Marxist Internet Archive

Svenska internetarkivet med verk av

Michel Pablo

(1911 - 1996)

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor på nätet:

1946: Om parollen arbetar- och bonderegering