Helmikuun 7 pnä 289
522. SÄHKE TYÖARMEIJAN VSN:LLE. Helmikuun 10 pnä 289
523. SÄHKE J. V. STALINILLE. Helmikuun 10 pnä 290
524. S. P. SEREDALLE JA A. D. TSJURUPALLE. Helmikuun 14 pnä 290–291
525. SÄHKE I. T. SMILGALLE JA G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Helmikuun 17 pnä 291–292
526. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Helmikuun 19 pnä 292
527. VKP(B):N KK:N POLIITTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE. Helmikuun 19 pnä 292–293
528. SÄHKE J. V. STALINILLE. Helmikuun 20 pnä 293
529. SÄHKE D. Z. MANUILSKILLE. Helmikuun 22 pnä 293–294
530. SÄHKE H. G. RAKOVSKILLE. Helmikuun 23 pnä 294
531. ZALYGININ SÄHKEESEEN KIRJOITETTU MÄÄRÄYS. Helmikuu, aikaisintaan 24 pnä 294–295
532. SÄHKE SAMARAN JA SARATOVIN KUVERNEMENTTIEN PUOLUEKOMITEALLE JA TOIMEENPANEVALLE KOMITEALLE. Helmikuun 25 pnä 295
533. ELINTARVIKEKOMISSARIAATIN KOLLEGION JÄSENILLE. Helmikuun 25 pnä 296
534. V. N. LOBOVALLE, A. J. MINKINILLE, J. M. JAROSLAVSKILLE. Helmikuun 26 pnä 296–297
535. SÄHKE F. F. RASKOLNIKOVILLE. Helmikuun 27 pnä 297
536. ELINTARVIKEKOMISSARIAATIN KOLLEGION JÄSENILLE. Helmikuun 27 pnä 298
537. K. A. ALFJOROVILLE. Helmikuun 27 pnä 298
538. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Helmikuun 28 pnä 299
539. SÄHKE J. V. STALINILLE. Helmikuun 28 pnä 299
540. L. В. KAMENEVILLE. Helmikuun loppu — maaliskuun alku 300
541. L. В. KRASINILLE. Aikaisintaan maaliskuun 1 pnä 300
542. LANSBURYA VARTEN. Maaliskuun 2 pnä 300
543. SÄHKE I. T. SMILGALLE JA G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Maaliskuun 3 pnä 301
544. SÄHKE N. N. KUZMINILLE. Maaliskuun 5 pnä 301–302
545. S. J. TSHUTSKAJEVILLE. Maaliskuun 5 pnä 302
546. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Maaliskuun 7 pnä 302–303
547. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. maaliskuu, aikaisintaan 8 pnä, viimeistään 20 pnä 303–304
548. SÄHKE I. N. SMIRNOVILLE. Maaliskuun 9 pnä 304
549. SÄHKE A. LOMOVILLE. Maaliskuun 9 pnä 304
550. MÄÄRÄYS KANSANKOMISSARIAATEILLE. Maaliskuun 10 pnä 305
551. VKP(B):N KK:N POLIITTISELLE TOIMIKUNNALLE. Maaliskuun 11 pnä 305
552. SÄHKE J. S. UNSCHLICHTILLE. Maaliskuun 11 pnä 306
553. SÄHKE F. F. RASKOLNIKOVILLE JA S. M. KIROVILLE. Maaliskuun 14 pnä 306
554. SÄHKE BOROTBALAISTEN YLEISUKRAINALAISEN KONFERENSSIN PUHEMIEHISTÖLLE. Maaliskuun 16 pnä 307
555. L. B. KRASINILLE. Maaliskuun 16 pnä 307
556. L. В. KRASINILLE. Maaliskuu, 16 päivän jälkeen 307
557. TUNTEMATTOMALLE OSOITTEENOMISTAJALLE. Maaliskuun 16 päivän jälkeen 308
558. SÄHKE A. M. GORKILLE. Maaliskuun 19 pnä 308–309
559. SÄHKE В. I. GOLDBERGILLE. Maaliskuun 20 pnä 309
560. K. В. RADEKILLE. Maaliskuu, aikaisintaan 23 pnä 309
561. PUHELINSANOMA J. V. STALINILLE. Maaliskuun 24 pnä 310
562. SÄHKE A. J. SHUMSKILLE. Maaliskuun 24 pnä 310–311
563. YTPKK:LLE. Maaliskuun 24 pnä 311
564. EHDOTUS VKP(B):N KK:N POLIITTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE SÄHKEEN LÄHETTÄMISESTÄ SH. Z. ELIAVALLE JA J. E. RUDZUTAKILLE. Maaliskuun 24 pnä 311–312
565. A. I. SVIDERSKILLE. Maaliskuu, aikaisintaan 24 pnä 312
566. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. Maaliskuun 26 pnä 313
567. A. I. RYKOVILLE. Maaliskuun 28 pnä 313
568. N. N. KRESTINSKILLE. Viimeistään maaliskuussa 314
569. J. D. STASOVALLE. Viimeistään maaliskuussa 314
570. A. D. TSJURUPALLE. Viimeistään maaliskuussa 315
571. A. V. LUNATSHARSKILLE. Maaliskuu 315
572. I. I. HODOROVSKILLE. Huhtikuun 6 pnä 315–316
573. SÄHKE SAMARAN KUVERNEMENTIN TPK:LLE. Huhtikuun 6 pnä 316
574. SÄHKE G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Huhtikuun 15 pnä 316–317
575. F. E. DZERZHINSKILLE. Huhtikuun 16 pnä 317
576. V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE. Huhtikuun 16 pnä 318
577. А. V. LUNATSHARSKIN KIRJEESEEN TEHDYT MERKINNÖT JA MÄÄRÄYS. Huhtikuun 17 pnä 318–319
578. SÄHKEITÄ G. L. PJATAKOVILLE. Huhtikuun 20 pnä 319
  1 319
  2 319
579. PIETARIN NEUVOSTOLLE. Huhtikuun 22 pnä 320
580. L. В. KRASININ KIRJELAPPUUN TEHTY MERKINTÖ. Huhtikuu, ennen 28 päivää 320
581. G. V. TSHITSHERINILLE. Toukokuun alussa 320–321
582. N. A. SEMASHKOLLE. Toukokuun 3 pnä 321
583. SÄHKE F. J. KONILLE. Toukokuun 4 pnä 322
584. L. D. TROTSKILLE. Toukokuun 4 pnä 322
585. VKP(B):N KK:N SIHTEERISTÖLLE. Toukokuu, viimeistään 5 pnä 322–323
586. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNAN JÄSENILLE. Toukokuun 7 pnä 323
587. BASINILLE. Toukokuun 7 pnä 323
588. SÄHKE G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Toukokuu, aikaisintaan 7 pnä, viimeistään 12 pnä 324
589. SÄHKE L. B. KRASINILLE. Toukokuun 11 pnä 324
590. A. J. BADAJEVILLE. Toukokuun 16 pnä 324–325
591. L. A. FOTIJEVALLE. Toukokuun 25 pnä 325
592. RADIOSANOMA M. V. FRUNZELLE. Toukokuun 25 pnä 325–326
593. KAIKILLE KANSANKOMISSAAREILLE. Toukokuun 26 pnä 326
594. L. A. FOTIJEVALLE. Toukokuun 27 pnä 326
595. KAUKASIAN RINTAMAN VSN:N SÄHKEESEEN TEHTY MERKINTÖ. Toukokuu, aikaisintaan 27 pnä 327
596. G. V. TSHITSHERINILLE. Toukokuun 30 pnä 327
597. SÄHKE NIZHNI NOVGORODIN KUVERNEMENTIN TPK:N PUHEENJOHTAJALLE. Toukokuun 31 tai kesäkuun 1 pnä 327–328
598. SÄHKE J. V. STALINILLE. Kesäkuun 2 pnä 328
599. KIRJELAPPU SIHTEERILLE. Kesäkuun 2 pnä 329
600. MÄÄRÄYS SIHTEERILLE. Kesäkuun 2 pnä 329
601. SÄHKE G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Kesäkuun 3 pnä 329–330
602. L. D. TROTSKILLE. Kesäkuun 3 pnä 330
603. N. N. KRESTINSKILLE. Kesäkuun 4 pnä 330–331
604. V. V. VOROVSKILLE JA V. P. MILJUTINILLE. kesäkuun 4 pnä 331
605. L. D. TROTSKILLE. Kesäkuun 4 pnä 331–332
  1 331–332
  2 332
606. KIRJELAPPUJEN VAIHTOA K. A. ALFJOROVIN KANSSA. Kesäkuun 4 pnä 332
607. S. I. BOTINILLE. Kesäkuun 4 pnä 332–333
608. V. A. OBUHILLE. Kesäkuun 5 pnä 333
609. SÄHKE IRKUTSKIN KUVERNEMENTIN TPK:LLE TAI VALLANKUMOUSKOMITEALLE. Kesäkuun 10 pnä 334
610. G. V. TSHITSHERINILLE. Kesäkuun 11 pnä 334–335
611. D. I. LESHTSHENKOLLE. Kesäkuun 12 pnä 335
612. MOSKOVAN EDUSTAJANEUVOSTON POLTTOAINEOSASTOON. Kesäkuun 16 pnä 335–336
613. A. M. GELLERILLE. Kesäkuun 18 pnä 336
614. NEUVOSTOJEN 2. TALON ISÄNNÖITSIJÄLLE. Kesäkuun 19 pnä 337
615. AMERIKKALAISEN YHTIÖN KANSSA SOLMITTAVAA SOPIMUSTA KOSKEVAAN P. V. BUHARTSEVIN SÄHKEESEEN TEHDYT MERKINNÖT JA MÄÄRÄYS SIHTEERILLE. Kesäkuun 19 pnä 337–338
616. A. N. MERJOZHINILLE. Kesäkuun 21 ja heinäkuun 26 päivän välisenä aikana 338–339
617. MAATALOUSKOMISSAARILLE JA ELINTARVIKEKOMISSAARILLE. Kesäkuun 22 pnä 339
618. PUHELINSANOMA MOSKOVAN KUVERNEMENTIN PODOLSKIN UJESTIN TPK:LLE. Kesäkuun 22 pnä 340
619. G. V. TSHITSHERINILLE. Kesäkuun 24 pnä 340
620. G. J. ZINOVJEVILLE. Kesäkuun 25 pnä 340–341
621. SIPERIAN NEUVOSTOVIRASTOILLE. Kesäkuun 26 pnä 341
622. MÄÄRÄYS SIHTEERILLE. Kesäkuun 28 pnä 342
623. SÄHKE A. J. BADAJEVILLE JA MÄÄRÄYS D. I. KURSKILLE. Kesäkuun 29 pnä 342
624. A. M. NIKOLAJEVILLE. Kesäkuun 29 pnä 343
625. MOSKOVAN NEUVOSTON PUHEMIEHISTÖLLE. Kesäkuun 29 pnä 343
626. G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Kesäkuun 29 tai 30 pnä 344
627. I. N. SMIRNOVIN KIRJEESEEN KIRJOITETTU PÄÄTÖS. Heinäkuun 3 ja 13 päivän välisenä aikana 344–345
628. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Heinäkuun 4 pnä 345
629. G. J. ZINOVJEVILLE. Heinäkuu, ennen 6 päivää 346
  1 346
  2 346
  3 346
630. G. J. ZINOVJEVILLE. Heinäkuun 7 pnä 346–347
631. A. M. NIKOLAJEVILLE. Heinäkuu, aikaisintaan 7 pnä 347
632. M. M. GRUSENBERGILLE. Heinäkuun 8 pnä 347–348
633. TERVEYDENHUOLTOKOMISSARIAATTIIN. Heinäkuun 8 pnä 348
634. VKP(B):N KK:N POLIITTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE. Heinäkuun 9 pnä 349
635. L. B. KAMENEVILLE JA G. V. TSHITSHERINILLE. Heinäkuun 10 pnä 349
636. I. N. SMIRNOVIN SÄHKEESEEN TEHDYT MERKINNÖT JA MIELIPIDE. Heinäkuun 11 pnä 350
637. E. M. SKLJANSKILLE. Heinäkuun 11 ja 15 päivän välisenä aikana 350
638. E. M. SKLJANSKILLE. Heinäkuun 12 tai 13 pnä 351
639. TH. A. ROTHSTEINILLE. Heinäkuun 15 pnä 351–352
640. PIENELLE KKN:LLE. Heinäkuun 15 pnä 352
641. PUHELINSANOMA L. B. KAMENEVILLE. Heinäkuun 17 pnä 352–353
642. VKP(B):N KK:N PUOLAN-TOIMIKUNNALLE. Heinäkuun 28 pnä 353–354
643. TYÖ- JA PUOLUSTUSNEUVOSTON JÄSENILLE. Heinäkuun loppu 354–356
644. SÄHKE I. N. SMIRNOVILLE. Elokuun 2 pnä 356
645. SÄHKE J. V. STALINILLE. Elokuun 3 pnä 356–357
646. I. T. SMILGALLE JA M. N. TUHATSHEVSKILLE. Elokuun 3 pnä 357
647. L. B. KAMENEVILLE. Elokuu, viimeistään 5 pnä 357
648. SÄHKE J. V. STALINILLE. Elokuun 7 pnä 358
649. SÄHKE I. T. SMILGALLE, F. E. DZERZHINSKILLE JA J. J. MARCHLEWSKILLE. Elokuun 9 pnä 358
650. PIETARIN NEUVOSTOLLE. Elokuun 10 pnä 359
651. SÄHKE A. G. BELOBORODOVILLE. Elokuun 10 pnä 359–360
652. SÄHKE K. H. DANISHEVSKILLE. Elokuun 11 pnä 360
653. N. N. KRESTINSKILLE. Elokuun 11 pnä 360
654. N. N. KRESTINSKILLE. Elokuun 11 pnä 361
655. PIENELLE KKN:LLE. Elokuu, aikaisintaan 11 pnä 361
656. D. I. KURSKILLE. Elokuu, viimeistään 12 pnä 361–362
657. E. M. SKLJANSKILLE. Elokuun 12 pnä 362
658. N. N. KRESTINSKILLE. Elokuun 12 pnä 362
659. SÄHKE G. J. ZINOVJEVILLE. Elokuun 13 pnä 363
660. KIRJE G. V. TSHITSHERINILLE JA SÄHKE L. B. KAMENEVILLE. Elokuun 14 pnä 363–364
661. E. M. SKLJANSKILLE. Elokuu, aikaisintaan 14 pnä 364
662. KAUKASIAN KYLPYLÄ- JA PARANTOLAHALLINNOLLE. Elokuun 17 pnä 365
663. SÄHKE K. H. DANISHEVSKILLE. Elokuun 17 pnä 365
664. SÄHKE I. T. SMILGALLE. Elokuun 18 pnä 365–366
665. SÄHKE I. T. SMILGALLE. Elokuun 19 pnä 366
666. SÄHKE K. B. RADEKILLE. Elokuun 19 pnä 366–367
667. SÄHKE V. P. ZATONSKILLE. Elokuun 19 pnä 367
668. M. N. POKROVSKILLE. Elokuu, viimeistään 20 pnä 367–368
669. SÄHKE G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Elokuun 20 pnä 368
670. SÄHKE K. B. RADEKILLE, F. E. DZERZHINSKILLE JA KAIKILLE PUOLAN KK:N JÄSENILLE. Elokuun 20 pnä 368–369
671. SÄHKE L. B. KAMENEVILLE JA KIRJELAPPU G. V. TSHITSHERINILLE. Elokuun 20 pnä 369
672. EHDOTUS V. S. MICKEVICIUS-KAPSUKASILLE LÄHETETTÄVÄSTÄ SÄHKEESTÄ VKP(B):N KK:N POLIITTISELLE TOIMIKUNNALLE. Elokuun 20 pnä 370
673. G. J. ZINOVJEVILLE. Elokuun 20 pnä 370–371
674. MÄÄRÄYS SIHTEERILLE. Elokuu, ennen 21 päivää 371
675. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. elokuun 24 pnä 371
676. G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Elokuu, ennen 27 päivää 372
677. PIENELLE KKN:LLE. Elokuun 27 pnä 372
678. N. N. KRESTINSKILLE. Elokuun 27 pnä 372–373
679. F. E. DZERZHINSKILLE. Elokuu, aikaisintaan 28 pnä 373
680. PIENELLE KKN:LLE. Elokuun 31 pnä 373
681. SÄHKE G. K. ORDZHONIKIDZELLE. Syyskuun 2 pnä 374
682. N. N. KRESTINSKILLE. Syyskuun 2 pnä 374
683. N. E. NIKULINAN KIRJEESEEN MERKITTY MÄÄRÄYS. Syyskuu, aikaisintaan 3 pnä 374–375
684. SÄHKE PODOLSKIN UJESTIN ELINTARVIKEKOMITEALLE. Syykuun 6 pnä 375
6'85. L. A. FOTIJEVALLE. Syyskuun 6 pnä 376
686. L. D. TROTSKILLE. Syyskuun 8 pnä 376
687. L. D. TROTSKILLE. Syyskuun 9 pnä 377
688. PUHELINSANOMA А. I. RYKOVILLE JA A. M. LEZHAVALLE. Syyskuun 10 pnä 377–378
689. I. G. RUDAKOVILLE. Syyskuun 10 pnä 378
690. SÄHKE V. J. TSHUBARILLE JA V. N. KSANDROVILLE. Syyskuun 13 tai 14 pnä 378–379
691. SÄHKE KAUKASIAN RINTAMAN VSN:LLE. Syyskuun 13 tai 14 pnä 379
692. V. A. AVANESOVILLE. Syyskuun 14 pnä 379–380
693. M. I. KALININILLE. Syyskuun 16 pnä 380
694. A. M. LEZHAVALLE. Syyskuun 16 pnä 380
695. A. M. LEZHAVALLE. Syyskuun 20 pnä 381
696. S. S. KAMENEVIN KIRJELMÄÄN TEHDYT MERKINNÖT JA HUOMAUTUS G. V. TSHITSHERINILLE. Syyskuun 23 pnä 381
697. SÄHKE A. A. JOFFELLE. Syyskuun 23 pnä 382
698. G. V. TSHITSHERINILLE. Syyskuu, aikaisintaan 24 pnä 382
699. S. I. HILLERSONILLE. Syyskuun 25 pnä 383
700. N. A. SEMASHKOLLE. Syyskuun 25 pnä 383
701. SIPERIAN VALLANKUMOUSKOMITEALLE. Syyskuun 26 pnä 384
702. KIRJELAPPU G. M. KRZHIZHANOVSKILLE JA GOELRON TIEDONANTOLEHDEN 5. N:OON TEHDYT HUOMAUTUKSET. Syyskuun 26 pnä 384–385
703. N. P. BRJUHANOVILLE. Syyskuun 27 pnä 386
704. KIRJELAPPU SIHTEERILLE. Syyskuu, aikaisintaan 28 pnä 386
705. N. N. KRESTINSKILLE. Syyskuu, viimeistään 29 pnä 386–387
706. M. I. BUHARINILLE. Syyskuu — joulukuu 387
707. L. D. TROTSKILLE. Lokakuun 1 pnä 387
708. V. М. SVERDLOVILLE. Lokakuun 1 pnä 388
709. L. D. TROTSKILLE. Lokakuun 2 pnä 388
710. PIENELLE KKN:LLE. Lokakuun 3 pnä 388–389
711. N. P. BRJUHANOVILLE. Lokakuun 4 pnä 389
712. А. I. RYKOVILLE. Lokakuun 6 pnä 389–390
713. N. N. KRESTINSKILLE. Lokakuun 6 pnä 390
714. VKP(B):N KK:N ORGANISAATIOTOIMIKUNNALLE. Lokakuun 8 pnä 390–391
715. SÄHKE L. D. TROTSKILLE. Lokakuun 10 pnä 391
716. N. I. BUHARINILLE. Lokakuun 11 pnä 392
717. A. M. GELLERILLE. Lokakuun 11 ja marraskuun 4 päivän välisenä aikana 392
718. V. D. BONTSH-BRUJEVITSHILLE. Lokakuun 12 pnä 392–393
719. EHDOTUS VKP(B):N KK:N POLIITTISELLE TOIMIKUNNALLE ARMENIAN TILANTEESTA. Lokakuun 12 tai 13 pnä 393
720. N. N. KRESTINSKILLE. Lokakuun 12 päivän jälkeen 393
721. VKP(B):N KK:N POLIITTISEN TOIMIKUNNAN JÄSENILLE. Lokakuun 13 pnä 393
722. G. M. KRZHIZHANOVSKILLE. Lokakuun 14 pnä 394
723. VKP(B):N KESKUSKOMITEAN JÄSENILLE. Lokakuun 15 pnä 394
724. E. M. SKLJANSKILLE. Lokakuun 15 pnä 395
725. SHTSHUROVON ASEMAN SEMENTTITEHTAAN KOLLEKTIIVILLE. Lokakuun 16 pnä 395
726. KKTN:N KIRJAPAINO-OSASTOLLE. Lokakuun 16 pnä 396
727. S. P. SEREDALLE. Lokakuun 19 pnä 396
728. V. S. KORNEVILLE. Lokakuun 19 pnä 397
729. F. E. DZERZHINSKILLE. Lokakuu, 19 päivän jälkeen 397
730. A. M. LEZHAVALLE JA M. N. POKROVSKILLE. Lokakuun 21 pnä 398
731. N. P. BRJUHANOVILLE. Lokakuun 21 pnä 398–399
732. PIENELLE KKN:LLE. Lokakuun 21 pnä 399
733. VALTION KUSTANNUSLIIKKEELLE. Lokakuun 21 pnä 399–400
734. G. V. TSHITSHERINILLE. Lokakuun 25 pnä 400
735. PUHELINSANOMA A. M. LEZHAVALLE. F. F. SYROMOLOTOVILLE, S. M. FRANKFURTILLE. Lokakuun 27 pnä 400–401
736. VLADIMIRIN KUVERNEMENTIN PUOLUEKOMITEALLE. Lokakuun 27 pnä 401
737. VKP(B):N KONTROLLIKOMISSIOLLE. Lokakuun 27 pnä 401–402
738. А. I. RYKOVILLE JA I. I. RADTSHENKOLLE. Lokakuun 28 pnä 402–404
739. SÄHKE M. V. FRUNZELLE. Lokakuun 28 pnä 405
740. P. I. POPOVILLE. Lokakuun 30 pnä 405
741. S. I. BOTINILLE. Lokakuu 406
742. N. A. SEMASHKON PUHELINSANOMAAN MERKITTY MÄÄRÄYS. Marraskuun 2 pnä 406–407
743. A. Z. HOLZMANNILLE. Marraskuun 3 pnä 407
 
Huomautuksia 409–509
Nimihakemisto 510–562
Lyhenneluettelo 563–565
 
Lataa Teosten 44. osa kokonaisena