MIA: Svenska Arkivet: Socialism

Marxists Internet Archive

Socialism

 

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


1934: Intelligentian i klasskampen

1949: Varför socialism?

1961: Socialism eller barbari

1969: Råden och rådsorganisationen

1973: Socialism som självstyre

1974: Den totala självförvaltningen

1975: Arbetarråden - de proletära maktorganen

1976: Valskådespelet

1986: Sovjetunionen kontra Socialismen

 

"Stigande arbetslön till följd av kapitalets ackumulation innebär i verkligheten endast, att den gyllene kedja, som lönarbetaren har smitt sig själv, nu är lättare att bära och ger honom större rörelsefrihet." - Karl Marx