Ted Grant på svenska

Marxists' Internet Archive

 

Ted Grant

1913-2006Ted Grant föddes i Sydafrika 1913, där han deltog i grundandet av den sydafrikanska vänsteroppositionen. Från 1934 fram till sin död kämpade han för att bygga marxismens styrkor med bas i Storbritannien. Efter kriget försvarade han Trotskijs grundläggande analys av Sovjetunionen som en deformerad arbetarstat, och skrev en rad teoretiska dokument där han analyserade uppsvinget under efterkrigstiden och utvecklingen i den f.d. koloniala världen. Mest känd som politisk redaktör för den marxistiska tidningen Militant. Under 1990-talet arbetade han med Socialist Appeal och In Defence of Marxism. Han dog 2006, efter att ha varit aktiv och kämpande marxist under 75 år.

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1943: Den kommunistiska internationalens uppgång och fall

1948: Tjeckoslovakien: De aktuella frågorna