Marxists Internet Archive

 

Internationell Arbetarkamp

 

För ögonblicket finns följande nummer på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


 

1973: Nr 1, Arbetarklassens befrielse är dess eget verk

1973: Nr 2, Tyska revolutionen

 

 

 

Teser om bolsjevismen | Intelligentian i klasskampen | Auschwitz - det stora alibit | Papperstigern - kapitalismens utveckling i Kina efter 1949.