Marxists' Internet Archive

 

Karl Radek

1885-1939


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1918: Socialismens utveckling från vetenskap till handling

1919: Vår kamrat Rosa Luxemburgs liv och kamp

1919: Segerorganisatören Leo Trotskij