James Oneal

Työn orjat

1911


Julkaistu: 1. ja 2. painos 1911, laajennettu 3. painos 1912, neljäs painos 1921
Suomennos: 3. painoksesta tuntematon
Lähde: »Työn orjat. Lehtiä Amerikan työväen historiasta». Lännen Co-op. Kustannusyhtiön kustanuksella, Astoria (Oregon) 1913
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine