Marxists' Internet Archive

 

Roman Rosdolsky

1898-1967

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1949: Arbetarna och fäderneslandet

1968: Kapitalets tillkomsthistoria

1978: Det imperialistiska kriget och fredsfrågan