Marxists Internet Archive

 

Max Shachtman

1904-1971


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1931: Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem

1933: Vänsteroppositionens tio år: Dess historia och principer

1935: Folkfronten – Stalinismens nya universalmedel

1936: Moskvarättegången

1936: Bakom Moskvarättegången. Broschyr om 1:a Moskvarättegången

1937: Inledning till Stalins förfalskarskola.

1938: Stalin riktar slag mot själva revolutionen. Vittnesmål vid rättegången smulas sönder...

1938: Lenin och Rosa Luxemburg

1938: Kinas tragedi

1940: Är Ryssland en arbetarstat?

1950: Gav bolsjevismen upphov till stalinismen?

1950: Deutschers Stalin

1967: Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem