Jean-Paul Sartre

Jag har förblivit anarkist

1975


Utdrag ur en intervju i veckotidningen "Le Nouvel Observateur" 30 juni - 6 juli 1975.
Digitaliserat av Dag Heyman för Marxists Internet Archive.


NO: Efter maj 1968 sa ni till mig: "Om man läser om alla mina böcker, märker man att jag på djupet aldrig förändrats, att jag förblivit anarkist..."

Sartre: Det är sant... Ändå har jag förändrats i den meningen att jag var anarkist utan att veta det när jag skrev "Äcklet": jag insåg inte att vad jag då skrev kunde uppfattas som anarkistiskt, jag såg bara förhållandet till den metafysiska idén "äckel" och den metafysiska idén "existens". Senare har jag genom filosofin upptäckt den anarkistiska varelse som finns i mig. Men jag har inte upptäckt den under den benämningen, för anarkismen idag har inte längre någonting att göra med anarkismen 1890.

NO: Ni har ju faktiskt aldrig identifierat er med den anarkistiska rörelsen som kallar sig så.

Sartre: Aldrig. Tvärtom stod jag långt ifrån den. Men jag har aldrig accepterat någon myndighet över mig och jag har alltid insett att anarki, det vill säga samhälle utan myndighet, bör förverkligas.

NO: Ni skulle så att säga vara tänkaren för en ny anarki, för en frihetlig socialism. Är det därför ni inte protesterar något vidare när en vän påstår att ni kommer bli tjugoförsta århundradets Marx?

Sartre: Å vet ni, den där sortens spådomar! Men varför skulle jag egentligen protestera när jag önskar att man ska läsa mig om hundra år - fast jag inte är så säker på det. Men jag önskar att folk jobbar på, tar upp vad jag har gjort och går vidare.