Marxists Internet Archive

 

Andre Gunder Frank

1929-2005


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1988: Den världsekonomiska krisen – återblick och framtidsutsikter