Marxists' Internet Archive

Svenska arkivet

James P. Cannon

(1890 - 1974)

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska - antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor på nätet:

1940: Kampen för ett arbetarparti

1940: Stalinisterna och enhetsfronten

1941: Socialism inför rätta

1944: Den amerikanska trotskismens historia 1928-1938

1944: Om den amerikanska trotskismens födelse

1947: Amerikansk stalinism och antistalinism

1954: Trotskij eller Deutscher?

1967: Avantgardepartiet och världsrevolutionen

1966-67: ”Stryp inte partiet!” (med G Breitman)