MIA: Svenska Arkivet: Filosofi

Marxists Internet Archive

Filosofi

(OBS! Detta urval gör inget anspråk på att vara representativt för marxistisk filosofi.)

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


Artiklar och uppsatser

* Kunskaps- och vetenskapsteoretiska teser - Sven-Eric Liedman
* Marx, Engels och filosofin - Svante Nordin
* Historisk materialism och dialektik - Lars Herlitz
* Kritiska synpunkter på den klassiska dialektiska materialismen - Ingvar Johansson
* Kunskapsproblemet i Marxistisk filosofi - Svante Nordin
* Marxismen och vetenskapernas hierarki - Sven-Eric Liedman
* Om Ernst Blochs naturuppfattning - Joachim Retzlaff

 


Ernst Bloch
(1885-1977)

1937: Exkurs över Engels försök "Naturens dialektik"

1963: Utopisk funktion i materialismen

 


Karel Kosík
(1926-2003)

1963: Praxis och totalitet

 

 

"Medvetandet kan aldrig vara något annat än det medvetna varat, och människans vara är hennes verkliga livsprocess." - Karl Marx