MIA: Svenska Arkivet: Gueavara

Marxists' Internet Archive

 

guevara

Ernesto "Che" Guevara

1928-1967

Argentinskfödd marxistisk revolutionär, läkare, politiker och internationell gerillaledare.


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1960: Gerillakrig

1963: Ur: Minnen från det revolutionära kriget

1966-7: Dagbok från Bolivia

 

Dokument:

Man kan inte skilja på ekonomi och politik
Guerillakrig: en metod [anm: ej att förväxla med hans bok i samma ämne]
Om handel och utveckling
Kolonialismens sista timme har slagit
Tal vid de socialistiska ländernas konferens i Alger
Socialismen och människan på Kuba
Avskedsbrevet till Fidel
Sista brevet till föräldrarna
Vietnam får inte lämnas ensamt!