MIA: Svenska Arkivet: Idéhistoria

Marxists Internet Archive

Idéhistoria

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


1970: Om förkapitalistiska produktionssätt

1977: Marx' vision av kommunismen

1981: Vetenskap och politisk hegemoni under 1600-talet

 

 

"Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande tankarna, d.v.s. den klass, som är den härskande materiella makten i samhället, är samtidigt dess härskande andliga makt." - Karl Marx