Miina Sillanpää

1866–1952


Miina SillanpääSillanpää (alk. Riktig), Wilhelmiina (Miina). — Syntyi Jokioisissa 4.6.1866, kuoli 2.4.1952. Vanhemmat torppari Juho Riktig ja Helena Ruth. — Kiertokoulua ja tehtaan koulua. Forssan tehtaan palveluksessa 1878—86, talousapulaisena 1886—99, palvelijatarkodin hoitajana Helsingissä 1900—15, Elannon ruokalain ja kahvilain tarkastajana 1916—32.
1905—06 Palvelijatar-lehden vastaavana toimittajana, 1907–16 hän toimitti Työläisnaista ja vuodesta 1922 alkaen Toveritarta. — Kansanedustajana 1907—13, 1914—17, 1919—32 ja 1936—47, ikäpuhemies 1936—47. Tannerin hallituksessa 1926—27 toisena sosiaaliministerinä.
Miina Sillanpää oli vuodesta 1901 Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistyksen puheenjohtaja, Sos.-dem. Naisliiton puheenjohtaja 1913—16, Työläisnaisliiton puheenjohtaja 1921—46. 1919—25 ja 1930— 36 hän oli Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen, Hyvösen lastenkodin johtaja vuodesta 1924 lähtien. 1936 saatiin toteutetuksi Miina Sillanpään aloite Ensi kodin aikaan saamiseksi, ja hänestä tuli sen johtaja, ja vuodesta 1945 Ensi Kotien Liiton puheenjohtaja. Oli Helsingin kunnallisen lastensuojelulautakunnan varapuheenjohtajana, siirtolapuutarha- ja kotitalouslautakuntien puheenjohtajana 1929—45. Miina Sillanpää vaikutti ratkaisevasti kotiapulaislainsäädännön saamaan muotoon; hän oli valtion asettaman kotiapulaiskomitean puheenjohtajana. Lisäksi hän oli Osuusliike Elannon perustajia ja sen hallintoneuvoston jäsen ja puheenjohtaja, edustajiston jäsen, Kulutusosuuskuntien Keskusliiton ja Kansanteatterin johtokunnan jäsen. Hän hoiti lukuisia sos.-dem. puolueen antamia luottamustehtäviä.
Maarit Vallinharju: 'Miina Sillanpää'. Tiennäyttäjät, II osa, s. 283. Tammi, Helsinki 1967.


Teoksia: