MIA: Svenska Arkivet: Anarkism

Marxists Internet Archive

Anarkism

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


Erich Mühsam
(1878-1934)

1932: Samhällets befrielse från staten

 


Murray Bookchin
(1921-2006)

1969: Marxism och anarkism

 


Daniel Guérin
(1904-1988)

1973: Anarkism och marxism