A. F. Tanner

1868–1920


A. F. TannerTanner, Antero Ferdinand, s. Rantasalmella värjärin poikana 1868; käytyään kansakoulun oli renkinä, kauppa-apulaisena, myöhemmin suutarin opissa; opiskeli lyseoissa Savonlinnassa ja Kuopiossa; levottomana muutti usein asuinpaikkaa ja toimialaa, innostui kerran sotilasalallekin, oli harjoituksissa; tuli ylioppilaaksi 1891, jatkoi lukujaan lääketieteen alalla; oli opettajana; luennoi luonnontieteestä Helsingin Tietoyhdistyksessä; asennoitui kirkon opetuksia vastaan; esitteli »vapaa rakkautta» ihannoivia teoriojaan ja joutui pakenemaanm aasta. T. saapui Yhdysvaltoihin 1899; esitelmöi Rockportissa; riitaannuttuaan past. P. Airaksisen kanssa T. alkoi tutkia ja esittää sosialismia ja hänestä tuli ensimmäinen sosialistiagitaattori Amerikan suomal. keskuuteen. Luovuttuaan Brooklynissä perustamastaan Työmiehestä, jatkoi T. lukujaan ja suoritti Minneapolissa lääkärin tutkinnon, jonka jälkeen hän vetäytyi yksityistoimiinsa. Sittemmin T. teki esitelmämatkoja puhuen pääasiallisesti sukupuoliasioista ja siltä alalta hän julkaisi myöskin useita kirjasia, jonka johdosta eräissä piireissä hänestä joskus tehtiin pilkallisia huomautuksia. Eräät hänen kirjoistaan julistettiin Suomessa pannaan, mutta levityskiellot kuitenkin peruutettiin.
Elis Sulkanen: Amerikan suomalaisen työväenliikkeen historia (1951), s. 501.

[A]ineelliseen ja henkiseen puutteeseen [on] syynä se, että ei ole mitään järjestystä tarpeiden tuotannossa eikä veljellisyyttä tulosten ja'annossa.
Kun syy on selvillä, on asia puoleksi autettu: on saatava järjestys aikaan. Tämä voi käydä päinsä ainoastaan sillä tavalla, että valtio ottaa huostaansa sekä tarpeiden hankinnan että niiden jakamisen. Valtion on sitä tarkoitusta varten hallittava kaikki tuotannon ja liikkeen välikappaleet, maat, talot ja sen semmoiset. Valtio ottaa asianomaisten virkamiestensä kautta selvän, mitä ja kuinka paljon tavaraa tarvitaan. Työhuoneet, koneet ja työkalut ovat valtion, hakemuksen ja valinnan ehkä arvankin kautta otetaan tarpeellinen määrä ammattiin kasvatettuja tekijöitä, jotka valitsemainsa esimiesten ja johtokunnan johdolla valmistavat tarpeet. Valmiit tavarat toimittaa valtion liikenneosasto kulutuspaikkoihinsa, joista oikeutetut kansalaiset saavat ne nautittavikseen.
— A. F. Tanner: Sosialismi (1900)


Teoksia: