Marxists Internet Archive

 

Pierre Broué

1926-2005

För närvarande finns följande verk på svenska direkt i arkivet


 

1962: Anmärkningar om bolsjevikpartiets historia
1964: Tyskland 1921: Marsaktionen
1971: Den tyska revolutionen – Märzaktion
1973: Den spanska revolutionen (1931-1939)
1975: Trotskij och spanska inbördeskriget
1980: Trotskij och blocket mot Stalin 1932
1980: Trotskisterna i Sovjetunionen (1929-1938)
1983: Bolivia 9 april 1952, en bortglömd ”februarirevolution”?
1983: Chen Duxiu och Fjärde internationalen, 1937-42
1985: Den tyska vänstern och den ryska oppositionen (1926-1928)
1987: Det italienska kommunistpartiet, kriget och revolutionen
1988: "Majdagarna" i Barcelona 1937
1988: Revolutionären och filosofen. Utdrag ur Broués Trotskij-biografi
1990: Oppositionen mot Stalin inom partiet (1930-32) och den första Moskvarättegången
1994: Öppet brev till general D. A. Volkogonov
1997: Motorsågsmassakern. Om terrorn som drabbade Komintern under åren 1938-39
1997: Dödsbudet. Upplösningen av Komintern
2005: Nytt förord till Icke skyldig