James Oneal

1875–1962


James OnealKapitalistinen tuntantojärjestelmä samalla aikaa kehittyy yhä lähemmäksi sitä murrospistettä, jolloin se tulee häviämään, samoin kuin ovat hävinneet muutkin luokka järjestelmät ihmiskunnan historian aikana. Hallitseva luokka ei pysty estämään käsissään olevan suunnattoman vallan masentumista. Tällaista masen­umista tapahtuu jokaisen kymmenen tai viidentoista vuoden jälkeen teollisuuspulien muodossa ja jokainen jälkimmäinen pula tuo mukanaan enemmän kärsimyksiä ja tuhoa kuin edellinen. Vaikka miljoonat työläiset kärsivät nälkää, kun heillä ei ole tilaisuutta käyttää työvoimaansa, niin pääoman omistaja tuomariensa, poliisiensa ja sotamiestensä kautta vartioi teollisuuslaitoksia, käskien työläiset pysymään loitolla niistä. Kapitalistiluokka ei kykene hoitamaan teollisuusjärjestelmää, mutta se kieltää työläisiä käyttämästä sitä työväenluokan eduksi.
Työntekomahdollisuuksia ei käytetä silmällä pitäen ihmiskunnan etua. Ne ovat vain välineitä kapitalistien rikastumiselle, joista useimmat eivät koskaan ole nähneetkään omistamiansa tehtaita. Kun työläiset valmistavat enemmän tavaroita kuin mitä kapitalisti voi myydä ja työläiset ostaa, niin tehtaat suljetaan ja yhteiskunta joutuu pysähdyksiin. Työläiset näkevät luomansa biljoonien dollarien arvoisen tavaran, he seisovat keskellä koneistoa, joka voisi luoda vielä biljooneja, mutta he eivät pääse kaikkea tätä käyttämään.
— James Oneal: Työn orjat (1911)


Teoksia: