Leo Mattson

1887–1970


Leo MattsonMattson, Leo, Työmies-Eteenpäin toimittaja Superiorissa, Wis., s. Ruotsin puolella Tornion jokilaaksossa 1887 tukkityöläisen poikana; saapui Yhdysvaltoihin 1906; työskenteli Michiganin ja Minnesotan kaivannoissa, liittyi sos. liikkeeseen, opiskeli Työväen-Opistossa; apuopettajana; 1914 hajaannuksessa radikaali ja Sosialistin toimittajana lyhyen ajan; sittemmin Suomalaisen Työväenjärjestön ja IWO:n toimitsija; Uuden Kotimaan ja Eteenpäin toimittaja; Työmiehen päätoimittaja vv. 1944–1950; suomentanut eräitä kirjasia ja toimittanut järjestöhistoriasta 40-vuotisjulkaisun.
Elis Sulkanen: Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia (1951), s. 494.

Vaikka Amerikan Suomalaisen Keskinäisen Avun Järjestö onkin vasta viiden vuoden ikäinen, siinä ovat edustettuna ensimäinen, toinen ja kolmaskin sukupolvi. Siksi — osana maamme eri kansallisuuksien veljellisestä perheestä — Amerikan Suomalaisen Keskinäisen Avun järjestö on ainoa suomalainen järjestö, jolla on kasvun ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Sillä on nuo mahdollisuudet siksi, että se on järjestö, joka on hellittämättä pitänyt yllä edistyksen lippua Amerikan suomalaisen väestön keskuudessa. Vaikeimmissakaan olois­ sa se ei ole antanut pelon ja orjuuden tunteen itseään kahlehtia. Verrattomalla sitkeydellä se on työskennellyt vapaan ja demokraattisen elämän puolesta, henkisesti ja aineellisesti rikkaamman ja kauniimman elämän luomiseksi työtätekeville. Sellaisessa työssä sille on kasvanut tietoinen perusjoukko, vanhempi ja nuorempi kaarti, jatkamaan työtä suuren amerikkalaisen veljesjärjestön osana, että Amerikasta muodostuisi maa, jossa suuromistajien itsekkäät edut ja voitonhimo eivät olisi määrääjinä, vaan kansan edut ja tahto.
— Leo Mattson: Neljäkymmentä vuotta (1946)


Teoksia: