Maiju Raunio

1872–1911


Maiju RaunioPoistettakoon luokkavastakohtia synnyttävä taloudellinen epätasaisuus, silloin rakkaus on pätevä oikeutus äiteyteen, ja tulee äitiyden peruskiveksi. Silloin äiteys kohotetaan kunniaan ja katoovat ne kärsivät viattomat äidit, jotka nyt ovat häpeän leimaamia. Silloin katoavat ne suurkaupungin nälkäistä työläisneitosta vaanivat herrasroikaleet, joiden tarjooma kullanvoima vaikuttaa liijan syvästi kokemattomaan herkkään mieleen. Te jotka tuomitsette näitä naisia, ottakaa huomioon mitä Herckner lausuu työläisnaisista. Hän ihmettelee niiden oloihin verraten korkeaa siveellisyyskantaa, puhuessaan työläisnaisten palkkasuhteista. Muistakaa pitää äitiys kunniassa ja velvoittavana omassakin keskuudessanne. Ryhtykää vaatimaan oloja, joiden kautta likaisuus katoaa sieltäkin, jonka yli nyt on heitetty kristillissiveellisyyden likaisuutta peittävä vaippa.
— Maiju Raunio: Aviottomat äidit ja heidän lapsensa (1911)


Teoksia: