MIA: Svenska Arkivet: Plechanov

Marxists' Internet Archive

 

plechanov

Georgij Plechanov

1856-1918

Den ryska socialdemokratins fader, introducerade marxismen i Ryssland. Men Plechanov blev mot slutet av sitt liv Mensjevik och var kritisk mot Oktoberrevolutionen 1917. Lenin och bolsjevikerna valde ändå att hylla Plechanov med en staty efter hans död.

"Man kan inte hoppas bli en verklig, intelligent kommunist utan att studera - och jag menar studera - alla Plechanovs filosofiska skrifter, ty inget bättre har skrivits om marxismen någonstans i världen." - V. I. Lenin


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1895: Den monistiska historieuppfattningens utveckling
1898: Om personlighetens roll i historien