Elvira Willman-Eloranta

1875–1925


Elvira Willman-ElorantaPorvarillisen, harvain valtaisen yhteiskunnan järjestelmä on riisto itselleen, heikompien kustannuksella. Itselleen ihminen riistää kaikkea mitä luonto vaatii, siis leipää ja rakkautta. Mutta nyt me tiedämme, että rakkauden oikeutettu saavuttaminen nykyisessä yhteiskunnassa tapahtuu avioliiton kautta, jossa miehen on velvollisuus hankkia elatus naiselle ja sikiöille.
Tästä johtuu, että laillinen, siveellinen rakkaus riippuu leivästä. Nyt sosialidemokratia tietää, että löytyy leipäköyhälistöä. Siis löytyy leipäköyhyydestä riippuvaa rakkauden köyhälistöä. Siihen köyhälistöön kuuluvat ne nuoret miehet, joilla ei ole kyllin varmat, hyvät tulot, jotta he uskaltaisivat itselleen hankkia yksityisvaimoa. Heidän täytyy tyytyä osittaisvaimoihin n. k. yleisiin naisiin. He ovat siis rakkauden proletariaattia.
— Vähäsen siveellisyydestä (1908)


Teoksia: