Mao Zedong

1893–1976


Mao ZedongSelvää on, että koska nykyinen kiinalainen yhteiskunta on luonteeltaan siirtomaa-, puolisiirtomaa- ja puolifeodaalinen yhteiskunta, täytyy Kiinan vallankumouksen jakaantua kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on siirtomaa-, puolisiirtomaa- ja puolifeodaalisen yhteiskunnan muuttaminen riippumattomaksi, demokraattiseksi yhteiskunnaksi; toinen vaihe on vallankumouksen kehittäminen pidemmälle, sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen. Nykyisin Kiinan vallankumous on ensimmäisessä vaiheessaan.
— Mao Zedong: Uudesta demokratiasta (1940)


Teoksia: