Mao Zedong

Teoksia


Julkaistu: kiinankielinen lähdeteos 1951
Suomennos: venäjästä © Tuure Lehén
Lähde: »Mao Tse-Tungin teoksia I–II». Kansankulttuuri, Helsinki 1958
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Ensimmäinen osa
Lukijalle 5
 
Ensimmäisen vallankumouksellisen kansalaissodan kausi
           
Kiinalaisen yhteiskunnan luokista (maaliskuu 1926) 9
Selostus talonpoikaisliikkeen tutkimuksesta Hunanin maakunnassa (maaliskuu 1927) 22
  Talonpoikaiskysymyksen vakavuus 23
  He järjestäytyvät 24
  Tuhaon ja lesenin vallan kukistuminen, kaiken vallan siirtyminen talonpoikaisliitoille 25
  »Hyvin kurjaa» ja »oikein hyvää» 27
  Niin sanottujen »äärimmäisyyksien» ongelma 29
  Niin sanottu »irtolaisten liike» 31
  Vallankumouksellinen etujoukko 32
  Neljätoista suurta saavutusta 38
    1. Talonpoikien järjestäytyminen talonpoikaisliittoihin 39
    2. Poliittinen isku tilanherroja vastaan 40
    3. Taloudellinen isku tilanherroja vastaan 45
    4. Tuhaon ja lesenin feodaaliherruuden kukistaminen — aluepiirien ja kuntien vanhojen vallanelinten lopettaminen 47
    5. Tilanherrojen asevoimien hävittäminen ja talonpoikien asevoimien perustaminen 48
    6. Herra piirikuntapäällikön ja hänen apuriensa vallan kukistuminen 50
    7. Sukuvallan — esi-isien temppelin ja suvunpäämiesten vallan — kukistuminen; uskonnon vallan — henkien, kaupungin suojelushengen ja paikallisten henkien vallan — kukistuminen; aviomiehen vallan kukistuminen 53
    8. Poliittisen agitaation kehitys 58
    9. Talonpoikien säätämät kiellot 60
    10. Rosvoliikkeen lopettaminen 65
    11. Raskaiden verojen ja maksujen peruuttaminen 67
    12. Kulttuuriliike 67
    13. Osuustoiminta 69
    14. Teiden ja patojen korjaus 69
 
Toisen vallankumouksellisen kansalaissodan kausi
 
Miksi punainen valta on kiinassa mahdollinen? (5. lokakuuta 1928) 77
  1. Valtiollinen tilanne maassa 77
  2. Punaisen vallan synnyn ja olemassolon syyt Kiinassa 79
  3. Vallankumouksellisen tukialueen perustaminen Hunanin ja Kiangsin maakuntien rajamaille ja elokuun tappio 82
  4. Hunanin—Kiangsin vallankumouksellisen tukialueen merkitys Hunanin, Hupen ja Kiangsin maakunnille 85
  5. Taloudellinen kysymys 86
  6. Kysymys sotilaallisista tukialueista 86
Talouspolitiikkamme (23. tammikuuta 1934) 90
Enemmän huolenpitoa kansan elämästä, enemmän huomiota työmenetelmiin (27. tammikuuta 1934) 97
Japanilaisia imperialisteja vastaan käytävän taistelun taktiikasta (27. joulukuuta 1935) 105
  Nykyisen poliittisen tilanteen erikoisuudet 106
  Kansallinen yhteisrintama 118
  Kansantasavalta 124
  Kansainvälinen apu 130
Lausunto Tšiang Kai-Šekin lausunnon johdosta (28. joulukuuta 1936) 140
Kiinan kommunistisen puolueen tehtävät Japania vastaan käytävän sodan kaudella (3. toukokuuta 1937) 150
  Ulkoisten ja sisäisten ristiriitojen nykyinen kehitysvaihe Kiinassa 150
  Taistelu demokratian ja vapauden puolesta 155
  Vastuumme johdosta 164
Käytännöstä. Tiedostamisen ja käytännön, tiedon ja toiminnan yhteydestä (Heinäkuu 1937) 179
Ristiriidasta (elokuu 1937) 200
  1. Kaksi maailmankäsitystä 201
  2. Ristiriidan yleisyys 206
  3. Ristiriidan omalaatuisuus 211
  4. Pääristiriita ja ristiriidan pääasialliset puolet 226
  5. Vastakohtien samuus ja taistelu 235
  6. Antagonismin paikka ristiriitojen joukossa 243
  7. Loppupäätelmä 246
 
Japanilaisia anastajia vastaan käydyn sodan kausi (I)
 
Japanin hyökkäystä vastaan käytävän taistelun poliittinen linja, käytännölliset toimenpiteet ja näköalat (23. heinäkuuta 1937) 253
  1. Kaksi linjaa 254
  2. Kaksi käytännöllisten toimenpiteiden sarjaa 257
  3. Kaksi näköalaa 263
  4. Johtopäätöksiä 264
Kaikki voimat liikkeelle voiton saavuttamiseksi japanilaisista anastajista (25. elokuuta 1937) 266
  I 266
  II 267
  III 269
  IV 274
Kuomintangin ja kommunistisen puolueen yhteistyön esiin nostamia välttämättömiä tehtäviä (29. syyskuuta 1937) 276
Šanghain ja Taijuanin kukistumisen jälkeen japanilaisia anastajia vastaan käytävässä sodassa muodostunut tilanne ja siitä johtuvat tehtävät (12. marraskuuta 1937) 293
  I. Nykyinen tilanne — siirtyminen toispuolisesta sodasta yleiseen sotaan japanilaisia anastajia vastaan 293
  II. On taisteltava antautumiskantaa vastaan niin puolueessa kuin koko maassakin 298
    Puolueessa on taisteltava luokka-antautumiskantaa vastaan 298
    Maassa on taisteltava kansallista antautumiskantaa vastaan 304
    Luokka-antautumiskannan ja kansallisen antautumiskannan välinen yhteys 306
Šensin—Kansun—Ningsian raja-alueen hallituksen ja 8. armeijan selustahallinnon julistus (15. toukokuuta 1938) 312
Pitkällisestä sodasta (Toukokuu 1938) 316
  Kysymyksen asettaminen 316
  Meidän perustelumme tässä kysymyksessä 326
  Kiinan väistämättömän orjuutuksen teorian kumoaminen 331
  Sopuilu vaiko sota? Mädännäisyys vaiko edistys? 338
  Kiinan väistämättömän orjuutuksen teoria on virheellinen, mutta yhtä virheellinen on pikaisen voiton teoria 343
  Miksi sota tulee olemaan pitkällinen? 346
  Pitkällisen sodan kolme vaihetta 350
  Vastavuoroinen kiilautuminen vihollisen sijaintialueelle 364
  Sota ikuisen rauhan puolesta 369
  Tietoinen toiminta sodassa 372
  Sota ja politiikka 375
  Poliittinen liikekannallepano japanilaisia anastajia vastaan käytävässä sodassa 377
  Sodan tavoitteet 379
  Hyökkäystoimet puolustussodassa, yllätyshyökkäykset pitkällisessä sodassa ja ulkolinjoilla suoritettavat sotatoimet sisälinjoilla käytävässä sodassa 383
  Aloite, joustavuus ja suunnitelmallisuus 388
  Säännöllisten joukkojen liikuntasotatoimet, sissisota, asemasota 403
  Näännytyssota ja tuhoamissota 410
  Vastustajan harhaiskujen hyväksikäytön mahdollisuus 415
  Kysymys ratkaisutaisteluista japanilaisia anastajia vastaan käytävässä sodassa 419
  Armeija ja kansa — voiton perusta 423
  Loppulause 430
 
Liitteet 436
  Kiinalaiset rahayksiköt ja mitat 436
  Sisällys 437–440
 
Toinen osa
 
Japanilaisia anastajia vastaan käydyn sodan kausi (II)
 
Kiinan kommunistisen puolueen paikka kansallisessa sodassa (lokakuu 1938) 7
  Isänmaallisuus ja kansainvälisyys 9
  Kommunistien etujoukkotehtävä kansallisessa sodassa 10
  On liitettävä koko kansa yhteen ja taisteltava sen keskuudessa olevia vihollisen asiamiehiä vastaan 13
  Puolueen rivejä on laajennettava päästämättä siihen vihollisen asiamiehiä 13
  On päättävästi noudatettava yhteisrintamapolitiikkaa ja päättävästi puolustettava puolueen riippumattomuutta 14
  On otettava huomioon kokonaisuuden edut, otettava huomioon enemmistö, toimittava yhdessä liittolaisten kanssa 16
  Kaaderipolitiikka 17
  Puoluekuri 20
  Puolueen sisäinen demokratia 21
  Puolueemme on kasvanut ja vahvistunut taistelussa kahdella rintamalla 22
  Jatkuva taistelu kahdella rintamalla 25
  Opiskelu 26
  Yhteenliittyminen ja voima 30
Kysymys riippumattomuudesta ja itsenäisyydestä yhteisrintamassa (5. marraskuuta 1938) 32
  Avun ja myönnytysten tulee olla aktiivisia eikä passiivisia 33
  Kansallisen taistelun ja luokkataistelun yhtenäisyys 35
  Tunnuslause »kaikki on suoritettava yhteisrintaman kautta» on väärä 35
Toukokuun 4. päivän liike (toukokuu 1939) 38
Nuorisoliikkeen kehityssuunta (4. toukokuuta 1939) 42
Taantumukselliset on taltutettava (1. elokuuta 1939) 55
Kiinan vallankumous ja Kiinan kommunistinen puolue (joulukuu 1939) 62
  I. luku. Kiinalainen yhteiskunta 62
    1. Kiinan kansa 62
    2. Entisajan feodaalinen yhteiskunta 65
    3. Nykyaikainen siirtomaa-, puolisiirtomaa- ja puolifeodaalinen yhteiskunta 69
  II. luku. Kiinan vallankumous 76
    1. Vallankumouksellinen liike viime vuosisadalla 76
    2. Ketä vastaan Kiinan vallankumous suuntautuu? 77
    3. Kiinan vallankumouksen tehtävät 82
    4. Kiinan vallankumouksen liikkeellepanevat voimat 83
      Tilanherrat 85
      Porvaristo 85
      Pikkuporvariston eri kerrostumat talonpoikaistoa lukuunottamatta 88
      Talonpoikaisto 91
      Proletariaatti 92
      Luokka-asemansa menettäneet ainekset 95
    5. Kiinan vallankumouksen luonne 95
    6. Kiinan vallankumouksen näköalat 100
    7. Kiinan vallankumouksen kaksipuolinen tehtävä ja Kiinan Kommunistinen puolue 102
Uudesta demokratiasta (tammikuu 1940) 108
  1. Mihin Kiina on menossa? 108
  2. Tahdomme rakentaa uuden Kiinan 109
  3. Kiinan historiallisen kehityksen erikoisuudet 110
  4. Kiinan vallankumous on maailmanvallankumouksen osa 112
  5. Uuden demokratian poliittinen järjestelmä 120
  6. Uuden demokratian talous 128
  7. Porvariston diktatuuria vastaan 129
  8. »Vasemmistolaista» lavertelua vastaan 135
  9. Kovakalloisia vastaan 139
  10. Kolme vanhaa ja kolme uutta kansan periaatetta 143
  11. Uuden demokratian kulttuuri 152
  12. Kulttuurivallankumouksen historialliset erikoisuudet Kiinassa 154
  13. Neljä kautta 158
  14. Harhakäsityksiä kulttuurin luonteesta 165
  15. Kansallisen, tieteellisen ja joukkokulttuurin puolesta 168
On liitettävä yhteen kaikki voimat, jotka kannattavat taistelua japanilaisia anastajia vastaan, on taisteltava kovakalloisten kommunisminvastaista koplaa vastaan (1. helmikuuta 1940) 175
Kymmenen vaatimusta Kuomintangille (1. helmikuuta 1940) 185
Valta japanilaisille anastajille tehtävän vastarinnan alueilla (6. maaliskuuta 1940) 195
Yhteenliittymisen puolesta loppuun saakka (heinäkuu 1940) 200
Päiväkäsky ja lausunto Anhuein maakunnan eteläosassa sattuneiden tapahtumien johdosta (tammikuu 1941) 205
  Kiinan Kommunistisen puolueen Keskuskomitean yhteydessä toimivan Vallankumouksellisen Sotaneuvoston päiväkäsky (20. tammikuuta, Jenan) 205
  Kiinan Kommunistisen puolueen Keskuskomitean yhteydessä toimivan Vallankumouksellisen Sotaneuvoston edustajan lausunto Hsinhuan tietotoimiston kirjeenvaihtajalle (22. tammikuuta 1941) 206
Tilanne toisen kommunisminvastaisen kamppailun murskaamisen jälkeen (18. maaliskuuta 1941) 216
Alku- ja jälkilause »maaseudun tutkimusaineistoon» (maalis–huhtikuu 1941) 221
  Alkulause (17. maaliskuuta 1941) 221
  Jälkilause (19. huhtikuuta 1941) 225
Järjestämme opiskelun uudella tavalla (toukokuu 1941) 229
  I 230
  II 230
  III 235
  IV 239
»Kaukoidän Münchenin» järjestäjien juonet on paljastettava (25. toukokuuta 1941) 242
Fasisminvastaisen taistelun kansainvälisestä yhteisrintamasta (23. kesäkuuta 1941) 245
Puhe Šensin—Kansun—Ningsian raja-alueen poliittisen kansanneuvoston istunnossa (21. marraskuuta 1941) 247
Kirjallisuuden ja taiteen kysymyksiä käsittelevässä neuvottelukokouksessa Jenanissa pidetyt puheet (toukokuu 1942) 253
  Alkusanat (2. toukokuuta 1942) 253
  Loppusanat (23. toukokuuta 1942) 261
  I 263
  II 270
  III 280
  IV 283
  V 294
Lokakuun vallankumouksen 25-vuotispäivän johdosta (6. marraskuuta 1942) 300
Talous- ja rahakysymykset japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan kaudella (joulukuu 1942) 302
Kysely Kuomintangille (12. heinäkuuta 1943) 311
Tšiang Kai-Šekin lokakuun 10 päivän juhlassa pitämän puheen johdosta (11. lokakuuta 1944) 322
Yhteisrintama sivistystyössä (30. lokakuuta 1944) 329
Sissialueillakin voidaan hoitaa tuotantoa (31. tammikuuta 1945) 333
Kiinan kaksi kohtaloa (23. huhtikuuta 1945) 339
Kokoomushallituksesta (24. huhtikuuta 1945) 343
  I. Kiinan kansan perusvaatimukset 343
  II. Kansainvälinen ja kotimainen tilanne 345
  III. Kaksi linjaa japanilaisia anastajia vastaan käytävässä sodassa 348
    — Avain Kiinan ongelmiin 348
    — Mutkittelevaa tietä 350
    — Kansan sota 355
    — Kaksi sotarintamaa 361
    — Kiinan vapautetut alueet 365
    — Kuomintangin valta-alueet 366
    — Jyrkkiä vastakohtia 369
    — Kuka »vahingoittaa japanilaisia anastajia vastaan käytävän sodan asiaa ja horjuttaa valtiota»? 372
    — Niin sanottu »tottelemattomuus hallituksen määräyksiä ja sotilaskäskyjä kohtaan» 373
    — Kansalaissodan uhka 375
    — Neuvotteluja 376
    — Kaksi näköalaa 377
  IV. Kiinan Kommunistisen puolueen politiikka 379
    — Ohjelmamme yleiset perusajatukset 380
    — Ohjelmamme konkreettiset vaatimukset 391
      1. Japanilaiset anastajat on murskattava täydellisesti, sopimuksen tekoa puolitiessä ei saa sallia 396
      2. Kuomintangin yhden puolueen diktatuuri on poistettava, on muodostettava demokraattinen kokoomushallitus 398
      3. Vapautta kansalle 402
      4. Kansan yhtenäisyys 404
      5. Kansan armeija 406
      6. Maakysymys 409
      7. Teollisuuden kysymyksiä 418
      8. Kysymys kulttuurista, valistuksesta ja sivistyneistöstä 421
      9. Kysymys vähemmistökansallisuuksista 423
      10. Ulkopolitiikan kysymyksiä 425
        — Tehtävämme kuomintangin valta-alueilla 428
        — Tehtävämme vihollisen miehittämillä alueilla 430
        — Tehtävämme vapautetuilla alueilla 432
  V. On liityttävä yhteen taistelussa puolueen tehtävien täyttämiseksi 437
Ju-Kung siirsi vuoria (11. kesäkuuta 1945) 446
Hurleyn vaarallinen politiikka (12. heinäkuuta 1945) 452
Viimeinen taistelu japanilaisia anastajia vastaan (9. elokuuta 1945) 455
 
Sisällys 460
 
Lataa Teosten 1. osa kokonaisena
Lataa Teosten 2. osa kokonaisena